Velkommen til DLF!

Ønsker du en introduksjon til hva DLF står for anbefales vår introduksjonsartikkel og vårt prinsipprogram.

Vårt mål er et samfunn med full individuell frihet, og vår politikk er basert på ideene til tenkere som John Locke, Jean-Baptiste Say og Ayn Rand.

DLF legger stor vekt på ideologi, og arbeider for full individuell frihet. I praktisk politikk i Norge i dag innebærer dette blant annet følgende aktuelle standpunkter:

DLF sier
• Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter
• Nei til inflasjonspolitikk – Ja til stabile penger
• Nei til restriksjoner/avgifter/toll på import og eksport
• Nei til EU og EØS – Ja til frihandel
• Ja til et sterkt profesjonelt forsvar – Nei til tvungen verneplikt
• Nei til eiendomsreguleringer – Ja til eiendomsretten
• Ja til surrogati, Ja til stamcelleforskning
• Ja til legalisering av narkotika
• Ja til velstand - og ja til det som gjør velstand mulig: produksjon, verdiskapning, ressursutnyttelse inkludert oljeboring
• Nei til velferdsstaten, da velferdsstaten er et system som hverken er moralsk eller bærekraftig, og som ikke er forenlig med et samfunn preget av harmoni og velstand.

Ønsker du å vite hva DLF står for i detalj bør du lese vårt stortingsprogram.

Med utgangspunkt i vårt politiske syn skrives nyhetskommentarer til aktuelle saker hver ukedag. Ønsker du å diskutere DLFs politikk eller andre ting kan du delta i diskusjonene på vårt debattforum.


Nyhetskommentarer

 • 24. Oct 2014
  Så er det skjedd igjen: Politiet i Ottawa meldte like etter klokken 16 [22/10 ] om at skudd var blitt avfyrt ved krigsminnesmerket National War...
 • 23. Oct 2014
  Et av de meget få og meget små skritt i riktig retning som regjeringen gikk inn for i sitt forslag til statsbudsjett for 2015 var å heve grensen for...
 • 22. Oct 2014
  Høyres logiske brist er tittelen på en kommenter fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Arild Grande i Dagbladet nylig. Han skriver bla. at Hø...
 • 21. Oct 2014
  At stadig flere angriper ytringsfriheten er opplagt, og i det siste har vi sett et ytterligere forsøk på tilstramning. Bakgrunnen er som følger:...
 • 20. Oct 2014
  For noen dager siden ble det oppdaget at det muligens var en fremmed, dvs. ikke-svensk, ubåt i svensk farvann. Leting har pågått siden da, men man...

DLF i Norge

DLF har fylkeslag i fylkene farget lilla under. Bor du et av disse fylkene og ønsker å være aktiv, ta kontakt med fylkeskontakten i dette fylket. Bor du i et av de andre fylkene og ønsker å opprette fylkeslag, ta kontakt med DLF.Vest-Agder
Rogaland
Aust-Agder
Hordaland
Telemark
Vestfold
Østfold
Sogn og Fjordane
Buskerud
Akershus
Oslo
Oppland
Hedmark
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Image Map