Kontakt Oss

Postboksadresse:
Det Liberale Folkepartiet
PB 510 Sentrum
0105 Oslo

E-mailadresse:
dlf alfakrøll stemdlf.no

Telefon:
Leder: Vegard Martinsen: 452 55 77 0
Nestleder: Lasse K Lien


Skjema for innmelding eller for abonnement på Liberal

Ja, jeg vil bli medlem i DLF. Kr. 200/år. (Tidsskriftet LIBERAL er inkludert.)

Ja, jeg vil bli medlem i Liberalistisk Ungdom. Kr. 100/år. (Tidsskriftet LIBERAL er inkludert.)

Vi gjør oppmersom på at vedtektene sier følgende:
§1.4 Medlemskap

Medlemskap er åpent for enhver som har et liberalt grunnsyn, aksepterer partiets ideologiske fundament og formål, vil arbeide etter de retningslinjer partiet trekker opp, samt ikke er medlem i noe annet norsk politisk parti. Dette innebærer at det for medlemmer ikke er akseptabelt å ha holdninger som vil bringe det bestående samfunn lenger vekk fra de nedfelte visjoner.

Ja, jeg vil abonnere på Tidsskriftet LIBERAL. Kr. 140/år.

Fornavn:

Etternavn:

Gateadresse:

Postnr:

Sted:

Telefon:

E-post:

Fødselsdato:

Anti-spam sjekk:

Når vi mottar en innmelding sender vi en mail hvor vi ber om at innmeldingen bekreftes. Innmeldingen vil ikke bli registrert dersom vi ikke mottar denne bekreftelsen.

Jeg har lest og er enig i prinsipprogrammet.