Nyhetskommentarer

Staten flår bilistene

Norske bileiere betaler hvert år ca 40 000 000 000 kr - førti milliarder kroner - i skatter og avgifter til det offentlige for å eie og bruke bil, og dette er attpåtil en dobling i løpet av de siste 10 årene. Dette er et astronomisk høyt tall, og viser klart og tydelig den store urett som begås mot bilistene.

Korrekt dom i saken mellom Lund og Tidemanns Tobaksfabrikk

DLF er tilfreds med dommen som Frostating Lagmannstrett nå har avsagt i saken som storryøkeren Robert Lund anla mot Tidemanns Tobaksfabrikk. Som kjent var bakgrunnen for søksmålet Lunds overbevisning om at Tidemanns Tobaksfabrikk skulle være ansvarlig for at Lund ble syk (og døde). Tidemanns Tobaksfabrikk er nå blitt frikjent.

Intet politisk jordskjelv, dessverre

Ap på 14% og Høyre og FrP tilsammen på ca 45% - enkelte påstår at dette er et politisk jordskjelv. Dessverre er dette feil! Det som har skjedd er ikke at velgerne har gått til høyre på den politiske skala, det som har skjedd er at Høyre og FrP har gått til venstre!

Blair viser veien!

Ifølge dagens Aftenposten vil statsminister Tony Blair antagelig legalisere cannabis.

DLF håper at dette også vil bli resultatet i Norge. Det bør være lovlig å gjøre alt som ikke krenker andres rettigheter, og det å bruke narkotika er dumt, men det krenker ingens rettigheter, og bør derfor være tillatt.

Stans opera-planene!

Aftenposten forteller i dag at Oslos nye opera ifølge regjeringen vil koste 3 300 000 000 kr. Dette betyr at flere år før byggingen er satt i gang er overskridelsene ifølge beregninger allerede på nesten hele 65%! (Operaen ble i 1999 kostnadsberegnet til 2 mrd kr.)

Dett er selvsagt en skandale, men det er ikke en uventet skaldale. Alle de store offentlige utbyggingsprosjektene de siste årene har medført enorme kostnadsoverskridelser (med byggingen av Gardermoen som unntaket som bekrefter regelen).

Nei til reduksjoner i forsvarsbudsjettet

DLF går sterkt imot innholdet i de antydninger som kommer om kutt i bevilgningene til Forsvaret.

I 2001 la Arbeiderpartiregjeringen opp til et årlig budsjett på ca 28,5 milliarder kroner i gjennomsnitt for fireårsperioden 2002-2005. Da Bondevik-regjeringen overtok la den opp til et gjennomsnitt på hele 30,4 milliarder. Nå ser det ut til at det endelige resultatet blir på bare ca 27,6 milliarder i snitt for de fire år.

Opphev boplikten nå!

Det er sjelden det er grunn til å rose landbruksminister Lars Sponhem, men nå har han gjort en god ting: han har opphevet boplikten på en eiendom i Lillesand!

Lokalpolitikerne frykter at dette vil skape presedens - men DLF håper at dette vil skape presedens. DLF er for frihet - og frihet innebærer at man skal kunne bruke sin eiendom til hva man måtte ønske av fredelige aktiviteter: man kan f.eks. bo på sin eiendom - eller man kan la være.

Arrogant og virkelighetsfjern Sponheim

Venstres Lars Sponheim sier ifølge VG idag at det er harry å reise til Sverige for å spare noen tusen på matvarebudsjettet.

Dette er typisk Sponheim. Få politikere er så nedlatende og arrogante som ham. Å dra til Sverige for å forsøke å slippe unna endel av de skyhøye avgiftene på matvarer i Norge er intet annet enn sunn fornuft. At Sponheim uttaler seg som han gjør er intet annet enn et tydelig tegn på at hans bakkekontakt er meget svak.

Derfor: dra til Sverige og praktiser frihandel. Det er mye å spare.

SV vinner

På meningsmålingene har nå Høyre og Fremskrittspartiet til sammen en oppslutning på nesten 50%.

Men det er SV som er vinneren! I løpet av sist uke er et blitt innledet et nært samarbeid mellom SV og FrP når det gjelder barnehagefinansiering, og miljøvernminister Børge Brende holdt nylig et foredrag på SVs sentralstyremøte om regjeringens klimapolitikk, en politikk som SV var svært fornøyd med.

Voldelige menn bør fengsles

Nettavisen forteller idag at "Utlendingsdirektoratet vil ha adgang til å varsle utenlandske kvinner mot voldelige norske menn. Bakgrunnen er at et økende antall utenlandske kvinner blir mishandlet av sine norske menn."

Det som skjer er altså at norske menn gifter seg og så mishandler sin kone, skiller seg, gifter seg på nytt og mishandler sin nye kone, skiller seg, gifter seg igjen, osv.

Det er selvsagt forferdelig å bli utsatt for vold, og spesielt ille er det at kvinner blir utsatt for vold.

Syndiker innhold