Nyhetskommentarer

Hva er årsak til terrorisme? Og hvordan opphører den?

Den venstreorienterte terrorismen på 70-tallet tok slutt. Det samme kan skje med dagens terrorisme utført av militante muslimer. Dette var essensen i en kommentar fra en svensk kriminolog i forrige uke.

Og han hadde rett i at det forekom en rekke terrorangrep utført av venstreorienterte grupper i Europa på 70-tallet, og at de tok slutt.

Det kulturelle forfallet

Vi vil gjerne anbefale Pamela Gellers artikkel om forfallet i USAs - og Vestens - kultur for våre lesere.

Vi gjengir et utdrag av artikkelen nedenfor. (Når DLF anbefaler og linker til en artikkel så betyr dette kun at vi anbefaler artikkelen fordi den gir et nyttig innspill i en aktuell sak. Det betyr ikke at vi støtter alt i artikkelen, og det betyr heller ikke at artikkelens forfatter på noe vis støtter det DLF står for.)

Krekar

Mulla Krekar slapp nylig ut av fengsel etter å ha sonet en alt for kort straff for å ha fremsatt trusler mot flere personer, blant dem statsminister Solberg.

Nå er han blitt intervjuet av NRK, og han sa blant annet følgende, slik det er gjengitt på nrk.no: – Terroraksjonen i Paris gjorde meg glad

Dei som fornærmar islam, fortener å døy, seier mulla Krekar i eit NRK-intervju. Mullaen støttar norske ungdommar som krigar for IS, og han seier han vil sende ei gåve til den som tek livet av ein av kurdarane han tidlegare er dømt for å ha truga.

Positive ting skjer

Det har i det siste skjedd enkelte positive ting som vi gjerne vil henlede oppmerksomheten på.

Den første: Muslimer vil slå ring rundt synagogen. En gruppe muslimer har tatt initiativ til en markering utenfor synagogen i Oslo lørdag, for å vise sin støtte til jødene i Norge

Den andre: Muslimske ungdommer vil vaske butikken til Hermansen

"En ny slags krig"

I dag gjengir vi et utdrag fra Jyllandspostens leder om terrorangrepene i København.

[Når DLF gjengir, anbefaler eller linker en artikkel så betyr dette kun at vi anbefaler artikkelen fordi den gir et nyttig innspill i en aktuell sak. Det betyr ikke at vi støtter alt i artikkelen, og det betyr heller ikke at artikkelens forfatter på noe vis støtter det DLF står for.]

Terrorangrepet i København: et par poenger

Så må vi føye København til på den lange og voksende listen over vestlige byer som er rammet av alvorlige terrorangrep utført av militante muslimer. På denne listen finner vi allerede New York, London, Madrid, Bombay, Sydney, Boston, Paris – og nå sist helg ble altså København rammet.

McCarthyismen i Aftenposten

DLFs leder Vegard Martinsen sendte i går dette innlegget til Aftenposten:

Aftenposten er svært unyansert i sin beskrivelse av McCarthyismen 9/2: «I de seks årene [etter McCarthys tale 9/2-50] foregikk det en nådeløs forfølgelse av personer som kunne mistenkes for å ha kommunistsympatier… Den antikommunistiske heksejakten førte til at et stort antall kulturarbeidere fikk yrkesforbud i USA».

ISIL og Obama, mm

Vi har alle i det siste sett artikler om de grusomheter som begås av terroristgruppen Islamsk Stat (IS, ISIL), og vi vil ikke gjengi noen av disse handlingene her (de som vil lese om det kan gå til artikkelen i Dagbladet linket til nedenfor). Vi skal bare kort gjengi kort hva president Obama sa om dette, og vi skal gjengi et par gode svar han fikk.

Forbud mot tigging - og alternativet?

Det virker som om det er blitt en sterk stemning om å forby tigging, og det er ikke lenger bare enkelte borgerlige partier som går inn for dette.

F.eks. er Nettavisen tilhenger av et forbud: Nettavisen mener: forby tigging. (På forsiden i dag 4/2-15)

Men de skriver også i oppfølgingsartikkelen: Forby organisert tigging, men hjelp tiggerne

Ja eller nei til organisert tigging handler ikke om hvem som er snille, men om hvordan vi hjelper tiggere ut av fattigdom.

Gal medisin for Hellas

Sist helg var det valg i Hellas, og resultatet førte til at det er dannet en regjering bestående av den sterkt venstreorienterte Syriza, og det høyrepopulistiske partiet Uavhengige grekere. (Enkelte er overrasket over at slike partier har funnet sammen, men det burde de ikke være, kommunist-venstre og populist-fascist-høyre er ikke så forskjellige som mange tror.)

Syndiker innhold