August 2007

Reinås, Reiten og Staten

Den siste tidens rabalder om Hydro-opsjonene og innløsningen viser hvilken avgrunn i forståelse det er mellom det sosialistiske flertallet i landet, og dem som forstår seg på næringsvirksomhet. Desverre er det stor oppsluttning om hylekoret, men heldigvis viser såvel Reinås som Reiten seg som stødige karer som kan holde hodet kaldt.

Valgkamp

Om ca seks uker er det valg. Snart begynner valgkampen for alvor, og vi vil bli utsatt for politikere i alle media som finnes: TV, radio, aviser, internett vil flomme over av politikere og deres løfter, osv.

Det gikk som det måtte gå

Det gikk som det måtte gå i saken om Hydro-opsjonene: Regjeringen ved industriministeren har gjort en svært dårlig jobb, og som resultat måtte styreleder i Hydro, Jan Reinås, gå av.

En del detaljer om denne saken kan man finne i vår kommentar for 1. august, men etter at denne ble publisert har det skjedd en del ting.

Mannspanelet

Ja, det er faktisk nedsatt et "mannspanel" eller et "mannsrolleutvalg". 30 personer - alle menn – skal diskutere likestilling.

Alternativ til verneplikt

Av de ca 27 000 som møter til sesjon hvert år er det ca 6 000 som ikke avtjener verneplikt, opplyste NRK i sin nyhetssending i morges. En del av disse blir sivilarbeidere, og hovedpunktet bak nyhetsoppslaget var at det nå var kommet et nytt forslag om hva sivilarbeiderne kunne benyttes til. Sivilarbeidere skulle nå kunne plasseres som hjelpearbeidere på aldershjem, og dette var omtalt som en slags samfunnstjeneste.

Det nytter. Men …

"Storinnsats mot 83 av Oslos hyperkriminelle har nært halvert lovbruddene" leser vi på Aftens førsteside 7/8. Artikkelen på side 4 forteller at "en beregning fra i fjor viser at de sto bak 18 600 lovbrudd"… Prosjektet med å intensivere rettsforfølgeløsen av de hyperkriminelle er "en merkbar suksess for Oslos innbyggere. Personene på [listen over hyperkriminelle] sto i 2005 for rundt 400 anmeldelser pr kvartal. I år er antall anmeldelser nede i 175 … Nå skal prosjektet utvides".

Valg og reality

Et realityshow foregår visstnok omtrent slik: En gruppe mennesker er av et TV-selskap valgt ut til å løse visse oppgaver mens de filmes. Redigerte opptak vises så på TV, og TV-seerne/befolkningen følger i stor spenning med i det som foregår – de ser at noen ser ut til å være mindre dårlige enn de andre til å løse oppgavene eller har mer TV-trekke enn andre, etc. Deltagerne bruker alle mulige dirty tricks for å sette andre deltagere i dårlig lys/få dem til å dumme seg ut, dette for at de selv skal fremstå på en best mulig måte.

Gravide jobbsøkere

Vi var av den oppfatning at denne saken var avgjort, men et utspil fra statsråd Karita Bekkemellem og likestillingsombud Beate Gangås førte til at avisene igjen begynte å skrive om den. Bekkemellems og Gangås' poeng var at arbeidsgivere ikke burde ha lov til å spørre jobbsøkende unge kvinner om de er eller har planlagt å bli gravide i nær fremtid.

Flom og beredskap

Naturkreftene er kolossale. I enkelte tilfeller kan naturen, dvs. relativt sjeldne fenomener som vulkanutbrudd, jordskjelv, flom, ras, tornadoer, orkaner, tsunamier, osv. føre til enorme skader på menneskers liv og eiendom.

Sist vi så dette i stort omfang var orkanen Katrina som rammet USAs golfkyst for to år siden. Den førte til at nesten 2000 mennesker mistet livet, og til materielle skader for ca 85 mrd dollar. I tillegg kommer de enomrme følelsesmesige traumer som en slik hendelse medfører for de som rammes og som mister sine kjære eller hus og eiendom.

Godtgjørelse for toppledere

"Det er et tillitsverv å være toppleder i selskaper der staten er stor sier, sier Jens Stoltenberg. Derfor må de nøye seg med lavere lønninger enn for eksempel private investorer og aksjemeglere". Dette er innholdet i Dagsavisens minileder 14. august.

Vi antar at Stoltenbergs syn er riktig gjengitt, det er ikke bare gjengitt i Dagsavisen, det har også vært forutsetningen for det som regjeringen har gjort med Hydro-ledelsen i sommer.

Religion

I de siste dager er det dukket opp flere nye aspekter i saken om den hardt skadede mannen som ambulansepersonalet lot ligge igjen i Sofienbergparken*. Her skal vi kommentere ett av dem.

"Solen styrer klimaet"

"Solen styrer klimaet" var hovedpoenget i en dansk dokumentarfilm som NRK viste i går. Programmet tok for seg teoriene til den danske solforskeren Henrik Svensmark, teorier som går ut på at forhold i verdensrommet bestemmer skydannelsen, og at skyene i stor grad bestemmer været, inkludert klimaet.

