March 2012

SV og hasjen

Stadig flere blir klar over skadevirkningene som forbudet mot narkotika fører med seg. Nå har denne erkjennelsen også nådd SV, eller i hvert fall et bydelslag av SV i Oslo. «St. Hanshaugen SV ønsker å legalisere narkotika» leser vi på forsiden av Aften i går 29/2.

Men denne overskriften er ikke helt dekkende, for vi kan også lese på forsiden at «-Vi må slutte å forby. [Så langt, så godt, men så kommer det:] I stedet må vi regulere salget». Og hovedoverskriften er enda mer avslørende. «Hasjmonopol?»

Stortingets 22.juli-komites innstilling

Stortinget 22.-juli-komité la i går frem sin innstillingmed forsalg til ting som bør settes i verk for å forhindre tilsvarende angrep i fremtiden, og for å redusere skadevirkningene hvis det skulle komme lignende angrep i fremtiden.

Statens legitime rolle er å beskytte borgerne mot overgrep og angrep fra andre mennesker, og i det store og er komiteens innstilling i tråd med dette, den går ut på å be regjeringen om å undersøke ulike tiltak for å forbedre de nåværende systemer, systemer som hendelsen 22. juli viste var i svært dårlig stand.

Innstillingens forslag er som følger:

Å fly

Det burde være så enkelt å fly. Man reiser til flyplassen, man sjekker inn, man går til gaten, man går om bord, man setter seg, man leser, spiser et måltid, flyet lander, man går igjennom passkontrollen, og så tar man en buss eller et tog eller taxi til det stedet man skal.

Lysbakken og SV

Hva er det korrupte politikere gjør? Jo, de deler ut fordeler – penger, verv, kontrakter, oppdrag, stillinger, etc. - til venner og bekjente i strid med eller på kanten av gjeldende regelverk. Bevilgningene kan overfladisk sett være legitime, men egentlig skjer de uten at gjeldende regler og rutiner blir fulgt. Det typiske eksemplet er en folkevalgt politiker som gir offentlige oppdrag – veibygging, oppføring av bygninger - til venner i entreprenørbransjen. Men det finnes mange varianter av dette.

Valget i Russland

På folkemunne dukker det ofte raskt opp treffende kommentarer til ting som skjer, og etter valget i Russland for et par dager siden så vi følgende i en avis: “Opposisjonen til Putin fikk over 60 % av stemmene, men heldigvis fik Putin 64 %”.

Det ble med andre ord observert klare tegn på valgfusk, og dette var da også Dagbladets overskrift: “Klare tegn til valgfusk i Russland” Artikkelen foreller videre: “Det er åpenbare tegn på valgfusk i det russiske presidentvalget til fordel for Vladimir Putin, mener internasjonale observatører fra OSSE.

Menneskehandel ved Oslo universitetssykehus

“Oslo universitetssykehus involvert i menneskehandel” var den noe spesielle påstanden i en reportasje på Dagsrevyen i går 7/3.

Poenget var at tre filippinske kvinner hadde fått arbeid som hjelpepleiere på sykehuset, og at deres betingelser for opphold og arbeid i Norge reelt sett var å sammenligne med slaveri. Og visstnok var personale ved Oslo universitetssykehus på en aller annen måte med på dette (mer om dette i artikkelen som er linket til nedenfor).

Et mønster i skandalene

Det politiske miljø er i de siste måneder blitt rammet av en rekke skandaler. Politikere på topp-nivå har gjort ting som har ført til store avisoppslag og i flere tilfeller også til politianmeldelse. Men er det noe mønster i det som har skjedd?

En stortingsrepresentant fra Frp besøkte et bordell i Riga. Dette er i strid med norsk lov; Stortingets flertall har i sin visdom har bestemt at norsk lov skal gjelde også utenfor Norge.

SV: “never ready for primetime”

Uttrykket i overskriften kommer fra komiserien SNL: skuespillerne ble introdusert som “the-not-yet-ready-for-primetime players”, dvs. skuespillerne var gode nok til å delta i en enkel komiserie, men de var ikke rede til å ta på seg de store og krevende rollene. Vi kom til å tenke på dette uttrykket etter å ha fulgt SV gjennom mange år og spesielt etter den siste tidenes mange avsløringer.

Personer i kirkeasyl

“Jelena har ikke vært ute på tre år” leser vi på nrk.no, og artikkelen fortsetter:

“Jelena … stirrer ut av vinduet. De siste tre årene har hun verken kunne gått på butikken eller vært ute med søpla. – Jeg husker ikke helt hvordan det er ute, sier hun.

Jelena (31) og den alvorlige syke lillebroren Bogdan (15) tilhører en stadig mindre asylsøkergruppe i Norge. På få år har antall kirkeasylanter krympet drastisk. Ifølge Norsk organisasjon for asylsøkere er ikke det så rart.

– Kirkeasyl er ekstremsport, sier rådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Konservative og sosialdemokrater

Frihetstilhengere blir iblant begeistret av konservative politikeres retorikk. De snakker ikke sjelden om deregulering, privatisering og skattelettelser. Men når de komme til makten viser det seg nesten alltid at de konservative er like styringsivrige og like store motstandere av individuell frihet som sosialdemokratiske politikere er.

Av de som har hatt en retorikk som har inneholdt frihetsvennlige elementer, men som har skuffet etter at de har kommet til makten er George Bush jr., David Cameron og Angela Merkel (hvis vi holder oss til ledere i store land de siste tiårene).

