Velkommen til DLF!

Ønsker du en introduksjon til hva DLF står for anbefales vår introduksjonsartikkel og vårt prinsipprogram.

Vårt mål er et samfunn med full individuell frihet, og vår politikk er basert på ideene til tenkere som John Locke, Jean-Baptiste Say og Ayn Rand.

DLF legger stor vekt på ideologi, og arbeider for full individuell frihet. I praktisk politikk i Norge i dag innebærer dette blant annet følgende aktuelle standpunkter:

DLF sier
• Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter
• Nei til inflasjonspolitikk – Ja til stabile penger
• Nei til restriksjoner/avgifter/toll på import og eksport
• Nei til EU og EØS – Ja til frihandel
• Ja til et sterkt profesjonelt forsvar – Nei til tvungen verneplikt
• Nei til eiendomsreguleringer – Ja til eiendomsretten
• Ja til surrogati, Ja til stamcelleforskning
• Ja til legalisering av narkotika
• Ja til velstand - og ja til det som gjør velstand mulig: produksjon, verdiskapning, ressursutnyttelse inkludert oljeboring
• Nei til velferdsstaten, da velferdsstaten er et system som hverken er moralsk eller bærekraftig, og som ikke er forenlig med et samfunn preget av harmoni og velstand.

Ønsker du å vite hva DLF står for i detalj bør du lese vårt stortingsprogram.

Med utgangspunkt i vårt politiske syn skrives nyhetskommentarer til aktuelle saker hver ukedag. Ønsker du å diskutere DLFs politikk eller andre ting kan du delta i diskusjonene på vårt debattforum.


Nyhetskommentarer

 • 10. Aug 2017
  Siden vi skal trekke frem en god del negative sider ved dagens Vest-Europeiske samfunn vil vi aller først si at for mange som bor her er det mye som...
 • 13. Jul 2017
  Begrepet «fake news» er blitt mye brukt siste månedene – og med god grunn. Pressen – og da mener vi «mainstream media» (MSM), i Norge Aftenposten,...
 • 07. Jun 2017
  Churchill og Roosevelt under WW2: If they want war with us we shall give them war until they have had enough of it. We shall defend our island,...
 • 02. Jun 2017
  President Trump trekker USA fra klima-avtalen. So far, so good. Men hans begrunnelse er helt feil. Å trekke USA ut av Paris-avtalen er den rette...
 • 28. Apr 2017
  «Borgerlønn» er et begrep som i de siste tiårene har beveget seg stadig nærmere politikkens mainstream. Elementer i Venstre har lenge gått inn for...