June 2008

Høyre enda en gang

Som kjent har det i det siste forekommet et stort antall brudd på reglene som gjelder ved offentlig anskaffelser. Selv departementene bryter sine egne regler!

En vanlig dag i Norge

Ved å se på nyhetsendingene på TV kan man få et godt inntrykk av hvordan det står til. Vi tar for oss gårsdagen, tirsdag 2/6. Dagsrevyen hadde følgende innenrikspolitiske saker:

To offentlige rapporter har dokumentert at pasienter som sogner til Helse Sør Øst får 781 mill kr mer enn pasienter i de andre helseregionene. Ni ordførerere - seks av dem fra regjeringspartiene - protesterer kraftig mot denne urettferdige skjevheten.

Synger ytringsfriheten på siste verset?

Vi hadde ikke full ytringsfrihet i Vest-Europa før antallet muslimer begynte å øke kraftig for ikke mange årene siden.

Kandidat Obama

Demokratene har nå reelt sett nominert senator Barack Hussein Obama som sin kandidat ved presidentvalget i november. Obama har vært senator i tre og et halvt år, og han har ingen utenrikspolitisk erfaring. Han er en rimelig god og karismatisk taler, men hans retorikk er tom og innholdsløs, man hans bakgrunn er fra sterkt venstreorienterte og sterkt religiøse miljøer. Sjelden har uttrykkene "empty suit" og "ulv i fåreklær" – ja, begge to! - passet bedre på en politiker enn på ham.

En utfordring?

"Ungdomskriminalitet - Gjengangere dominerer … En 17-åring med 90 registrerte lovbrudd bak seg, og en 14-åring som begikk ni ran på et år. Dette er utfordringene for Oslo-politiet. De ti mest aktive kriminelle under 18 år står for 8,2 prosent av de registrerte forholdene" leser vi i VG.

Den pakistanske ambassadøren og UD

Etter at Adresseavisen publiserte en karikaturtegning av en naken selvmordsbomber med teksten "Jeg er Muhammed" på maven, reagerte Pakistans ambassadør i Norge. Han mente at dette – altså publiseringen av tegningen - var en terrorhandling. Han mente at den åpenbart forestilte profeten Muhammed, at dette var en grov fornærmelse mot islam, og dette kunne muslimer ikke finne seg i.

Høye bensinpriser - hvem har skylden?

Over store deler av Vesten foregår det nå kraftige protester mot de høye bensinprisene. Dagsrevyen viste i går en reportasje fra Spania hvor sjåfører med vanlig sydeuropeisk temperament hadde satt i verk kjør-sakte-aksjoner og blokkerte trafikken ved flere viktige knutepunkter. Og tilsvarende protester har vi sett i mange andre land – i Norge medførte det nordisk temperament dog kun at aksjonen var en Internettbasert oppfordring om å boikotte visse bensinmerker.

En liten sak?

Familien Haga eier en eiendom med strandlinje. For ca 10 år siden anla de der en liten brygge. Nå har det vist seg at denne bryggen var ulovlig oppsatt, og familien er ilagt en bot på kr 7500.

Foreløpig er det intet spesielt i dette, det som gjør saken spesiell er at den Haga det er snakk om har vært en sterk forkjemper for et forbud mot å bygge i strandsonen. Så de er prinsipielle motstandere av å bygge i strandsonen, men de gjør unntak for seg selv – på sin egen eiendom bygger de som de vil.

Ulovlig utleie?

Vårt poeng i dag er ikke enda et punkt på statsråd Hagas etter hvert lange tabbeliste, vårt poeng i dag er et annet, selv om Haga er involvert.

Operataket

Iblant er det slik at noe man gjør har konsekvenser som ingen hadde tenkt seg. Et ferskt eksempel på dette er det som har skjedd med operataket etter åpningen: Det er blitt nedrent at titusener av mennesker som vil beundre bygget, utsikten og den (foreløpig) hvite marmoren.

Bekjempelse av skogbranner og andre katastrofer

Vi har alle sett TV-bildene fra den store skogbrannen på Sørlandet: det hadde vært varmt og tørt i flere uker, og av en eller annen grunn begynte det å brenne. Brannen spredte seg raskt, og i løpet av noen dager var mer enn 7 000 mål skog gått opp i flammer. Heldigvis gikk innen menneskeliv tapt, men store verdier gikk med – skog, en del hytter og lignende, og antagelig gikk det med et stort antall dyr.

Støtteordninger

I et samfunn hvor altruismen er det dominerende etiske grunnsyn er det en ting man kan være sikker på vil skje: det vil innføres stadig flere offentlige støtteordninger, og de som allerede er etablert vil bli mer om mer omfattende.

I dag har vi i Norge et utall støtteordninger: det gis støtte til alt og alle, og opptil flere ganger.

Praktisk talt alle som har barn, er gamle, reiser kollektivt, kjøper aviser, spiser mat, bor i distriktene, går i operaen, tar kurs på fritiden, etc. mottar store beløp i støtte fra det offentlige.

Tilbake til naturen? Nei takk

Avisene har de siste dager fortalt om en nyoppdaghet stamme inne i Amazonas: de skal ha vært så isolert at de aldri har møtt siviliserte mennesker tidligere. Disse har levet (som det påstås) i pakt med naturen, og har aldri brukt noen form for teknologi (annet en spyd og pil og bue til jakt, etc.)

En vanlig dag

I går kunne vi i pressen se omtale av et stort antall saker som viser trenden i den sosialdemokratiske velferdsstaten.

Vi skal kort se på dem i en tilfeldig rekkefølge

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL. Denne utgaven inneholder en artikkel om copyright på nettet, skrevet av og basert på et foredrag holdt av Martin Johansen.

Tiden fremover

Det ser ut til at vi har urolige tider foran oss: gullprisen har steget kraftig, og prisene på olje/bensin og mat har også steget. Det er demonstrasjoner mot de høye prisene flere steder i verden. Det er grunn til å tro at stigende priser vil bli vanlig å noen år fremover, noe som kan føre til alvorlige uroligheter.

Men hvorfor har dette skjedd nå?

Israels farlige inkonsekvens

“Israel øver flyangrep på Iran over Middelhavet" leste vi i avisene i forrige uke. Og på et vis er det forståelig at Israel gjør dette; Irans president har åpent sagt at han ønsker at "Israel skal fjernes fra kartet". Likeledes er Israels eksistens på det som tidligere var muslimsk territorium er fornærmelse mot islam, og militante muslimers høyeste ønske å kaste jødene på sjøen, det er nærmes dette de lever for og er villig til å dø for. Den muslimske siden har kriget kontinuerlig mot Israel siden staten ble opprettet av FN for 60 år siden, men krigen har gått i bølger.

En farlig utvikling

I de siste årene har det i Vesten skjedd en farlig utvikling, en utvikling som er i ferd med å redusere vår frihet ytterligere. Det er mange eksempler, og de har alle en fellesnevner.

God sommer!

Fra og med 26. juni tar de som skriver kommentarene her sommerferie. I de neste ukene vil altså denne siden ikke få sine daglige oppdateringer. Allikevel kan det hende at det kommer en og annen kommentar, men de daglige kommentarene vil ikke bli tatt opp igjen før en gang i august.

Vi vil ønske alle våre lesere en fortsatt god sommer.