Tilbake til naturen? Nei takk

Avisene har de siste dager fortalt om en nyoppdaghet stamme inne i Amazonas: de skal ha vært så isolert at de aldri har møtt siviliserte mennesker tidligere. Disse har levet (som det påstås) i pakt med naturen, og har aldri brukt noen form for teknologi (annet en spyd og pil og bue til jakt, etc.)

Hvordan ha så disse menneskene liv vært? En artikkel i Dagbladet i går forteller noe. Med tittelen "I et fengsel av underutvikling" forteller artikkelen bla at "Høy spedbarnsdødelighet, ødeleggende sykdom, knugende fattigdom. Dette er livet til urfolket i Amazonas … ".

Og slik er det å leve i pakt med naturen dersom man ikke bruke fornuften for å gjøre sine liv bedre: Ved å analysere virkeligheten rasjonelt kan man gjøre oppdagelser som gjør liver bedre å leve:

Man kan sørge for å spise riktig mat og unngå skadelig mat
Man kan finne metoder for å helbrede sykdom
Man kan finne ut hvordan man kan holde kroppen i god stand
Man kan holde god hygiene og derved redusere risiko for skydom og smittespredning

Videre, man kan lage redskaper som gjør arbeid lettere (traktor), man kan lage maskiner som utfører tungt og kjedelig arbeide (fabrikkroboter), man kan lage apparater som gjør det lette å oppdage og kurere sykdommer eller å utsette død (røntgen, pacemakere) og man kan lage transportmidler som gjør det lett og enkelt å reise store avstander (bil, fly), osv.

Videre kan man lage ting som gjør livet mer interessant og spennende å leve: alt fra CDer og DVDspillere, PC-spill, mobiltelefoner, GPSer, og millioner andre ting.

Akkumulering av kapital gjør også den enkelte mer produktiv, og han kan derfor redusre sin arbeidstid og allikevel være så produktiv at han ved relativt lite arbeid kan skape seg stor velstand.

Det er slike ting som en rasjonell sivilisasjon kan gi. Men til tros for at vi i Vesten har slike ting lett tilgjengelig, er det enkelte som ønsker at vi skal vende tilbake til naturen.

Men som reportasjen i Dagbladet forteller, livet i naturen uten teknologi er, for å bruke Thomas Hobbes’ formulering fra en annen sammenheng: "solitary, poor, nasty, brutish, and short": Dagbladet forteller om stammen i Amazonas at levealderen er på ca 40 år, barnedødeligheten er på nesten 50 %.

Så vi i DLF vil ikke tilbake til naturen, vi vil leve i fred, harmoni og velstand. Vi mener at dette er et meget høyverdig etisk ideal, og vi tar sterk avstand fra alle de som hyller "et liv i pakt med naturen" som et høyverdig moralsk ideal og som noe å trakte etter.

Men er en mellomting mulig? Nei, det et det ikke. Den store sivilisasjon vi nå har er bygget på og forutsetter rasjonalitet og frihet, og disse hører intimt sammen og de er udelelige: Like lite som man kan være litt gravid så kan man ha kun litt frihet og kun litt rasjonalitet: hvis man forlater disse prinsippene er man på vei bort fra dem og vil, hvis man ikke snur, ende opp med svært liten rasjonalitet i kulturen og ingen frihet i samfunnet. Og hvis denne utviklingen fortsetter lange nok havner vi tilbake i naturen enten vi vil det eller ikke. Altså: Hvis rasjonaliteten og dermed friheten forsvinner fra kulturen, dvs. hvis disse to prinsippene slutter å dominere kulturen, vil vi også miste resultatene av dem: teknologi og velstand.

Og dessverre er det mye som tyder på at det er denne veien vi i Vesten befinner oss på.