LIBERAL er et liberalistisk kvartalstidsskrift som inneholder artikler som kommenterer alt fra aktuelle politiske spørsmål til historiske begivenheter.

LIBERALs redaksjonelle linje er basert på en tilslutning til opplysningstidstradisjonen, den sekulære vestlige kulturarven og Vestens verdier. Dette innebærer at LIBERAL støtter ideer som individualisme, rasjonalitet, objektivitet og frihet, og at vi mener at hvert individ har rett til å søke sin egen lykke. Et samfunn preget av disse verdiene, et sivilisert samfunn, er da preget av at sosialt samkvem er basert på respekt for individers rettigheter og fravær av initiering av tvang. Vesten står dermed for frihet og sivilisasjon, mot barbari og ufrihet.

LIBERAL bringer artikler som med utgangspunkt i konkrete problemstillinger vil forsøke å fremme disse verdiene.