Nyhetskommentarer

Avskaff verneplikten

VG forteller idag at 2 av 3 slipper militærtjenesten: "Andelen som gjennomfører førstegangstjeneste, vil ... reduseres fra dagens 39 prosent til under 35 prosent av de mannlige ungdomskullene."

På en måte er dette bra, på en annen måte er dette grovt uretteferdig. Det er bra at stadig færre blir tvunget til å jobbe i ett år for staten eller "fellesskapet", men overfor de ca 35% som må tjenestegjøre er det grovt urettfedig at hele 65% slipper!

DLFs måte å løse problemet på er selsvagt det eneste moralske og det eneste retteferdige: AVSKAFF VERNEPLIKTEN!

Avskaff statskirken!

DLF slutter seg til SVs ønske om en folkeavstemning for å avgjøre om Norge skal fortsette å ha en statskirke eller ikke.

Kronprinsparet slipper dokumentavgift

Dagens avisoppslag om at kronprinsparet slipper å betale dokumentavgift til staten for overdragelsen av Skaugum gir DLF anledning til å markere tre viktige poenger som DLF står alene om:

1) DLF er tilhenger av likhet for loven: det er galt at staten behandler noen annerledes enn andre pga. familieforbindelser.

2) DLF er mot kongdømme - statsoverhodet bør velges av folket, og ikke være en person som blir født til denne stilingen.

Ulover gjør "alle" til svindlere

Aftenposten forteller idag at kor og musikkorps over hele landet ved å beskrive vanlige øvelser som kurs og studiesirkler håver inn millioner av kroner fra offentlige støtteordninger.

Skjeve strafferammer

«Er det rett og rimelig at voldtektsforbrytere skal få vesentlig mildere straffer enn momssvindlere?» spør Dagbladet på lederplass idag. Dagbladet antyder selv et svar (kvinneforakt), men dette svaret er helt feil.

Grunnen til at momssvindel etc. har strenge straffer er at de er forbrytelser mot staten (ofte feilaktig fremstilt som fellesskapet eller samfunnet), mens voldtekt (og tyverier, ran, overfall etc.) er forbrytelse som kun rammer individer, og de er derfor ikke regnet for å være fullt så alvorlige.

Savnede bør selv dekke utgifter til leteaksjoner

Påsken er igjen over oss, og med den legger et stort antall ivrige, men iblant ikke særlige kyndige, skiløpere ivei på turer innover i fjellet.. Dette fører dessverre til at noen av dem går seg bort, og at noen blir tatt av ras.

Redningsaksjoner etter slike hendelser er meget kostbare, og hvert eneste år blir det diskutert om de som får behov for redningsaksjoner skal dekke kostnadene selv. Selvsagt blir slike ting glemt med en gang påsken er over, og så vidt vi vet finnes det ingen ordning som innebærer at de som er blir reddet blir avkrevet betaling for redningsaksjonene.

Skattesystemet blir - og må bli - mer og mer absurd

«Må ligningsfunksjonærer løse kryssord på jobb, før de går på dansetilstelninger og avslutter dagen med å vurdere et knippe tatoveringer?» spør Aftenposten idag.

Og svaret er selvsagt Ja. Dette er resultat av dagens momsregler. Disse sier at produkter som har kunstnerisk verdi er fritatt for moms; ligningsfunksjonærene må altså vurdere om nevnte produkter har kunstnerisk verdi.

DLF støtter fri innvandring

De fleste politiske problemer er skapt av politikerne, og når de blir oppmerksom på problemene kommer de med løsningsforslag som bare gjør problemene enda større.

Det siste er at også SV nå vil ha restriksjoner på innvandringen - FrPs Jon Alvheim har til og med ønsket SV «velkommen etter».

Selvsagt er det korrekt at innvandringen koster norske skattebetalere enorme beløp, men løsningen på dette er ikke å begrense innvandringen, løsningen er å avskaffe de offentlige støtteordningene til innvandrerne.

Staten flår bilistene

Norske bileiere betaler hvert år ca 40 000 000 000 kr - førti milliarder kroner - i skatter og avgifter til det offentlige for å eie og bruke bil, og dette er attpåtil en dobling i løpet av de siste 10 årene. Dette er et astronomisk høyt tall, og viser klart og tydelig den store urett som begås mot bilistene.

Korrekt dom i saken mellom Lund og Tidemanns Tobaksfabrikk

DLF er tilfreds med dommen som Frostating Lagmannstrett nå har avsagt i saken som storryøkeren Robert Lund anla mot Tidemanns Tobaksfabrikk. Som kjent var bakgrunnen for søksmålet Lunds overbevisning om at Tidemanns Tobaksfabrikk skulle være ansvarlig for at Lund ble syk (og døde). Tidemanns Tobaksfabrikk er nå blitt frikjent.

Syndiker innhold