Nyhetskommentarer

«A Global War on Radical Islam»

I dag gjengir vi et utdrag av en artikkel av den amerikanske senator Joseph Lieberman. Han var det demokratiske partiets visepresidentkandidat i 2000. Link til hele artikkelen er å finne nederst.

[Når DLF anbefaler og linker til en artikkel så betyr dette kun at vi anbefaler artikkelen fordi den gir et nyttig innspill i en aktuell sak. Det betyr ikke at vi støtter alt i artikkelen, og det betyr heller ikke at artikkelens forfatter på noe vis støtter det DLF står for.]

«Publish or perish»

Uttrykket over er kjent fra akademia: for å gjøre karriere må en ung akademiker publisere artikler i videnskapelige tidsskrifter. Hvis ikke vil han ikke få noen karriere, han vi forsvinne.

Men i disse dager har uttrykket en annen mening; det gjelder karikaturtegningene av den typen som det franske magasinet Charlie Hedbo publiserte, og som førte til at et betydelig antall av deres tegnere ble drept av muslimsk terrorister i protest mot at de publiserte satiriske tegninger om visse sider ved islam og Muhammed.

Et par poenger om reaksjonene på angrepet mot Charlie Hebdo

For det første vil vi si at politikere og presse har reagert noe mindre feigt og ettergivende på terroraksjonen mot satiremagasinet Charlie Hebdo enn de gjorde under karikaturstriden i 2006. En rekke aviser har nå publisert krenkende tegninger, og slår i ord fast at vi må forsvare ytringsfriheten. Dette er noe helt annet enn det som skjedde i 2006.

Hvem våger å stå for ytringsfriheten?

Noen av de som våger dette – eller våget – er Cabu, Tignous, Wolinski, Bernard Maris, Stephane Charbonnier, Bernard Verlhac, Theo van Gogh, Lars Vilks, Kurt Westergaard, Salman Rushdie, Dan Parks, Michel Houellebecq.

Takk til Aftenposten

Aftenposten ser det som sin oppgave å opplyse landets borgere og å bekjempe deres fordommer. Et typisk eksempel på hvordan de gjør dette så vi i gårsdagens utgave, hvor en kommentator på side 2 forklarer bakgrunnen for de siste ukers store demonstrasjoner i Tyskland.

Kommentaren er illustrert med et fotografi fra en slik demonstrasjon, og der ser vi et banner med følgende tekst: «GEGEN RELIGIÖSEN FANATISMUS und jede Art von Radikalismus». (Bildet er å finne i papirutgaven av avisen, men ikke i nettversjonen av artikkelen som linkes til nedenfor.)

Varmere eller kaldere?

Når vi nå på Østlandet har en januar med lite snø er det mange som tror at dette styrker teorien om menneskeskapt global oppvarming.

Som en motvekt til dette vil vi anbefale en artikkel som er publisert av Klimarealistene:

http://www.klimarealistene.com/2015/01/439/

Ingressen lyder slik: Solforskningen har lenge vært entydig på et kjøligere klima de neste tiårene til tross for at Klimapanelet har vedtatt at sola bare er en 7% klimadriver, mens CO2 står for 90% av klimaendringene. Vi sammenfatter det kommende kjøligere klima i fem punkter for våre lesere.

Godt nytt år?

Vi vil ønske alle våre lesere et godt nytt år. Vi håper virkelig at det blir et godt år, men vi er ikke så helt sikre på at det vil bli et godt år. Til det er det for mange faktorer som peker en annen vei.

Julens virkelige innhold

I tider som disse er man utsatt for så mye påvirkning fra ulike hold at man lett kan komme til å glemme julens virkelige budskap.

Julen er en tid for feiring, en tid for å være sammen med familie og venner, en tid for å gi hverandre gaver, en tid for velvilje overfor andre mennesker.

Interessante tider

«Måtte du leve i interessante tider» er en gammel kinesisk forbannelse. Poenget er at interessante tider er farlige tider, og nettopp nå opplever vi i hele Vesten svært interessante tider.

Det skjer interessante ting overalt, både i Vesten og utenfor, og det som skjer utenfor Vesten kan ha alvorlige konsekvenser for Vesten.

Enda en runde om TV-lisensen

Det er - som alltid - problemer omkring TV-lisensen. I fokus denne gangen er det faktum at man nå enkelt kan se TV på PCer og nettbrett, og at eierne av disse – foreløpig - ikke er pålagt lisensavgift.

Den løsningen som nå diskuteres er ikke en som vil innebære forenkling og rettferdighet, snarere tvert imot.

Nettavisen skriver følgende:Ap vil ha TV-lisens på husstanden din.

Ap vil endre reglene slik at NRK-lisensen følger husstander i stedet for TV-apparater. …

Syndiker innhold