Nyhetskommentarer

Positive ting skjer

Det har i det siste skjedd enkelte positive ting som vi gjerne vil henlede oppmerksomheten på.

Den første: Muslimer vil slå ring rundt synagogen. En gruppe muslimer har tatt initiativ til en markering utenfor synagogen i Oslo lørdag, for å vise sin støtte til jødene i Norge

Den andre: Muslimske ungdommer vil vaske butikken til Hermansen

"En ny slags krig"

I dag gjengir vi et utdrag fra Jyllandspostens leder om terrorangrepene i København.

[Når DLF gjengir, anbefaler eller linker en artikkel så betyr dette kun at vi anbefaler artikkelen fordi den gir et nyttig innspill i en aktuell sak. Det betyr ikke at vi støtter alt i artikkelen, og det betyr heller ikke at artikkelens forfatter på noe vis støtter det DLF står for.]

Terrorangrepet i København: et par poenger

Så må vi føye København til på den lange og voksende listen over vestlige byer som er rammet av alvorlige terrorangrep utført av militante muslimer. På denne listen finner vi allerede New York, London, Madrid, Bombay, Sydney, Boston, Paris – og nå sist helg ble altså København rammet.

McCarthyismen i Aftenposten

DLFs leder Vegard Martinsen sendte i går dette innlegget til Aftenposten:

Aftenposten er svært unyansert i sin beskrivelse av McCarthyismen 9/2: «I de seks årene [etter McCarthys tale 9/2-50] foregikk det en nådeløs forfølgelse av personer som kunne mistenkes for å ha kommunistsympatier… Den antikommunistiske heksejakten førte til at et stort antall kulturarbeidere fikk yrkesforbud i USA».

ISIL og Obama, mm

Vi har alle i det siste sett artikler om de grusomheter som begås av terroristgruppen Islamsk Stat (IS, ISIL), og vi vil ikke gjengi noen av disse handlingene her (de som vil lese om det kan gå til artikkelen i Dagbladet linket til nedenfor). Vi skal bare kort gjengi kort hva president Obama sa om dette, og vi skal gjengi et par gode svar han fikk.

Forbud mot tigging - og alternativet?

Det virker som om det er blitt en sterk stemning om å forby tigging, og det er ikke lenger bare enkelte borgerlige partier som går inn for dette.

F.eks. er Nettavisen tilhenger av et forbud: Nettavisen mener: forby tigging. (På forsiden i dag 4/2-15)

Men de skriver også i oppfølgingsartikkelen: Forby organisert tigging, men hjelp tiggerne

Ja eller nei til organisert tigging handler ikke om hvem som er snille, men om hvordan vi hjelper tiggere ut av fattigdom.

Gal medisin for Hellas

Sist helg var det valg i Hellas, og resultatet førte til at det er dannet en regjering bestående av den sterkt venstreorienterte Syriza, og det høyrepopulistiske partiet Uavhengige grekere. (Enkelte er overrasket over at slike partier har funnet sammen, men det burde de ikke være, kommunist-venstre og populist-fascist-høyre er ikke så forskjellige som mange tror.)

Lærernes status

Aftenposten for i går inneholder flere sanne, men overraskende overskrifter.

På forsiden: Mener politiske reformer skadet lærernes status. Politisk innblanding og læreryrkets statusfall henger sammen, mener forskere.

På forsiden av del 3: Læreryrket var høystatus for noen generasjoner siden. Så begynte politikerne å blande seg inn.

Og inne i del 3:Lærerne M… og L... trives med sine yrker, men etterlyser større spillerom fra myndighetene.

Obamas «State of the Union»- noen få punkter

President Obama holdt for et par dager siden sin State of the Union-tale. Dette er presidentens årlige redegjørelse for hvordan tilstanden er.

Obamas legger stor vekt på taler. Han mener at taler er viktige, og at - skal man dømme det fra utsiden - de er viktigere enn handling. Man kan kanskje tro at Obama mener at store taler løser problemer kun ved ordets makt.

Vi skal kort se på noen av få de tingene han sa, og vi skal gjøre noe Obama ikke så ofte gjør, vi skal relatere innholdet til det som skjer i virkelighetens verden,

Avgiftsglade Høyre

Kulturministeren vurderer ny avgift på strømme-TV leste vi på forsiden av Aftenposten tirsdag i forrige uke.

At Høyre er så villige til å øke det totale skattetrykk enda mer burde ikke overraske noen. Høyre vil, som alle sosialdemokratiske partier, at det offentlige skal disponere stadig mer av det den enkelte tjener, og at den enkelte i stadig mindre grad skal bestemme over det han tjener.

Skattetrykket i dag er for den enkelte, dersom han har en vanlig inntekt og et vanlig forbruksmønster, omkring 70 %, og det har vært svakt, men jevnt, økende i flere tiår.

Syndiker innhold