Velkommen til DLF!

Ønsker du en introduksjon til hva DLF står for anbefales vår introduksjonsartikkel og vårt prinsipprogram.

Vårt mål er et samfunn med full individuell frihet, og vår politikk er basert på ideene til tenkere som John Locke, Jean-Baptiste Say og Ayn Rand.

DLF legger stor vekt på ideologi, og arbeider for full individuell frihet. I praktisk politikk i Norge i dag innebærer dette blant annet følgende aktuelle standpunkter:

DLF sier
• Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter
• Nei til inflasjonspolitikk – Ja til stabile penger
• Nei til restriksjoner/avgifter/toll på import og eksport
• Nei til EU og EØS – Ja til frihandel
• Ja til et sterkt profesjonelt forsvar – Nei til tvungen verneplikt
• Nei til eiendomsreguleringer – Ja til eiendomsretten
• Ja til surrogati, Ja til stamcelleforskning
• Ja til legalisering av narkotika
• Ja til velstand - og ja til det som gjør velstand mulig: produksjon, verdiskapning, ressursutnyttelse inkludert oljeboring
• Nei til velferdsstaten, da velferdsstaten er et system som hverken er moralsk eller bærekraftig, og som ikke er forenlig med et samfunn preget av harmoni og velstand.

Ønsker du å vite hva DLF står for i detalj bør du lese vårt stortingsprogram.

Med utgangspunkt i vårt politiske syn skrives nyhetskommentarer til aktuelle saker hver ukedag. Ønsker du å diskutere DLFs politikk eller andre ting kan du delta i diskusjonene på vårt debattforum.


Nyhetskommentarer

 • 17. Mar 2015
  Knusende rapport om Norges tilstand: Forfall på 2600 milliarder. Det er VG som skriver dette nylig. Videre fra VG: Hele 2600 milliarder må til for å...
 • 12. Mar 2015
  I de siste årene er en rekke kunstnere og andre offentlige personer utsatt for trusler fra militante muslimer fordi de har krenket islam. Noen av dem...
 • 09. Mar 2015
  Siden det ikke har vært noen global oppvarming de siste ca 20 årene, noe som er i strid med alle modeller IPCC gikk god for for noen år siden, har n...
 • 05. Mar 2015
  Den venstreorienterte terrorismen på 70-tallet tok slutt. Det samme kan skje med dagens terrorisme utført av militante muslimer. Dette var essensen...
 • 02. Mar 2015
  Vi vil gjerne anbefale Pamela Gellers artikkel om forfallet i USAs - og Vestens - kultur for våre lesere. Vi gjengir et utdrag av artikkelen...