Prøvenummer av LiberalUtgaven Vol. 10 No. 2, november 2012 av Liberal er tilgjengelig gratis.