Nyhetskommentarer

Spørsmål: H - Ap = ?

Her vil jeg kun ta opp ett poeng for å besvare matematikkoppgaven i tittelen. Sylvia Brustad, som med meget stor iver forsvarte den forrige regjeringens forslag om kun å tillate søndagshandel i butikker med et areal på mindre enn 100 kvadratmeter, og som derfor fikk sitt navn hengt på denne type butikker («Brustadbua»), har nå snudd 180 grader og sier at hun var motstander av dette forslaget, og at hun kun forsvarte forslaget av lojalitet til partiet.

DLF-sak avvist av retten

Det vil snart komme en lengre gjennomgang av det som har skjedd i forbindelse med rettsaken her.

Om å gi Fanden lillefingeren

Dagbladet benytter idag hele tre sider, inkludert forsiden, på statsråd Valgerd Svarstad Hauglands synspunkt på at et lesbisk par ønsker å adoptere det barn som en av dem er gravid med: «KrF-sjef angriper lesbisk kjendispar for ulovlig befruktning». Bortsett fra at dette er et ønskeoppslag for enhver tabloidavis som sikter inn mot en lowbrow leserkrets (lesbiske kjendiser angripes av kvinnelig religiøs mørkemann), så er det et viktig poeng i denne saken: Finnes det ingen grense for hva politikere skal legge seg opp i? Ulovlig befruktning? Smak på dette uttrykket: Ulovlig befruktning!

Kriminelle miljøaktivister må straffes!

Statoil vurderer nå om det skal kreves erstatning av Natur og Ungdom p.g.a de merkostnadene som miljørorganisasjonen har påført Statoil i forbindelse med Snøhvitutbyggingen. Og vi vil si: det er sannelig på tide!

Uansvarlighet belønnes

Flere økonomer tar i dagens VG til orde for at FrP bør inn i regjeringen, men begrunnelsen er merkelig: «Økonomer mener at FrP har en så uansvarlig politikk at Carl I. Hagen & Co må delta i Bondevik-regjeringen». Nei det er ikke trykkfeil: økonomene mener altså at det er FrPs UANSVARLIGHET som gjør dem skikket til å sitte i regjeringen.

Det som er overraskende er at ingen sier det som burde være opplagt, nemlig at et økonomisk system som dagens, som er slik at regjeringsdeltagere velges ut etter dette kriteriet - uansvarlighet - må være fundamentalt galt.

Rentesirkuset igang igjen - og alle legger skylden på andre

Norges Bank hever nå foliorenten med 0,5 prosentpoeng, slik at foliorenten blir 7,00%, mens dagslånsrenten blir 9,00%. Dette fører til at alle som har lån får større utgifter. Hvem har skylden for dette? Opposisjonsleder Jens Stoltenberg skylder på regjeringens skattelettelser. Helt feil, sier finansminister Per Kristian Foss; han legger skylden på de gode lønnsoppgjørene.

Korrupsjon - ikke i Norge vel...?

Mange er overrasket over avsløringene av korrupsjon i UDI. (Det har vist seg at en av de ansatte advokatene i UDI har solgt falske torturhistorier til asylsøkere, historier som ville øke søkerens muligheter til å få innvilget asylsøknad i Norge.)

Hva er anti-Verdensbank-demonstrantenes krav?

Etter gårsdagens demonstrasjoner kan det være nyttig å foreta en liten oppsummering av og vurdering av demonstrantenes ønsker: De vi slette u-lansdsgjelden, de vil avskaffe kapitalismen, de sier nei til markedstvang, de sier nei til verdensbanens krav om balanserte budsjetter for å gi lån.

Prinsessebryllupet betalt av skolebudsjettet

Som bestilt bekrefter dette oppslaget fra dagens Aftenposten kommentaren nedenfor:

"For å få råd til å betale bryllupet til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, flyttet Trondheims politikere penger fra skolebudsjettet".

Syndiker innhold