October 2006

Nazister om bord

"Nynazister terroriserte passasjerer på ferge. Flere passasjerer om bord DFDS-fergen mellom Kristiansand og Göteborg ble mishandlet og plaget av nynazister denne helgen. Passasjerene om bord DFDS-fergen MS Princess of Scandinavia ble plaget og mishandlet av nynazister i ett helt døgn."

Politikere og ytringsfriheten

Vi vil gi all honnør til TV2, som i går viste dokumentaren "Truet til taushet". Dokumentaren tok for seg striden om Muhammed-tegningene, og hvordan publiseringen førte til stormen omkring en av de redaktørene som publiserte dem, Magazinets redaktør Vebjørn Selbekk.

Vi vil kort rekapitulere og si at publiseringen skjedde i flere aviser, bla. Aftenposten, før tegningene ble publisert i den lille kristne avisen Magazinet. Publiseringen der førte til at redaktøren fikk drapstrusler, og i Damaskus stormet militante muslimer den norske ambassaden og brente den ned.

En meget tragisk sak

Den opprinnelig pakistanske mannen som for et par dager siden begikk æresdrap på sine tre yngre søstre på Kaldbakken i Oslo, var "psykisk syk i mange år" for å sitere Aftenpostens overskrift i dag.

Varsel om en katastrofe

Det er to måter å skaffe seg velstand på. Enten kan man skape den. Eller så kan man ta noe som andre allerede har skapt.

Produktive mennesker skaper seg et godt liv på den første måten - de skaper verdier. Tyver og svindlere benytter den andre metoden - de tar verdier fra de som har skapt dem og dette i strid med ønskene til de som har skapt dem. For å kunne gjøre dette bruker de tvang.

Før budsjettet legges frem

Statsbudsjettet legges frem kl 1000 i dag, og i den anledning ble en liten gruppe stortingspolitikere som ikke tilhørte regjeringspartiene intervjuet på TV-nyhetene i morges. Og det hver og en av dem sa var omtrent følgende (og dette er ikke ordrette sitater): "Hvis det ikke blir mer til forskning og undervising vil vi protestere!", "Hvis det ikke blir mer til sykehusene og til eldreomsorgen vil vi protestere", og "regjeringspartiene vil antagelig gi skattelettelser til visse av sine velgergrupper, og hvis det ikke gis noe til våre velgegrupper vil vi protestere".

Statsbudsjettet

DLF er partiet for individuell frihet. For at vi skal betrakte et statsbudsjett som godt, må det derfor inneholde tiltak som øker den individuelle friheten.

Et budsjett som øker frihet inneholder elementer som skattelettelser, dereguleringer, privatiseringer, og styrking av rettsapparat, politi og forsvar.

Dyrt juks i akademia

En gang i blant dukker det opp saker som er så utrolige at de bare kan ha skjedd i Norge. En liten notis i Aftenposten sist søndag ledet oss til en slik sak, opprinnelig omtalt i studentavisen Hugin ved Universitetet i Stavanger.

Etter overskriften "Fuskere koster UiS hundretusener" leser vi følgende: "På de siste fem semestrene har Universitetet i Stavanger svidd av nærmere 340.000 kroner i advokathonorarer. Grunn: Studenter som jukser."

Altså: studenter fusker, og det koster universitetet penger. Hvorfor?

Russland: fra kommunisme via fascisme til anarki

Det var mange som var optimistiske da kommunismen falt i Sovjetunionen omkring 1990. Russerne hadde levet under kommunistdiktaturet siden 1917, og nå kunne de endelig få frihet og den velstand som følger med. Og til å begynne med var det mange positive tegn: det var stor grad av ytringsfrihet, det var økonomisk vekst, det ble åpnet for handel og samkvem med utlendinger, russere fikk reise utenlands uten restriksjoner, osv.

Men etter hvert viste det seg at sterke menn ikke ville ha frihet og de røvet til seg makt og kapital. Denne utviklingen tok spesielt fart under Putin.

Nord-Koreas atombombe

Alt tyder på at Nord-Korea for et par dager siden prøvesprengte en atombombe. Nord-Korea er som kjent et kommunistdiktatur; det er ekstremt fattig, store deler av befolkningen lever på sultegrensen, det er ingen for form frihet: det er ingen ytringsfrihet, det er ingen næringsfrihet, det er nærmest ingen kontakt med andre land. Til gjengjeld satses det mye på det militæret: landet har ca én million soldater. Og nå er altså dette lille landet en atommakt.

Fox

Fox News ble etablert for ti år siden for å ta opp konkurransen med CNN, og det var svært vellykket, raskt ble Fox mye større enn konkurrenten. I dag har Fox mer enn dobbelt så mange seere som CNN. Men til fotrskejlle fra alle andre nyhetkanaler har Fox har en konservativ vinkling, og dette er brukt som innvending mot Fox i de norske kommentarene til jubileet som vi har sett.

Lover og ulover: lovbrytere i den nye svenske regjeringen

Det har vist seg at flere av medlemmene i den nye svenske regjeringen er lovbrytere: en av dem har ikke betalt TV-lisens på 16 år, og en annen har betalt dagmamma svart. BT bruker følgende overskrift om saken: "Svenske ministere ga blaffen i lover og regler" og Dagbladet brukte overskriften "Sirkus Reinfeldt". Aftenposten omtaler enda en sak her.

Er menn undertrykt?

