Nyhetskommentarer

Statsstøtte medfører statsdirigering

Det er nå flertall på Stortinget for et forslag som innebærer at imamer må lære seg norsk for at deres trossamfunn skal kunne fortsette å motta statsstøtte - også flere ledende innvandrere (f.eks. Aslam Asan) støtter forslaget.

Her ser vi et tydelig eksempel på at dersom staten begynner å støtte en gruppe, vil den som mottar støtten etterhvert bli avhengig av denne støtten, og så vil staten kunne begynne å sette krav for å fortsette å gi støtte.

Absurd forslag fra Høyre

Næringsminister Ansgar Gabrielsen (H) ønsker nå å tvinge igjennom kjønnskvotering i styrene i private bedrifter. Dette er fullstendig uhørt, og totalt uakseptabelt.

Høyre har ofte forsøkt å smykke seg med tittelen «næringslivets parti»; Høyre ynder å fremstille seg som det partiet som har den politikken som er best for næringslivet.

Ingen løsning med Høyre og FrP!

FrP og Høyre, som regnes som høyrepartiene i norsk politikk, har nå (ifølge de siste meningsmålinger) en samlet oppslutning på nesten 50%, og Arbeiderpartiets oppslutning er på under 20%. Det er tydelig at velgerne er misfornøyde med tingenes tilstand.

DLFs sentralstyre kommenterer

Her vil DLFs sentralstyre kommentere aktuelle politiske saker og problemstillinger.

Den første kommentaren vil bli lagt ut lørdag 23. februar 2002. Deretter vil det komme oppdateringer med få dagers mellomrom.

Syndiker innhold