October 2008

Melkeskandalen i Kina

Pressen har ikke gitt oss tilstrekklig informasjon til at vi med sikkerhet kan si hva som er skjedd i forbindelse med den forgiftede melken i Kina, men ut i fra de opplysninger vi har fått er det allikevel en del vi kan kommentere.

Der som er skjedd er at et melkeprodukt beregnet på småbarn er blitt tilsatt et stoff (melamin), at dette har vist seg å være giftig, og at pga dette har fire barn mistet livet og ca 50 000 barn er blitt syke.

"Humanister i klinsj med islamister"

Overskriften har vi tatt fra Human etisk forbuds blad Fri Tanke nr 3/08, og artikkelens ingress sier at "Det er iskald stemning mellom IHEU [den internasjonale humanistorganisasjonen]og de muslimske landene i FNs menneskerettighetsråd".

Artikkelen "Naser Khader: - Tredje verdenskrig er her" på fritanke.no belyser temaet. Vi siterer:

"– Jeg har alltid lurt på hva stater som dreper folk fordi de skifter religion, gjør i FNs menneskerettighetsråd. Nå vet jeg det.

Halvorsen ler

En FrPer har sluppet til i en av de store avisene med en noenlunde liberalistisk forklaring på krisen i USA. Selv om avisen er sterkt vinklet i sin gjengivelse (som kan leses her) er antagelig FrPerens forklaring den mest treffende av alle som har vært presentert i et stort medieorgan.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL.

Denne utgaven inneholder en kritisk artikkel om u-hjelp av Knut Mønnesland, en artikkel av Onar Åm om hva venstresiden egentlig oppfordrer oss til, og en utvidet skriftlig versjon av talen som DLFs leder Vegard Martinsen holdt på landsmøtet i april. Denne tar bla. for seg den kritikken av liberalismen som er fremkommet i bøkene Markedets makt over sinnene, FrP-koden og Folkepartiet.

Statsbudsjettet legges frem kl 1000 i dag

KL 1000 i formiddag legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2009. Da får vi vite hvor mye det skal satse på eldreomsorg, oppussing av skoler, nybygging og sikring av veier, sykkelstier, studentenes økonomi, forskning, distriktsutbygging, kultur. Hvor mye vil gå til jazz, til rock, voksenopplæring, til fredsarbneid. Vi får vite hva som blir de nye avgiftene på tobakk og alkohol, biler og flyreiser. Vi får vite hvor nye det skal satses på ungdomsarbeid og u-hjelp, osv. osv.

Rettferdighet?

"-Vi vil gjøre samfunnet mer rettferdig ved å ta mer fra de rike og gi mer til de fattige". Dette var innholdet i noe av det finansminister Kristin Halvorsen sa under fremleggelsen av statsbudsjettet i går. (Enkelte direkte sitater kan man finne i artikkelen "Slik skal Halvorsen hjelpe de fattige" i VG.)

New York Sun går inn

"Smarter than the Times" var navnet på et newsletter jeg abonnerte på for omtrent ti år siden. Det ble sendt ut på e-mail hver dag, og innholdt korreksjoner til artikler som sto på trykk i dagens utgave av New York Times.

New York Times er som kjent sterkt venstreorientert, og artiklene er derfor vinklet, dvs. at journalistene nedvurderer enkelte viktige og relevante fakta som ikke passer inn i de venstreorientertes verdensbilde, de utelater fakta som der ikke klarer å forene med sin virkelighetsoppfatning, eller de har ulogiske vurderinger og kommentarer.

Byråkratiet

6 200 000 000 kr er det det koster å drive byråkratiet,forteller Aftenposten i dag. Beløpet er 1 100 000 000 mer enn kostnaden var da den sittende regjeringen overtok, dette til tross for at "de rød-grønne har hatt som klar målsetting å gjøre forvaltningen mer effektiv".

"Krisepakkene virker ikke"

Den siste uken har avisene hatt en rekke oppslag om at myndighetenes krisepakker, som var ment å stanse finanskrisen, ikke virker, eller at virkningen er ukjent. Dagens Aftenposten, for eksempel har "Redd det ikke holder" på førstesiden, og på førstesiden av Økonomidelen leser man "Ikke sikker på effekten. Usikre økonomer om virkningen av krisepakken".

Dette er akkurat som man kunne forvente.

På samme måte som statlig innblandingen er årsaken til krisen, er det statlig innblanding som forlenger den og gjør den verre.

Ett nytt moment i Nygaard-saken?

Det kom frem et poeng i TV2s dokumentar om drapsforsøker på William Nygaard som vi ikke kjente til fra tidligere. Men la oss først fortelle hva saken handler om.

For temmelig nøyaktig 15 år siden det ble avfyrt tre pistolskudd mot forlagssjef William Nygaard mens han var på vei til jobben. Alt tyder på at drapsforsøket hang sammen med at Nygaards forlag hadde utgitt Salman Rushidies roman Sataniske vers, en bok som er blasfemisk i forhold til islam.