Fra atmosfæren kommer det stråling, og noen av disse strålingspartiklene fungerer som en slags kondensasjonskjerner for små vanndråper i atmosfæren, og disse strålingspartiklene er i stor grad nødvendige for skydannelse.

Uverdig

Nylig ble det avslørt at mangeårig ordfører i Oslo, Høyres Per Ditlef Simonsen, har hatt en hemmelig bankkonto i Sveits. Pengene som sto på denne kontoen, som ble avsluttet i 1995, skal visstnok ikke være beskattet. (Dette er så vidt vi vet innrømmet av Simonsen, men han skal legge frem sin forklaring senere i dag.)

Forbud mot å gi egne penger til politiske partier?

Romanen "Idealister" av den danske forfatteren Hans Scherfig er befolket med en rekke idealistiske idealister er, men det som er felles for dem alle er at de fremmer meget eksentriske forslag til hvordan mennesker bør leve og hvordan de bør organisere sine samfunn.

Vi kom til å tenke at professor i sosiologi Stein Ringen hørte hjemme blant disse da vil leste hans spalte i Aftenposten i dag.

Enda en alvorlig svikt

At velferdsstaten sviker til dels grovt på de aller flest områder er noe alle vet. Her siterer vi fra et oppslag på nrk.no om barns "arbeidsmiljø", dvs. om skolers inneklima:

"Skolebarn sliter med dårlig inneklima og arbeidsmiljø. - Det er uholdbart at kontrollen av barns arbeidsmiljø ikke fungerer, sier nestleder hos Barneombudet …

Tverrpolitisk løft i eldreomsorgen

"Eldreomsorgen er ikke blitt noe bedre på de siste 40 år" uttalte en velger i et debattprogram på TV2 i går, og enkelte av de tilstedeværende rikspolitikere sa seg enig. KrFs Dagfinn Høybråten foreslo at partiene nå skulle gå sammen om et skikkelig løft innen eldreomsorgen og statsminister Stoltenberg sluttet seg til dette.

Det er ikke så greit

FrP er kjent som er parti som hevder å gå inn for lavere skatter, en mindre offentlig sektor, mindre overføringer, spesielt til utlendinger, osv. Men hvordan er det i praksis?

FrP er tilhenger av velferdsstaten, og er da tihenger av store statlige støtteordninger. Men de mener at dagens ordninger er kompliserte og går inn for forenklinger og reduksjoner, men på enkelte områder vil de ha økninger.

"SVere får beskjed om å stemme FrP"

Mange nettaviser har tester som ved å stille spørsmål om konkrete politiske saker kobler velgeren som tar testen til et bestemt parti. Nå forteller NRKs nyhetsending på radio i morges at flere topper i SV, V og Ap har tatt slike tester og fått som anbefaling å stemme FrP!

De er naturlig nok blitt noe fortørnet, og har klaget så høylydt at de har fått oppslag i NRK. Vi er dog ikke overrasket over dette - da vi for noen uker siden tok en slik test fikk vi som anbefaling å stemme Senterpartiet, selv om alle våre standpunkter er i samsvar med DLFs.

Forfalne bygninger

-Hvorfor har den opprinnelige meget vakre leiegården på toppen av Ullevålsveien stått og forfalt i lengre tid? er spørsmålet i Aftens spørsmålsspalte i går. Avisen har klart å få fatt i den som kan svare på spørsmålet, og svaret er som følger: Eieren sier at "jeg har begynt å pusse den opp. Gården er [nå blitt] flott på to sider. Jeg tok hagesiden først. Og den var dyr. For jeg gjør det ordentlig. Grunnen til at jeg ikke gjorde alt med en gang er at jag ikke har råd… Jeg synes det er forferdelig med den husleiereguleringsloven. … Vi [eiere] sliter økonomisk på grunn av den...".

Partiene bommer

"Partiene bommet på blinken da de planla valgkampen" leser vi på Aftens forside i går. Poenget er at de fleste av de store partiene valgte miljø/klima til hovedsak i valgkampen, mens det velgerne er mest opptatt av er "trygg by!"

Burde man bli overrasket?

Helsetilsynet i Oslo og Akershus la i går frem sin rapport om ambulansesaken. Som kjent ble en ambulanse fra Ullevål Universitetssykehus tilkalt til en mann som ble slått ned i Sofienebergparken en dag tidlig i august, men ambulansepersonalet reiste tilbake til sykehuset og lot den skadede mannen ligge igjen. (Mannen ble etter hvert kjørt til sykehus i drosje.)

Vold og valg

En representant for FrP ble slått ned etter en skoledebatt i går. VG forteller det slik: "FpU-politiker slått i svime etter skoledebatt. I det han snudde seg for å gå mot bilen ble FpU-politiker Magnus Møller (22) prikket på ryggen. Da han snudde seg fikk han en knyttneve midt i ansiktet.