Nyhetskommentarer

«Borgerlønn»

«Borgerlønn» er et begrep som i de siste tiårene har beveget seg stadig nærmere politikkens mainstream. Elementer i Venstre har lenge gått inn for borgerlønn (men som alle vet er det også noen i Venstre som har et annet syn: Nettavisen i 2013 Nylig hadde Venstre landsmøte på Fornebu. Blant sakene som ble tatt opp var borgerlønn et av temaene som ble debattert. Borgerlønn er en sak Venstre har stått inne for over lengre tid, men nå trekker de det ut av programmet.)

Hva fikk Trump til å snu 180 grader?

Som kjent lovet Donald Trump under sin valgkamp at dersom han ble president ville USA ikke på noe vis blande seg inn i borgerkrigen i Syria, en krig mellom det sittende regimet, under ledelse av diktatoren Assad, og de militante muslimene i IS/ISIL: We have bigger problems than Assad ... Let Syria and ISIS fight.

Motivet

Hver gang det skjer en terrorhandling utført av en muslim kommer folk som tilhører mainstream med spekulasjoner om hva gjeringsmannens – eller gjerningsmennenes – motiv kan ha vært. Var han sinnssyk? Var han i en desperat livssituasjon? Led han av kjærlighetssorg? Var han forbannet på alt og alle på grunn av Israels politikk?

Trump kjemper på feil front, og taper

Man må velge sine venner og man må velge sine fiender, man må velge hvem man vil støtte og hvem man vil bekjempe. På enda et område har det vist seg at president Donald Trump har valgt feil på dette området.

Donald Trump lovet aldri å fjerne Obamacare, president Obamas reform av det amerikanske helsevesenet. Obamacare vil føre til at helsetilbudet blir dårligere og enda dyrere, men mange håpet at Trump ville reformere det slik at det ble bedre, mer fleksibelt og mindre kostbart. Dette skjedde altså ikke.

Hvordan reagere på terrorangrep?

Et stort antall storbyer i Vesten er i de siste årene blitt utsatt for terrorangrep utført av militante muslimer, sist gang i London for noen få dager siden. Fire mennesker mistet livet og noen titalls ble skadet etter at en mann kjørte en bil i full fart langs et fortau og meide ned de som spaserte der. Tilsvarende angrep har skjedd i Nice og i Berlin, men også andre typer angrep har forekommet, f.eks. ble mer enn 20 mennesker drept eller skadet da en gruppe bevæpnede mann angrep redaksjonen i tidsskriftet Charie Hebdo i Paris i januar 2015.

Enda et terrorangrep; denne gang i London

Enda en gang er en storby i Vesten rammet av et terrorangrep. Denne gang ble en bil kjørt inn i en menneskemengde på en bro ved parlamentsbygningen i London, og angrepet er av samme type som de som rammet Nice og Berlin i fjor.

Politisk endring i Europa – er det håp om en forbedring?

De fleste land i Europa har store problemer, og mange knytter disse opp mot den store innvandringen som er skjedd de siste årene.

Som forventet: Trump svikter

Vi har alltid vært svært kritiske til USAs nyvalgte president Donald Trump. Han er en mann uten politisk erfaring, uten finesse, uten figerspitzgefühl, og han har tidligere oppført seg som en mann uten dannelse og folkeskikk. I tillegg har han ingen politisk ideologi (hvis vi da ikke betrakter en primitiv nasjonalisme som en ideologi). Han vil redusere innvandringen, han vil begrense frihandelen, han vil bruke statlig press for å påvirke bedrifters disponeringer (av typen hvis de flytter produksjon til andre land vil de miste kontrakter med forsvaret), etc.

Endelig: Obama går av

I dag går Barack Obama av som president i USA. Endelig. Han har vært den desidert verste og mest skadelige presidenten USA noen gang har hatt; han har vært nye verre enn både Franklin Roosevelt, Lyndon Johnson, Richard Nixon og Jimmy Carter. Med «skadelig» mener vi at han har ført en politikk som motvirker viktige verdier som fred, harmoni og velstand; hans politikk har ført til økt antall terrorangrep og oppblomstrende kriger bla.

Godt nytt år!

Vi i ønsker alle et godt nytt å, men om det vil bli et godt nytt år er vel mer tvilsomt enn det har vært noen gang de siste tiårene.

Det blir en rekke endringer i 2017: USAs mest inkompetente president noensinne går av, men den nye som tas i ed 20. januar er en politisk sett ubeskrevet blad uten politisk erfaring, uten politisk ideologi, uten noe fingerspitsgefühl, uten stor autoritet og mandat (hans motkandidat fikk flest stemmer), og helt uten prinsipper som er relevant for å være en politisk leder. Hans utnevnelser inkluderer dog enkelte gode folk, men også her er det stort sprik.

Syndiker innhold