Er menn undertrykt i Norge i dag? Ja, sier forsker Runar Døving i Dagbladet nylig. Vi siterer fra artikkelen:

"- I forhold til kvinnen lever mannen fem år kortere, kommer dårligere ut på alle levekårsstatistikker og mister barna ved skilsmisse. Det er mange flere tapere blant menn, sier Runar Døving ved Statens Institutt for forbruksforskning til Dagbladet."

Legalisering nå

DLF er partiet for individuell frihet. Individuell frihet innebærer at den enkelte har all rett til å benytte de rusmidler han ønsker. Dette er ikke situasjonen i dag. I dag er noen rusmidler tillatt, men sterkt avgiftsbelagt (alkohol), mens andre er forbudt (narkotika). Et av de vanligste argumentene mot legalisering av narkotika er at dersom det blir tillatt, vil flere bruke narkotika. (Innvendingen om at narkotika er skadelig er vi ikke uenige i, men vi mener at dette ikke gir staten noen rett til å forby det.)

Intifada i Paris

Gatekampene i Paris i november i fjor ble behørig omtalt i norsk presse, og også vi kommenterte dem flere ganger, bla. her, her, og her.

De stridende i disse gatekampene var militante muslimer på den ene siden, og fransk politi på den andre siden. Mange tror at kampene tok slutt før jul i fjor; i hvert fall har pressen ikke skrevet om gatekampene i Paris siden da.

Aps rå kynisme

Gårsdagens vedtak i regjeringen om ikke å imøtekomme NATOs anmodning om å sende spesialstyrker til det sørlige Afghanistan er skandaløst og uforsvarlig, men aller tydeligst viser det Aps rå kynisme.

SV setter stadig sterkere preg på Norge

Ferske nyhetssendinger på radio og TV har brakt oss nyheter som viser at SVs politikk og SVs grunnideer i stadig større grad setter sitt preg på utviklingen i Norge. Her er noen av oppslagene:

I Oslo-området blir farlige fanger ikke satt i/sluppet ut av fengsel fordi fengslene er fulle.

Norwegian og fagforeningene

Nylig ble der avslørt - det er slike ord som brukes i vanlig presse om slike forhold - at flyselskapet Norwegian benytter lærlinger i begrensede perioder i enkelte av sine stillinger, og at de i denne perioden får lavere lønn enn de som er fullt ut kvalifisert for jobben.

Film og krig

Ethvert kunstverk har en mening, enten implisitt eller eksplisitt: ethvert kunstverk har et budskap som kunstneren forøker å formidle til de som opplever kunstverket. Dette gjelder kunst i alle kategorier: litteratur, maleri, musikk, skulptur, etc.

Dette gjelder også film. Enhver film har en mening, et budskap. Det vi skal se på her er sammenhengen mellom film og krig, dvs. vi skal se på hvordan i hovedsak amerikanske og engelske spillefilmer forholder seg til de kriger som landene er/har vært involvert i.

Et skandaløst forslag

"Siden det er for få boliger i Oslo må en del villaområder rives og erstattes med blokkbebyggelse". Dette er det reelle innholdet i en artikkel i Aften i går, hvor temaet var boligsituasjonen i Oslo. Her er noen sitater fra artikkelen: "Oslo vokser i rekordfart, bør villaområder rives?", "Blokker i villaområder?", "På en konferanse i forbindelse med ny kommuneplan for Oslo [ble følgende spørsmål] stilt: Bør vi rive enkelte villastrøk og erstatte dem med bymessig bebyggelse?"

Republikanerne fortjener å tape

7. november er det kongressvalg i USA. Et antall senatorer og medlemmer av representantenes hus står på valg. I de siste år har republikanerne hatt flertall i begge kamre, men dagens meningsmålinger tyder på at Republikanerne vil gå på et stort nederlag. Vi vil si at i så fall er dette vel fortjent.

Selv om det ikke er et presidentvalg, blir slike valg ofte en måling av presidentens popularitet, og denne populariteten er nå svært lav. Og dette er som fortjent. La oss se litt på hva president Bush har gjort på noen viktige områder de siste fem årene.

Stadig nye pensjonsordninger

Myndighetene vedtar stadig nye regler for alderspensjon. Også den sittende regjeringen er i ferd med å gjøre dette; for noen dager siden la de frem forslag til ny pensjonsordning.

Her er et utdrag av Dagens Næringslivs artikkel om saken:

Forslaget innebærer blant annet:

Valgfritt uttak av pensjon fra folketrygden og AFP fra 62 år - tilpasset AFP videreføres.

Et lite forsøk?

De statlige utbetalingene til folk som ikke jobber har steget langt raskere enn de sosialdemokratiske politikere hadde trodd da de satte i gang de meget sjenerøse utbetalingsordningene. Ordningene er langt mer kostbare enn staten har råd til, og det er mange flere som lever på dem enn politikere hadde tenkt da de innførte ordningene: i dag er det ca 800 000 mennesker i arbeidsfør alder som lever på ulike former for stønad eller trygd fra det offentlige.

Riktig problem, feil løsning

Problemene som velferdsstaten nødvendigvis medfører øker og øker omkring oss hver eneste dag: vi ser stadig avsløringer av mer korrupsjon, mer svart arbeid, juks med støtteordninger, juks i forskningen, kaos i skolen, sløsing med offentlige penger, osv. Dette er en nødvendig følge av at skattene øker, at byråkratiet øker, at antall lover øker, at støtteordningene blir mer omfattende.