Nyhetskommentarer

Hvordan gikk det med “Folkhemmet"?

Sverige - slik det har vært organisert etter annen verdenskrig - ble av mange betraktet som det perfekte samfunn. Over hele verden ble den svenske modellen ansett som noe nær Himmelriket; det var et samfunn hvor alle hadde det godt og hvor alle ble tatt vare på fra vugge til grav. "Folkhemmet" ble den svenske modellen kalt. Hva slags modell var dette? Den svenske modellen var identisk med det som mer presist er kjent som velferdsstaten.

Men hvordan er det gått?

Kostnaden

Beregninger fra SSB viser at det store antall migranter som kommer fra Syria og områdene omkring kan koste om lag 750 milliarder kroner

Sitat fra nrk.no: - Jeg tror det er viktig å bevisstgjøre folk på at snillhet koster. På lang sikt har man ikke noe valg. Man må øke skattene eller skjære ned på offentlige utgifter. Det vi har i oljefondet er ikke nok, sier forskningsleder Erling Holmøy i Statistisk Sentralbyrå (SSB) til NRK. Han mener summen på 750 milliarder i langtidskostnader er et realistisk tall.

Syria-migrantenes kostnader

I går la statsminister Solberg frem en prognose over hva Syria-migrantene vil koste norske skattebetalere:

– Prognosene for ankomster er usikre, men skulle 40.000-50.000 få opphold, vil utgiftene de neste fem årene kunne bli mellom 40 og 50 milliarder kroner, sier statsminister Erna Solberg, som tirsdag formiddag redegjorde for Stortinget om flyktningkrisen (sitat fra VG).

Skatt

Dette innlegget ble sendt til Dagsavisen i går.

«Skatt er prisen vi betaler for å bo i et sivilisert samfunn» er en ofte sitert påstand fra Oliver Wendell Holmes, og Kjetil Staalesen gjengir den i Dagsavisen 18/10. Men er det slik?

For noen hundre år siden var mange underlagt adelen. Folk flest måtte arbeide gratis for adelen og fikk kun beholde en liten del av det de produserte. Heldigvis opphørte denne ordningen etter hvert, føydalsamfunnet forsvant, og folk flest ble selvstendige og kunne bestemme over seg og sitt.

Årets Nobelpris

Kl 1100 i dag blir det offentliggjort hvem som får Nobels fredspris. Denne prisen er blitt en vits som følge av en rekke merkverdige tildelinger. Når man blant vinnerne kan finne folk som Rigoberta Menchu, Yassir Arafat, Mikhail Gorbatsjov, Barack Obama, Ellen Johnson Sirleaf, Wangari Muta Maathai, Jimmy Carter, Al Gore og Woodrow Wilson, burde man forstå at prisen har lite med fred og frihet å gjøre; prisen er som regel brukt til å belønne folk som bedriver venstreorientert propaganda i en eller annen form.

Et undervurdert aspekt mht. Syria-migrantene

Det ser ut til at det vil komme et meget stort antall Syria, migranter til Europas, inkludert Norge. Det er snakk om at Tyskland skal ta imot 800 000, men ifølge Aftenposten forside i går regnes det med at det vil komme 60 000 til Norge innen utgangen av 2016. Men myndighetene lager kriseplan for langt flere.

Det aspekt som er undervurdert er kostandene ved dette. Dette er noe som manistream media sjelden eller aldri nevner, eller, hvis de nevner det, så blir det ikke lagt vekt på.

Her er noen få utvalgte eksempler som viser dette:

Nav-ansatte trues på jobb

Dagbladet forteller enda en gang om forferdelige forhold for Nav-ansatte: Nav-ansatte er redde på jobb … Nav-ansatte må kjenne på frykten for trusler og vold i arbeidshverdagen. Og følelsen av ikke å strekke til.

Fredag 4. september: Jobbsenteret til Nav Hamar må stenge etter at en trussel blir ringt inn. - Noen sa det skulle komme en overraskelse. Vi tok det på alvor og ringte politiet. Idet vi låste, prøvde en person å sparke inn døra. Tilfeldigvis kom to sivilpolitimenn gående. De tok ham med seg, forteller [en] vekter …

Syriaflyktningene, 2

For noen dager siden kommenterte vi ett aspekt ved problematikken omkring de såkalte «Syria-flyktningene». I dag vil vi kommentere et par andre aspekter.

Dersom et land er rammet av krig eller andre forhold som setter menneskers liv og trygghet i fare, er det ikke unaturlig at de flykter til tryggere områder. Det var dette en del nordmenn gjorde i perioden 1940-45: en god del nordmenn flyktet da til Sverige.

Selbekk og Rose får Fritt Ords pris

Vi stiller oss i den forhåpentligvis lange rekken av gratulanter. Vebjørn Selbekk og Fleming Rose er fortjente mottagere av Fritt Ords pris. VG skriver:

Danske Rose og norske Selbekk får Fritt Ords Honnør i anledning tiårsdagen for starten på karikaturstriden, som stiftelsen mener de to mennene er blitt selve symbolene på.

Syria-flyktningene, 1

Den store tilstrømningen til Europa av flyktninger fra Syria og andre konflikt-områder i Midt-Østen og Nord-Afrika er en hendelse som sannsynligvis blir vise seg å være et viktig skille i Europeisk historie. Spørsmålet ert hvordan europeere - befolkningen og de valgte ledere - klarer å håndtere den.

Skal man bygge på det som hittil er skjedd tyder alt på at de ikke vil klare å håndtere denne krisen på en måte som vil resultere i at alvorlige konflikter unngås og at Europa fortsetter å være slik det var, dvs. at Europa vi endre seg til det verre.

Syndiker innhold