Velkommen til DLF!

Ønsker du en introduksjon til hva DLF står for anbefales vår introduksjonsartikkel og vårt prinsipprogram.

Vårt mål er et samfunn med full individuell frihet, og vår politikk er basert på ideene til tenkere som John Locke, Jean-Baptiste Say og Ayn Rand.

DLF legger stor vekt på ideologi, og arbeider for full individuell frihet. I praktisk politikk i Norge i dag innebærer dette blant annet følgende aktuelle standpunkter:

DLF sier
• Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter
• Nei til inflasjonspolitikk – Ja til stabile penger
• Nei til restriksjoner/avgifter/toll på import og eksport
• Nei til EU og EØS – Ja til frihandel
• Ja til et sterkt profesjonelt forsvar – Nei til tvungen verneplikt
• Nei til eiendomsreguleringer – Ja til eiendomsretten
• Ja til surrogati, Ja til stamcelleforskning
• Ja til legalisering av narkotika
• Ja til velstand - og ja til det som gjør velstand mulig: produksjon, verdiskapning, ressursutnyttelse inkludert oljeboring
• Nei til velferdsstaten, da velferdsstaten er et system som hverken er moralsk eller bærekraftig, og som ikke er forenlig med et samfunn preget av harmoni og velstand.

Ønsker du å vite hva DLF står for i detalj bør du lese vårt stortingsprogram.

Med utgangspunkt i vårt politiske syn skrives nyhetskommentarer til aktuelle saker hver ukedag. Ønsker du å diskutere DLFs politikk eller andre ting kan du delta i diskusjonene på vårt debattforum.


Bli medlem i DLF - Partiet for individuell frihet!

Nyhetskommentarer

 • 27. Aug 2014
  Det kommer dessverre ingen nyhetskommentar i dag, onsdag 27/8.
 • 26. Aug 2014
  Vi er glade for at gårsdagens demonstrasjon i Oslo mot Islamsk Stat (IS, ISIL) var vellykket. Det var svært mange som hadde møtt frem for å vise sin...
 • 25. Aug 2014
  I dag arrangerer norske muslimer en større demonstrasjon i Oslo med det formål å ta sterk avstand fra den type grusomheter som IS (=ISIL, ISIS) –...
 • 22. Aug 2014
  For noen dager side ble den amerikanske journalisten James Foley henrettet for åpent kamera av en muslimsk jihadist fra ISIL, og filmopptaket ble...
 • 21. Aug 2014
  Sexkjøpslova kan leve lengre enn forventa. Venstre fryktar ny reservasjonsrett-sak Venstre lar lova ligge skrev Klassekampen nylig.

DLF i Norge

DLF har fylkeslag i fylkene farget lilla under. Bor du et av disse fylkene og ønsker å være aktiv, ta kontakt med fylkeskontakten i dette fylket. Bor du i et av de andre fylkene og ønsker å opprette fylkeslag, ta kontakt med DLF.Vest-Agder
Rogaland
Aust-Agder
Hordaland
Telemark
Vestfold
Østfold
Sogn og Fjordane
Buskerud
Akershus
Oslo
Oppland
Hedmark
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Image Map