Nyhetskommentarer

Blair viser veien!

Ifølge dagens Aftenposten vil statsminister Tony Blair antagelig legalisere cannabis.

DLF håper at dette også vil bli resultatet i Norge. Det bør være lovlig å gjøre alt som ikke krenker andres rettigheter, og det å bruke narkotika er dumt, men det krenker ingens rettigheter, og bør derfor være tillatt.

Stans opera-planene!

Aftenposten forteller i dag at Oslos nye opera ifølge regjeringen vil koste 3 300 000 000 kr. Dette betyr at flere år før byggingen er satt i gang er overskridelsene ifølge beregninger allerede på nesten hele 65%! (Operaen ble i 1999 kostnadsberegnet til 2 mrd kr.)

Dett er selvsagt en skandale, men det er ikke en uventet skaldale. Alle de store offentlige utbyggingsprosjektene de siste årene har medført enorme kostnadsoverskridelser (med byggingen av Gardermoen som unntaket som bekrefter regelen).

Nei til reduksjoner i forsvarsbudsjettet

DLF går sterkt imot innholdet i de antydninger som kommer om kutt i bevilgningene til Forsvaret.

I 2001 la Arbeiderpartiregjeringen opp til et årlig budsjett på ca 28,5 milliarder kroner i gjennomsnitt for fireårsperioden 2002-2005. Da Bondevik-regjeringen overtok la den opp til et gjennomsnitt på hele 30,4 milliarder. Nå ser det ut til at det endelige resultatet blir på bare ca 27,6 milliarder i snitt for de fire år.

Opphev boplikten nå!

Det er sjelden det er grunn til å rose landbruksminister Lars Sponhem, men nå har han gjort en god ting: han har opphevet boplikten på en eiendom i Lillesand!

Lokalpolitikerne frykter at dette vil skape presedens - men DLF håper at dette vil skape presedens. DLF er for frihet - og frihet innebærer at man skal kunne bruke sin eiendom til hva man måtte ønske av fredelige aktiviteter: man kan f.eks. bo på sin eiendom - eller man kan la være.

Arrogant og virkelighetsfjern Sponheim

Venstres Lars Sponheim sier ifølge VG idag at det er harry å reise til Sverige for å spare noen tusen på matvarebudsjettet.

Dette er typisk Sponheim. Få politikere er så nedlatende og arrogante som ham. Å dra til Sverige for å forsøke å slippe unna endel av de skyhøye avgiftene på matvarer i Norge er intet annet enn sunn fornuft. At Sponheim uttaler seg som han gjør er intet annet enn et tydelig tegn på at hans bakkekontakt er meget svak.

Derfor: dra til Sverige og praktiser frihandel. Det er mye å spare.

SV vinner

På meningsmålingene har nå Høyre og Fremskrittspartiet til sammen en oppslutning på nesten 50%.

Men det er SV som er vinneren! I løpet av sist uke er et blitt innledet et nært samarbeid mellom SV og FrP når det gjelder barnehagefinansiering, og miljøvernminister Børge Brende holdt nylig et foredrag på SVs sentralstyremøte om regjeringens klimapolitikk, en politikk som SV var svært fornøyd med.

Voldelige menn bør fengsles

Nettavisen forteller idag at "Utlendingsdirektoratet vil ha adgang til å varsle utenlandske kvinner mot voldelige norske menn. Bakgrunnen er at et økende antall utenlandske kvinner blir mishandlet av sine norske menn."

Det som skjer er altså at norske menn gifter seg og så mishandler sin kone, skiller seg, gifter seg på nytt og mishandler sin nye kone, skiller seg, gifter seg igjen, osv.

Det er selvsagt forferdelig å bli utsatt for vold, og spesielt ille er det at kvinner blir utsatt for vold.

Nei til tvungen lønnsnemnd

"Tvinger sykepleierne i kne" er Nettavisens overskrift i forbindelse med at kommunalminister Erna Solberg vil gripe inn med tvungen lønnsnemnd for å stoppe sykepleierstreiken - og dette er en helt korrekt beskrivelse.

Solberg - fra Høyre - viser at i vår tid er den frie forhandlingsrett en saga blott, frie forhandlinger er erstattet av statlig tvang.

Lønninger bør avtales mellom partene - arbeidsgiver og arbeidstager - og ingen andre har noen legitim rett til å blande seg inn.

Velferdsstaten dreper

"Siden 1993 har minst 2000 mennesker gått i døden under forsøk på å ta seg inn i et EU-land. De svarte tallene [sic, skal vel være "mørketallene"] er enda høyere. Den dødelige utgangen er en følge av den politikk som de europeiske landene fører."

NRK viste i går et program om den ulovlige innvandringen til Europa, og dette sitatet er hentet fra omtalen av programmet på NRKs hjemmeside.

Regjeringens nye u-hjelpspolitikk

Regjeringen varsler nå en ny linje i u-hjelps-politikken: "Her er Norges nye ultimatum til de fattigste landene i verden: Innfør demokratiske institusjoner, eller glem pengene fra oss!"

"I land der man ser at styresettet er godt, får man gode resultater. I land der styresettet er dårlig, kan hjelp nesten få motsatt effekt, sier utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson til VG."

Syndiker innhold