Pålagte produksjonsmål

I det gamle kommunistSovjet satte myndighetene krav til hvor stor produksjonen skulle være: en spikerfabrikk skulle produsere så og så mange tonn spiker i året, en skofabrikk skulle produsere så og så mange par sko i året, osv.

Renten

"For høy rente" er tittelen på lederen i dagens Aftenposten. I løpet av det siste året har vi opplevd at Sentralbanken har satt renten opp en rekke ganger (det er styringsrenten som er satt opp, og de vanlige bankene følger stort sett denne renten). I de siste dager, derimot, har flere politikere, inkludert regjeringsmedlemmer, sagt at renten må ned, og i går satte sentralbanksjefen ned renten (og holdt muligheten åpen for nye kutt). Det er altså slik det skjer i et system hvor Sentralbanken er "uavhengig".

Offentlig pengebruk

Media har i det siste kommet med to eksempler som klart viser hvordan det offentlige bruker penger. Det ene eksemplet er fra trygdesektoren. En 22 år gammel kvinne har i løpet av en fireårseperiode urettmessig fått utbetalt mer enn en halv million kroner i barnetrygd, kontantstøtte, bidragsforskudd, overgangsstønad og engangsstøtte ved fødsel - uten at hun har fått barn. Dette har hun klart ved å påstå at hun hadde fått et barn, noe som ikke stemte med virkeligheten. (Når hun møtte folk fra Folketrygden/NAV hadde hun med et barn hun hadde fått låne av en slektning.)

Samrøre på toppnivå mellom DnA og DnB?

Jens Stoltenberg og Rune Bjerke har vært nære venner i flere tiår. I dag er Stoltenberg statsminister, og Bjerke er konsernsjef i Den norske bank (DnB NOR). Bjerke har tidligere hatt en rekke verv i og for DnA, bla. har han vært finansbyråd i Oslo. (Vi kan også nevne at Bjerkes hustru Liebe Rieber-Mohn nå er statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.)

Økonomene

“Økonomene er avkledt!" sier Aftenpostens Kathrine Aspaas i sin kommentar sist lørdag) (18/10, og det er lett å slutte seg til dette. Men siden hun ikke kommer med noen alternativer til de dominerende økonomiske teoriene tillater jeg med å fremme to forslag som ingen vanlige økonomer vil ta i med ildtang:

Renten

“Frykter at renten blir altfor lav" er overskriften på Aftenpostens førstside i dag, og inne i økonomidelen finner vi en artikkel som har følgende ingress: “Lav rente gir lånefest".

Slike problemer - for lav rente, en urealistisk lånefest - må oppstå i en økonomi hvor viktige ting som f.eks. priser på visse viktige varer/tjenester skal fastsetts av de politiske myndigheter (som også omfatter sentralbanken).

Klimaet fremover

August var den første måned på mer enn 100 år uten solflekkaktivitet, og eksperter varsler nå at mengden solflekker i årene fremover vil gå ned. Siden solflekkaktivitet henger sammen med aktivitet på solen varsler dette at det blir kaldere å årene fremover: Mange solflekker tyder på stor aktivitet, stor aktivitet fører til mye stråling, stråling påvirker skydannelsen, og mengden skyer styrer klimaet – dette er meget enkelt forklart.

Krisepakkene virker ikke,

eller, som det står i e24 i dag: "Ras av nye redningspakker … Sentralbanker over hele verden vil trolig kaste ut nye livbøyer denne uken i et forsøk på å roe ned panikken som fortsatt herjer i finansmarkedene."

Hvorfor virker ikke redningspakkene?

Mulig flom og reell ufrihet

"Byggeforbud lammer ti sunnmørskommuner. Departementet mener de skal vente på tsunamien som ingen vet når kommer", forteller Dagbladet i går, og vi siterer videre fra artikkelen:

Sutring og syting

SVeren Erik Solheim klager over at det er nye sutring i Norge i dag. Vi siterer fra VG:

"- Norsk politikk er i altfor stor grad preget av klaging og syting. Jeg vil nå starte et korstog mot dette negative bildet av Norge … Han viser til at Norge på de aller fleste områder blir kåret til verdens beste land å bo i.

Hva er det som styrer?

"Innholdet i denne boken går over min forstand. … Jo mer jeg får det forklart, desto mer ufattelig blir det" leser vi i innledningen til en bokanmeldelse i Aftenposten.

Noe er alvorlig galt

To aktuelle begivenheter viser at noe er alvorlig galt i politiet/rettsapparatet. Men la oss før vi gå inn på dem minne om hva statens og politiets oppgave er: Politiets oppgave er å beskytte oss mot kriminelle. Og dette er statens eneste legitime oppgave i fredstid.