Velkommen til DLF!

Ønsker du en introduksjon til hva DLF står for anbefales vår introduksjonsartikkel og vårt prinsipprogram.

Vårt mål er et samfunn med full individuell frihet, og vår politikk er basert på ideene til tenkere som John Locke, Jean-Baptiste Say og Ayn Rand.

DLF legger stor vekt på ideologi, og arbeider for full individuell frihet. I praktisk politikk i Norge i dag innebærer dette blant annet følgende aktuelle standpunkter:

DLF sier
• Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter
• Nei til inflasjonspolitikk – Ja til stabile penger
• Nei til restriksjoner/avgifter/toll på import og eksport
• Nei til EU og EØS – Ja til frihandel
• Ja til et sterkt profesjonelt forsvar – Nei til tvungen verneplikt
• Nei til eiendomsreguleringer – Ja til eiendomsretten
• Ja til surrogati, Ja til stamcelleforskning
• Ja til legalisering av narkotika
• Ja til velstand - og ja til det som gjør velstand mulig: produksjon, verdiskapning, ressursutnyttelse inkludert oljeboring
• Nei til velferdsstaten, da velferdsstaten er et system som hverken er moralsk eller bærekraftig, og som ikke er forenlig med et samfunn preget av harmoni og velstand.

Ønsker du å vite hva DLF står for i detalj bør du lese vårt stortingsprogram.

Med utgangspunkt i vårt politiske syn skrives nyhetskommentarer til aktuelle saker hver ukedag. Ønsker du å diskutere DLFs politikk eller andre ting kan du delta i diskusjonene på vårt debattforum.


Nyhetskommentarer

 • 28. Sep 2015
  For noen dager siden kommenterte vi ett aspekt ved problematikken omkring de såkalte «Syria-flyktningene». I dag vil vi kommentere et par andre...
 • 23. Sep 2015
  Vi stiller oss i den forhåpentligvis lange rekken av gratulanter. Vebjørn Selbekk og Fleming Rose er fortjente mottagere av Fritt Ords pris. VG...
 • 21. Sep 2015
  Den store tilstrømningen til Europa av flyktninger fra Syria og andre konflikt-områder i Midt-Østen og Nord-Afrika er en hendelse som sannsynligvis...
 • 16. Sep 2015
  Et kommunevalg betraktes ofte, og med en viss rett, som en popularitetsmåling for den sittende regjeringen, dette selv om det mange steder er slik at...
 • 14. Sep 2015
  Det er valg i dag, og valgkampen er avsluttet for denne gangen. Men de som har fulgt med og som har sett en del tidligere valgkamper, vil ha lagt...