Velkommen til DLF!

Ønsker du en introduksjon til hva DLF står for anbefales vår introduksjonsartikkel og vårt prinsipprogram.

Vårt mål er et samfunn med full individuell frihet, og vår politikk er basert på ideene til tenkere som John Locke, Jean-Baptiste Say og Ayn Rand.

DLF legger stor vekt på ideologi, og arbeider for full individuell frihet. I praktisk politikk i Norge i dag innebærer dette blant annet følgende aktuelle standpunkter:

DLF sier
• Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter
• Nei til inflasjonspolitikk – Ja til stabile penger
• Nei til restriksjoner/avgifter/toll på import og eksport
• Nei til EU og EØS – Ja til frihandel
• Ja til et sterkt profesjonelt forsvar – Nei til tvungen verneplikt
• Nei til eiendomsreguleringer – Ja til eiendomsretten
• Ja til surrogati, Ja til stamcelleforskning
• Ja til legalisering av narkotika
• Ja til velstand - og ja til det som gjør velstand mulig: produksjon, verdiskapning, ressursutnyttelse inkludert oljeboring
• Nei til velferdsstaten, da velferdsstaten er et system som hverken er moralsk eller bærekraftig, og som ikke er forenlig med et samfunn preget av harmoni og velstand.

Ønsker du å vite hva DLF står for i detalj bør du lese vårt stortingsprogram.

Med utgangspunkt i vårt politiske syn skrives nyhetskommentarer til aktuelle saker hver ukedag. Ønsker du å diskutere DLFs politikk eller andre ting kan du delta i diskusjonene på vårt debattforum.


Bli medlem i DLF - Partiet for individuell frihet!

Nyhetskommentarer

 • 01. Oct 2014
  Dette var hovedoppslaget både på Dagsrevyen og på TV2s nyhetssending i går: kriminelle bruker barn som narkotikaselgere. Vi siterer fra tv2.no: … [...
 • 30. Sep 2014
  Det kommer dessverre ingen nyhetskommentar i dag, tirsdag 30/9.
 • 29. Sep 2014
  I de siste dager har USA sammen med en rekke allierte, inkludert noen arabiske stater, bombet viktige ISIL-anlegg i Irak og Syria. (ISIL er The...
 • 26. Sep 2014
  Den store østerrikske forfatteren Peter Handke var nylig i Norge for å motta den høythengende Ibsen-prisen. Men måten han ble mottatt på var...
 • 25. Sep 2014
  Islamsk stat - IS, ISIL – har igjen henrettet et vestlig gissel; denne gangen var det en fransk turist som fikk strupen skåret over for åpnet kamera...

DLF i Norge

DLF har fylkeslag i fylkene farget lilla under. Bor du et av disse fylkene og ønsker å være aktiv, ta kontakt med fylkeskontakten i dette fylket. Bor du i et av de andre fylkene og ønsker å opprette fylkeslag, ta kontakt med DLF.Vest-Agder
Rogaland
Aust-Agder
Hordaland
Telemark
Vestfold
Østfold
Sogn og Fjordane
Buskerud
Akershus
Oslo
Oppland
Hedmark
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Image Map