Velkommen til DLF!

Ønsker du en introduksjon til hva DLF står for anbefales vår introduksjonsartikkel og vårt prinsipprogram.

Vårt mål er et samfunn med full individuell frihet, og vår politikk er basert på ideene til tenkere som John Locke, Jean-Baptiste Say og Ayn Rand.

DLF legger stor vekt på ideologi, og arbeider for full individuell frihet. I praktisk politikk i Norge i dag innebærer dette blant annet følgende aktuelle standpunkter:

DLF sier
• Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter
• Nei til inflasjonspolitikk – Ja til stabile penger
• Nei til restriksjoner/avgifter/toll på import og eksport
• Nei til EU og EØS – Ja til frihandel
• Ja til et sterkt profesjonelt forsvar – Nei til tvungen verneplikt
• Nei til eiendomsreguleringer – Ja til eiendomsretten
• Ja til surrogati, Ja til stamcelleforskning
• Ja til legalisering av narkotika
• Ja til velstand - og ja til det som gjør velstand mulig: produksjon, verdiskapning, ressursutnyttelse inkludert oljeboring
• Nei til velferdsstaten, da velferdsstaten er et system som hverken er moralsk eller bærekraftig, og som ikke er forenlig med et samfunn preget av harmoni og velstand.

Ønsker du å vite hva DLF står for i detalj bør du lese vårt stortingsprogram.

Med utgangspunkt i vårt politiske syn skrives nyhetskommentarer til aktuelle saker hver ukedag. Ønsker du å diskutere DLFs politikk eller andre ting kan du delta i diskusjonene på vårt debattforum.


Nyhetskommentarer

 • 15. Apr 2017
  Som kjent lovet Donald Trump under sin valgkamp at dersom han ble president ville USA ikke på noe vis blande seg inn i borgerkrigen i Syria, en krig...
 • 09. Apr 2017
  Hver gang det skjer en terrorhandling utført av en muslim kommer folk som tilhører mainstream med spekulasjoner om hva gjeringsmannens – eller...
 • 05. Apr 2017
  Man må velge sine venner og man må velge sine fiender, man må velge hvem man vil støtte og hvem man vil bekjempe. På enda et område har det vist seg...
 • 29. Mar 2017
  Et stort antall storbyer i Vesten er i de siste årene blitt utsatt for terrorangrep utført av militante muslimer, sist gang i London for noen få...
 • 23. Mar 2017
  Enda en gang er en storby i Vesten rammet av et terrorangrep. Denne gang ble en bil kjørt inn i en menneskemengde på en bro ved parlamentsbygningen i...