February 2014

Flommen i England

Vi har alle sett bilder fra de store flommene i England; store områder som vanligvis er tørre og som fungerer som beitemarker eller åkrer ligger under vann og har gjort det i ukesvis. Ikke bare har flommen gjort områdene ubrukelige, flommen har også rammet låver og fjøs og boliger, og har ført til store skader for enorme beløp. Avlinger er gått tapt, og det er blitt store tap. Mange mennesker er rammet.

OL

Det er nå bare noen få dager til de olympiske leker 2014 starter i Sotsji. Mer enn en milliard mennesker over hele verden vil følge verdens beste idrettsutøvere i fredelig kappestrid om hvem som går rasket eller hopper lengst på ski, hvem som scorer flest mål i ishockey, hvem som danser vakrest og mest stilfullt på skøyter, hvem som kjører raskest på kjelke, osv.

Behandlingen av transpersoner

Amnesty kritiserer Norges behandling av transpersoner forteller VG i en stor overskrift i går. Artikkelen forteller videre: Norge er et av sju europeiske land som kritiseres for brudd på menneskerettigheter i en rapport om transpersoner som Amnesty la fram i København tirsdag ettermiddag.

… Norge bryter med flere grunnleggende rettigheter når det gjelder behandlingen av transpersoner.

En absurd ordning

Minoritetskvinner vil ikke ta praksisplass eller jobb i kantiner hvor det serveres svin, [i] butikker hvor det selges øl, eller [i] sykehjem hvor de må stelle menn skriver Aftenposten, og mener «muslimske kvinner» der hvor de skriver «minoritetskvinner» - kvinner med en annen bakgrunn enn islam har ingen problemer med å servere svin eller øl.

Og selvfølgelig har disse kvinnene all rett til ikke å ta jobber som innebærer at de må utføre handlinger som er i strid med deres religion. Vil de ikke servere svin så har de all rett til å la være.

Norge i dag: en tilstandsrapport

Dagsrevyens reportasjer i går 6/2 gir et ikke spesielt oppløftende bilde av hvordan det i dag står til i det som ofte omtales som verdens rikeste land:

Finansiering av OL-sendinger

Mens de fleste gleder seg over forventninger om ytterligere norske topprestasjoner i OL er det enkelte som er opptatt av andre ting. Ett eksempel er SV, som bruker anledningen til å gå hardt ut imot reklamefinansiering av sendingene.

Det er TV2 som har kjøpt rettighetene til å sende fra OL, og dette er finansiert med reklame - så under alle overføringer må vi se på reklame for alt fra melk og ost til kattemat og biler. SV liker altså ikke dette.

Hvordan står det til: Venezuela?

Venezuela fortsetter å gå fra vondt til verre. Landet har enorme oljereserver, oljen står i $ 95 per fat, og til tross for inntektene fra dette synker likevel levestandarden: det er en mengde vanlige forbruksvarer som ikke er å få kjøpt på en regelmessig basis; hverken mel eller biff eller matolje er alltid å få. Iblant er der umulig å oppdrive brød, og også toalettpapir er det ofte vanskelig å få tak i.

Aldersgrense på 40 år?

Nektar folk over 40 å komme inn leser vi på NRK.no. Hva i alle dager kan dette handle om? Leser vi videre får vi svaret: Utestaden Salto 56 i Florø ser seg nøydd til å nekte folk over 40 år tilgjenge til diskoteket. Årsaka er at godt vaksne austeuropearar klår på unge kvinner.

–Viss dei ikkje kan la jentene få gå i fred og danse og ha det gøy, så har dei ingenting der å gjere, seier Sunni …

Saman med sonen Dan … og to andre har ho i tre år drive utestad i kystbyen. No ser eigarane seg tvinga til å nekte dei over 40 tilgjenge.

Norge etter 1945

I etablerte miljøer blir Norge ofte fremstilt som verdens beste land, slagord som Det er typisk norsk å være god er velkjente.

Det er sosialdemokrater, hovedsakelig i Ap, som har styrt utviklingen etter krigen, og denne perioden er så og si overalt fremstilt som at vi stadig går oppover på en stige som bare fører oss høyere og høyere.

Et fritt åndsliv?

Saken vi kort skal kommentere i dag er i seg selv lite viktig, men den er prinsipielt sett interessant.

Utgangpunktet for vår vinkling er at den som ansatt i en institusjon/virksomhet/bedrift bør være lojal overfor den virksomheten han er ansatt i (dette gjelder selvsagt ikke f.eks. dersom institusjonen begår ulovligheter eller opptrer i strid med sitt formål og intern korrigering viser seg umulig). Kravet som slik lojalitet kan skape problemer for de som direkte eller indirekte er ansatte i staten.

"Fremtiden skapes, den vedtas ikke"

(For den som ikke kjenner igjen sitatet i overskriften så vil det bli forklart nedenfor.)

FrP ved finansminister Siv Jensen har nå ifølge Aftenposten gått inn for å lovfeste retten til sykehjemsplass

Aftenposten forteller: I sin tale til årsmøtet i Oslo Frp lørdag ettermiddag hadde Frp-leder og finansminister Siv Jensen med seg flere godbiter til sine egne. Hun kunne avsløre at Regjeringen torsdag vedtok å sette i gang arbeidet med lovfesting av rett til heldøgns omsorg og pleie - det vi si sykehjemsplass eller omsorgsbolig.

"Norge skjelles ut i ny OECD-rapport "

Fra VG i dag: OECD peker på tolv faktafunn som gir alvorlig grunn til bekymring. Disse sju punktene er noen av de viktigste:

1. Tilbakeføringen av uføretrygdede til arbeid er svært lav i Norge sammenlignet med andre land.

2. 10 prosent i arbeidsfør alder er på uføretrygd, samt fire prosent på arbeidsavklaring.

