December 2017

«Det internasjonale gjennombruddet»

Tittelen vi har valgt er ikke spesielt informativ, men det at den er satt i anførselstegn betyr noe: det er tittelen på en bok, til og med en svært viktig bok som nettopp er kommet ut. Etter vårt syn burde boken ha hatt en tittel som gjorde at den ville vekke oppsikt i bokhandlenes utstillingsvinduer, dette er en bok som virkelig «tør der andre tier» (for å bruke Dagbladets gamle slagord, et slagord de naturlig nok ikke bruker lenger).

Ayn Rand og Donald Trump: sjelefrender eller erkefiender?

Som nevnt her på stemDLF.no 29. november ble DLFs leder Vegard Martinsen invitert av Ny Tids redaktør til å skrive en artikkel på inntil 1000 ord om om Ayn Rands mulige innflydelse på Donald Trumps administrasjon. Martinsen skrev en artikkel på 1600 ord, og sendte inn denne sammen med en versjon av artikkelen som var blitt forkortet til 1000 ord. Nedenfor er gjengitt den lange versjonen; det som ikke var med i den korte versjonen er satt i kursiv.

$$$$$$$$$$$