Nyhetskommentarer

Straffens formål

På lederplass søndag 16/6 kritiserer Dagbladet Justisminister Dørums forslag om å øke maksimalstraffen for særlig grove forbrytelser til 30 år. Det er ikke vanskelig å være enig i det som lederskribenten sier, men det er et par elementer som burde vært med. Et element er at det eneste aspekt ved straff som vurderes er dens preventive effekt. Lederen sier, etter vårt syn helt korrekt, at "gjerningsmenn kalkulerer ikke med hvor mange år de må tilbringe bak murene før de hever kniven til hugg ".

Politikerforakten er velbegrunnet

I dagens Aftenposten gjengis to standpunkter som Ap-politiker Siri Bjerke sto/står bak. I 2001 mente hun som miljøvernminister at «CO2-avgiften er idag det viktigste virkemidlet i klimapolitikken», og idag som NHO-direktør, mener hun at «CO2-avgiften har ikke lenger noen påvisbar miljøeffekt».

Nytt liksom-forslag fra Regjeringen

Justisminster Dørum kommer nå med et forslag om å øke maksiminsstraffen fra 21 til 30 års fengsel. Han begrunner dette ved å henvise til folks rettsoppfatning.

Det er riktg at folks rettsoppfatning er i strid med det som praksis i vårt
rettsapparet, men dette forslaget er elt liksom-forslag som er ment å gi
inntrykk av å gi folk det de ønsker, men som ikke vil få noen reelle effekter
overhodet.

I pose og sekk

Denne historien er så absurd at man skulle tro at den var hentet fra X-files. Norske jenter med innvandrerbakgrunn, som vet at de må være jomfruer når de gifter seg (hvis ikke blir de drept eller banket opp og kastet på gaten), tar allikevel sjansen på å ha sex før de blir gift. Så krever enkelte av dem at skattebetalerne skal finansiere at det sys på kunstige jomfruhinner!

Regjeringen er både mot og for økede utgifter

Parlamentarismen forutsetter at det parti (evt. den koalisjon) som har flertall i parlamentet danner regjering. Men i dag har vi en mindretallsregjering, og dette innebærer at regjeringen kan måtte gjennomføre vedtak som den er uenig i.

Det er idag forbudt å forbedre barns skolegang!

Velferdsstaten - som ikke er det samme som et velferdssamfunn - har mange underlige lover og regler. Et eksempel er at det er forbudt å forbedre barns skolegang.

NRKs nyhetssending forteller idag at endel steder er foreldre så misfornøyd med skoletilbudet fra det ofentlige at de betaler et lite månedlig beløp for å forbedre sine barns skolesituasjon. Beløpet går til slike ting som innkjøp av skolebøker, o.l.

"Samfunnsmessig styring og kontroll..."

Kommunepolitikerne i Vardø legger ned sine verv i protest mot statens overføringer, 80 millioner til støvrenseanlegg bortkastet, og man spør seg om det blir støtte til prøverørsbefruktning eller ikke, blir det skatt på firmabil eller ikke, blir det fortsatt drift av skigymnasene eller ikke, blir det maksimalpriser på barnehaver eller ikke - og man kunne ha fortsatt å ramse opp mange flere eksempler på den sløsing og usikkerhet som nødvendigvis blir resultatet når det offentlige disponerer folks penger.

Streik er legitimt, men ...

"Bløt blokade" i Bergen er overskriften i avisa.no, og videre fortelles at " Et hundretalls streikende journalister forsinket i natt utkjøringen av Bergens Tidende og Bergensavisen gjennom en aksjon utenfor trykkeriet."

Enda en kommisjon!

Statsminister Bondevik setter nå ned enda en kommisjon. Den nye kommisjonen skal undersøke distriktspolitikken - den skal finne ut hvorfor distriktspolitikken ikke virker. Men det er kun en ting som idag kan gi vekst i distriktene, og det er frihet for all næringsvirksomhet.

Legg ned sametinget!

Sametinget er en prateklubb hvor en liten gruppe samer kan sitt på vonde stoler og diskutere med hverandre mens skattebetalerne betaler endel av deres utgifter til en prislapp av 190 millioner kroner per år.

Det er helt uhørt, ja, rasistisk, at en gruppe nordmenn skal ha sitt eget parlament. Et land bør ha ett parlament, og alle statsborgere bør kunne velges til og kunne stemme ved valg til dette parlamentet.

Syndiker innhold