Velkommen til DLF!

Ønsker du en introduksjon til hva DLF står for anbefales vår introduksjonsartikkel og vårt prinsipprogram.

Vårt mål er et samfunn med full individuell frihet, og vår politikk er basert på ideene til tenkere som John Locke, Jean-Baptiste Say og Ayn Rand.

DLF legger stor vekt på ideologi, og arbeider for full individuell frihet. I praktisk politikk i Norge i dag innebærer dette blant annet følgende aktuelle standpunkter:

DLF sier
• Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter
• Nei til inflasjonspolitikk – Ja til stabile penger
• Nei til restriksjoner/avgifter/toll på import og eksport
• Nei til EU og EØS – Ja til frihandel
• Ja til et sterkt profesjonelt forsvar – Nei til tvungen verneplikt
• Nei til eiendomsreguleringer – Ja til eiendomsretten
• Ja til surrogati, Ja til stamcelleforskning
• Ja til legalisering av narkotika
• Ja til velstand - og ja til det som gjør velstand mulig: produksjon, verdiskapning, ressursutnyttelse inkludert oljeboring
• Nei til velferdsstaten, da velferdsstaten er et system som hverken er moralsk eller bærekraftig, og som ikke er forenlig med et samfunn preget av harmoni og velstand.

Ønsker du å vite hva DLF står for i detalj bør du lese vårt stortingsprogram.

Med utgangspunkt i vårt politiske syn skrives nyhetskommentarer til aktuelle saker hver ukedag. Ønsker du å diskutere DLFs politikk eller andre ting kan du delta i diskusjonene på vårt debattforum.


Nyhetskommentarer

 • 04. Sep 2015
  Ødeleggelsen av Baalshamin-templet i Palmyra er noe mer enn en vandalisering av kulturarven fra IS’ side. Det er en krigserklæring mot vestlig...
 • 28. Aug 2015
  Donald Trump, som foreløpig ligger best an i republikanernes nominasjonsprosess foran presidentvalget neste år, er den verste typen politiker som...
 • 26. Aug 2015
  Valgkampens lavpunkt hittil må være MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hanssons innsats i NRKs utspørring for et par dager sien. Det er ikke nø...
 • 17. Aug 2015
  Valgkampen foran kommunevalget startet formelt for noen få dager siden. Og det føles som en reprise fra utallige tidligere valgkamper. Her er noen...
 • 06. Aug 2015
  Det er en stund siden vi publiserte en nyhetskommentar her på stemDLF.no. Det kommer ikke av at det ikke har skjedd ting som har vært verd å...