Nyhetskommentarer

Rett til liv medfører retten til å avslutte sitt liv hvis man ønsker det

Nettavisen forteller idag at den såkalte Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg ikke vil la Brian Pretty få lov til å hjelpe sin uhelbredelig syke kone Diane med å dø.

Domstolen vil altså at Diane Pretty heller skal lide store smerter over en lang eriode heller enn å få en smertfri død. Dette er grotesk og intet annet enn menneskefiendtlig.

Korrupsjon i Norge?

Korrupsjon er noe vi forbinder med politikere i andre land - slik noe forekommer ikke i Norge. Tror vi.

Men nå er det i det siste kommet frem to saker hvor beslutninger fattet av to landbruksministre - Bjarne Håkon Hansen (Ap) og Lars Sponheim (V) - kan få en til å stille spørsmål om Norge er så fritt for korrupsjon som vi gjerne vil tro.

Politiet advarer mot mobilbruk

Ifølge dagens VG advarer nå politiet ungdom mot å bruke mobiltelefon på offentlig sted. Årsaken er mange ran. Ved å bruke mobiltelefon åpenlyst utsetter man seg for unødig fare, mener politiavdelingssjef Odd E. Thoresen.

Advarselen kommer ifølge VG etter flere ran av ungdommer. Gjerningsmennene er stort sett unge gutter mellom 15 og 20 år, og de fleste er blitt gjengangere hos politiet. Ofte ber de om å få låne telefonen av offeret sitt, men det hele ender ofte med at de truer til seg telefonen og stikker av.

Ja til frihandel

Aftenposten forteller 22/4 om en veterinær som skulle importere naturmedisin fra Kina til Norge. På grunn av toll og avgifter etc. øket prisen fra kr 1000 (innkjøpspris i Kina) til kr 52000. (Ja, 52000 kr - ingen trykkfeil.)

Økningen var altså på 5100 prosent! Dette er helt vanvittig.

DLF er for frihandel - hvis DLFs politikk hadde vært gjennomført, ville man i tillegg til de 1000 kronene kun ha måttet betale det frakten av varene til Norge kostet.

Ny lov om forbrukerkjøp skadelig for forbrukerne

Den nye loven om forbrukerkjøp innebærer kraftige skjerpelser av krav til alle selgere. Blant annet skal alle reparasjoner gjennomføres innen en uke, og kundene skal sågar kunne kreve erstatningsvarer i den tiden reparasjonen tar.

Dersom man ikke tenker seg om, så kan dette høres fint ut, og det fremstilles av de vanlige økonomiske analfabeter som en "seier" for forbrukerne.

Hvem bør takke hvem?

Ifølge VG idag (søndag 21/4) er Jens Stoltenberg lei av næringslivsfolk som snakker nedsettende om støtteordninger uten å nevne at de selv mottar subsidier i fleng: «...de burde gi uttrykk for takknemlighet til fellesskapet» påstår Stoltenberg.

Halvgodt forslag fra FrP, SV og RV

Den noe uvanlige konstellasjonen FrP, SV og RV støtter ifølge Avis1 igår et forslag i Oslo Bystyre om å ta sosialhjelpen fra kriminelle narkomane. Arve Lønnum (FrP) sier at det er galt at disse som begår tyverier, innbrudd og ran attpåtil skal få en månedlig utbetaling finansiert av Oslos skattebetalere. Landets fremste ekspert på denne type sosialklienter. Liv Jessen, sier ifølge Avis1 at dette forslaget bare vil føre til øket kriminalitet: selv om sosialhjelpen utblir vil pengebehovet være det samme, og inntektsbortfallet vil måtte kompenseres med et øket antall kriminelle handlinger.

Kriminalitet og innvandring

Unge menn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert blant dem som begår grov voldskriminalitet i Norge. Alle partiene på Stortinget har nå oppdaget dette, og de kommer med forslag som er ment å redusere problemet - utvisning av kriminelle innvandrere, bortfall av statsborgerskap, mer vekt på integreringstiltak, etc. - men ingen av disse forslagene vil gjøre noe som helst for å løse problemene. Noen av disse forslagene er umoralske, og noen av dem er endog ulovlige.

Gratulasjoner til Venstre

DLF vil gratulere Venstre med valget av narkoliberaleren Jennie Johnsen til ny nestleder. Vi håper at Johnsen kan få Venstres narkotikapolitikk over i et mer konstruktivt spor enn det blindspor som justisminister Odd Einar Dørum nylig plasserte Venstre i.

Selvagt vil vi fraråde folk å bruke narkotika, men bruk av narkotika skader kun brukeren (og dette som regel i mindre grad enn man skulle tro), mens forbudet skader så mange andre mennesker.

Mer paternalisme fra Høyre

Statsråd Kristin Clemet vil nå innføre forbud - altså lovforbud - mot all røyking på videregående skoler.

Det skulle være ukontroversielt å være enig med Clemet i at det er best å ikke begynne å røyke. DLF mener dog at staten ikke skal være en barnepike, DLF er motstander av den paternalistiske stat. Det er altså helt feil at staten skal drive kampanjer mot røyking (eller for frokostspising e.l.) - statens eneste legitime oppgave er å beskytte individer mot tyveri, innbrudd, svindel, ran, overfall, etc.

Syndiker innhold