3. 400.000 voksne ligger på laveste nivå i lesing eller regning.

4. Frafallet i videregående opplæring og i høyere utdanning er stabilt høyt på rundt 30 prosent.

5. Ungdommens utdanningsvalg er ikke sammenfallende med arbeidslivets behov.

Situasjonen for homofiles forverres

Til all tid er homofile blitt utsatt for diskriminering, trakassering og det som verre er. Men for noen tiår siden skjedde det i Vesten en utvikling som innebar at mange innså at homofili moralsk sett skulle være likeverdig heterofili; det skjedde en forandring som medførte at diskrimineringen og trakasseringen ble vesentlig redusert.

Dette innebar bla. at lover om forbud mot homofil (eller homofile handlinger) ble fjernet i en rekke land; i Norge ble forbudet mot homofile handlinger mellom menn opphevet på 70-tallet (selv om loven hadde vært sovende i en lang periode før dette).

Ukultur …

Det er en ukultur i databransjen hevder Aftenposten i går: ansatte i IT-bransjen får ikke betalt for overtid. Vi siterer: Overtidstimene deres slettes fire ganger i året. Ingen godgjørelse for overtidsjobbing er vanlig i IT-bransjen, mener tillitsvalgte i Norges største IT-selskap.
 Dette er et bransjeproblem. Det har utviklet seg en ukultur der ansatte puttes inn i såkalte «særlig uavhengige» stillinger der de ikke har rett på overtidsbetalt og i tillegg kan unntas arbeidstidsreglene i Arbeidsmiljøloven, sier nestleder for Negotia i IT-selskapet Evry, Anne Kathrine Nordvang.

Et stagnerende Europa

Det kommer stadig oftere artikler som forteller om Europas stagnasjon. Sist ute er artikkelen Nav-byene i Europa i Dagbladet, hvor ingressen forteller at I hele Europa blir det vanskeligere å skape dynamiske byer. Eldrebølge og stigende utenforskap er grunnen.

Hovedpunktene i artikkelen er Europa stagnerer fordi det er for mange gamle som ikke jobber, det er for mange ufaglærte unge, og mange unge er utdannet i fag det er liten bruk for.

«DALLAS BUYERS CLUB»

Så lenge staten gir regler vil det være noen som bryter dem. Men dersom de er urimelige vil antallet som bryter dem stadig øke. Det vil alltid være tyver og svindlere og drapsmenn, men dersom lovverket kun forbyr slike ting, og dersom politi/rettsapparat er effektivt, vil antallet forbrytere være lite.

Men dersom staten har regler på en rekke andre områder, områder hvor folk flest mener at det er urimelig at slike regler finnes, vil antallet som bryter dem øke, og bruddene vil skje på stadig mer kreative måter. Her er noen få eksempler før vi kommer til hovedtemaet i dagens kommentar:

Boligboom og boligkrise

Først var det en boom: det ble bygget mange nye boliger. Så kom det en krise, mange kunne ikke betale sine boliglån fordi de mistet jobben og/eller gikk kraftig ned i inntekt, de måtte forlate sine boliger og mange boliger står nå tomme. Enkelte bydeler ser nå nærmest ut som spøkelsesbyer. Disse tomme boligene eies nå av enkelte banker, og de nekter folk å flytte inn. Enkelte kommunestyrer bøtelegger slike banker som leiligheter stå tomme. Og til slutt: mange leiligheter er nå okkupert av folk som ikke har egne boliger, og de betaler så vidt vi forstår ikke husleie.

«Gode kommuner frykter velferdsflyktninger»

Velferdsstaten er et skadelig samfunnssystem, og vi ser stadig enkelteksempler som bekrefter dette. Men i blant leser vi om tilfeller som viser dette på en så åpenbar måte at selv vi blir overrasket.

Dagens overskrift har vi hentet fra Aftenposten, og det artikkelen sier er at de som er ansvarlig for enkelte svært viktige tilbud med viten og vilje gjør dem dårligere enn de kunne ha vært, eller arbeider aktivt for å hindre at de blir bedre.

Asylproblematikken

Asylanter med beskyttelsesbehov drar hjem på ferie. UDI: – [Dette] undergraver asylinstituttet. [UDI] slår alarm om asylferier.

Dette var nylig en nylig overskrift i en avis som sjelden inneholder aktuelle nyhetssaker; akkurat denne problemstillingen er omtrent like gammel som det nye asylinstituttet, dvs. den er flere tiår gammel.

La oss sitere litt mer fra avisens artikkel: BEKYMRET: Asylmottaket i Bodø har sendt et bekymringsbrev om at asylanter med beskyttelsesbehov drar på ferie til hjemlandet. UDI har ikke oversikt [!] over hvor mange det gjelder.

Fri forskning?

Forskningen bør være fri. Den enkelte forsker bør kunne undersøke fakta, analyser dem logisk og danne teorier og utlede implikasjoner av dette uten å måtte oppleve at visse standpunkter er det forbudt å ytre, eller at visse konklusjoner vil kunne føre til at han kommer i fengsel (men akkurat dette skjer ikke i Vesten i dag), eller mister muligheter for å få forskningsmidler eller stilinger.

Dumt

Det er ikke lenger overraskende at Høyre-topper avsløres som narko-brukere: Stortingsrepresentant Erik Skutle (H) beklager i kveld å ha røyket hasj, etter at han tidligere i dag ble siktet i en stor narkotika-sak i Bergen.

- Jeg har i dag erkjent overfor politiet å ha røyket cannabis. Jeg avventer nå politiets videre behandling og er forberedt på å ta konsekvensen av lovbruddet, sier han i en pressemelding (sitat fra Dagbladet).