En bil i vervepremie

“En bil i vervepremie”? Kan dette være materiale for en DLF-kommentar? Ja, det kan det, og hvis du leser videre vil du finne ut hvorfor.

Bakgrunnen er at avisen Vårt Land har satt i gang en vervekampanje; den som klarer å verve 66 abonnenter til avisen vil få en bil i premie.

Vi siterer fra na24: “[na skrev] om den kristne avisen Vårt Lands spektakulære vervekampanje. Samlet man inn 66 nye abonnenter delte avisen ut ikke mindre enn en bil. Nærmere bestemt Skoda Fabia GreenLine 1,2 TDI CR til veiledende verdi av 183.000 kroner inkludert moms.”

Politiets beklagelse

Politiet gikk i går ut med en omfattende beklagelse etter den mangelfulle innsatsen i forbindelse med terrorangrepene 22. juli. Det tok lang tid før terroristen ble stanset, og dette skyldes dårlig beredskap i politiet, ressursmangel, uklare kommandolinjer, manglende utstyr, dårlige varslingsrutiner, etc. Avisene er i dag fulle av omtale av disse punktene, og vi har ingen problemer med å si oss enige i at dette var kritikkverdige forhold.

Regjeringens asylnederlag

“Nye asylnederlag 
for Stoltenberg” forteller Dagsavisen i dag: “Asylbarna: Ap-grasrota sier nei til regjeringens asylpolitikk. Tre av fire fylkeslag vedtok i helgen at sakene til de rundt 460 asylbarna må stilles i bero.”

Hva er det det handler om? Regjeringen har bestemt at et antall familier med tilsammen ca 460 barn ikke vil få lovlig opphold i Norge og at familiene - inkludert barn - skal sendes tilbake til landene foreldrene kom fra for mange år siden.

Hva skjer i skolen?

Skolen har nærmest vært en slagmark de siste tiårene. Det har stadig vært reformer, det har stadig vært nye forsøksordninger, nye metoder og tilnærminger er blitt forsøkt. Det er ikke lenge siden Reform 94, Reform 97, Kunnskapsløftet. Noen har ment at kunnskap har fått for stor plass, og så har andre ment at kunnskap har fått for liten plass.

Noen har krevet “ro i skolen”, andre har ment at ro er det siste man skal ha i en skole, en skole skal være et levende samfunn hvor det er strid og uro – kun på denne måten kan man få interesserte og engasjerte elever.

Altinn

Altinn er ifølge Wikipedia “den norske felles internettportal for å levere elektroniske skjemaer til offentlige myndigheter. Per juli 2011 er det 37 statlige etater (inkludert kommuner og fylkeskommuner) som bruker denne tekniske plattformen for å drifte sine skjemaer. Altinn blir benyttet mest av næringslivet, men også privatpersoner benytter denne portalen for å levere selvangivelsen og andre skjemaer elektronisk.”

Ingen nyhetskommentarer torsdag og fredag

Det kommer desverre ingen nyhetskommentarer torsdag og fredag.

Erik Solheim og SV

"Alle politikeres karrierer ender i nederlag”, heter det, og vi ser stadig eksempler på at dette stemmer (selv om man også en sjelden gang i blant kan finne unntak fra regelen).

Det siste tilfelle som bekrefter dette er Erik Solheim, som til sin egen og mange andres overraskelse måtte gi fra seg sin statsrådsplass til en yngre politiker rett før helgen.

Krekar og ytringsfrihet

Terroristlederen Mullah Krekar er tidligere blitt erklært uønsket i Norge, og skulle da ha blitt sendt ut av landet. Men landet han hører til, Irak, har dødsstraff for den type forbrytelser Krekar har gjort seg skyldig i der, og derfor kan han ifølge vanlig norsk praksis ikke sendes tilbake.

Krekar har også fremsatt trusler mot norske politikere, spesielt Erna Solberg, og rettsaken som ble avsluttet i går handlet om disse truslene og andre drapstrusler han har fremsatt.

Krekar ble dømt til fem års fengsel, men anket på stedet (dommen er derfor ikke rettskraftig).

Krekar arrestert

Etter at vi her i går morges skrev at Krekar “så raskt som mulig [bør] sendes ut, eller settes i fengsel”, ble han i går etter middag arrestert. Vi kan da ikke si annet enn at vi synes at dette var en riktig handling.

Å nave

I blant dukker det opp nye ord, og det skjer gjerne når det dukker opp nye fenomener. På Dagsrevyen i går ble order “nave” brukt første gang overfor et stort og generelt publikum, men ordet har vært kjent i visse miljøer en tid.
Ordet kommer fra NAV, som som kjent er statens organ for alt som har med trygder og pensjoner og sykepenger, etc. å gjøre.

Ikke annet enn latterlig

I “Et dukkehjem” er det en berømt scene hvor Nora tenner dr Ranks sigar, og han sier “Takk for ilden”. Siden han er forelsket i henne så har denne replikken en dobbelt betydning. Men pga. røykeloven, som inneholder bestemmelser som sier at “I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i … arbeidslokaler …”, og siden en teaterscene/teatersal er en arbeidsplass hvor allmenheten har adgang, er det forbudt å røyke på scenen, og dr Ranks replikk må da enten kuttes fra stykket eller spilles uten at sigaren tennes.