Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL. Denne utgaven inneholder en artikkel om copyright på nettet, skrevet av og basert på et foredrag holdt av Martin Johansen.

Man vil også finne en kritisk artikkel om et av Bush-administrasjonen forsøk på å løse noen av de problemene som mangel på frihet i den amerikanske økonomien skaper. Denne artikkelen er skrevet av Alex Epstein. Epstein er også mannen bak en artikkel om "nett-nøytralitet", et forsøk på å tvinge Internettleverandører til å ikke prioritere mellom sine kunder, men å behandle alle likt – "nett-nøytralitet" vil derfor være skadelig både for selskapene og for deres seriøse kunder.

Etter at Onar Åms bok Kampen om klimaet kom ut i fjor ble det i en rekke aviser en debatt om bokens tema. Dette nummer av LIBERAL innholder Åms mange bidrag i denne debatten.

Forrige nummer av LIBERAL inneholdt en artikkel om konspirasjonsteoriene bak drapet på president Kennedy. En forkortet versjon av denne artikkel ble trykt i VG som kronikk, og denne førte til flere reaksjoner, det er åpenbert mange som har investert mye i troen på at det var en konspirasjon bak drapet, dvs. troen på at det ikke var kommunisten Oswald som drepte Kennedy, men at det var venstresidens vanlige skurkegalleri - CIA/FBI/det amerikanske militæret/oljeindustrien - som sto bak drapet. Kronikken førte til en debatt på Human Etisk Forbunds debattside, og i LIBERAL vil man finne Vegard Martinsens innlegg i debatten.

Vi kan også tilby en kort analyse av Carl I. Hagens meget avslørende andre selvbiografi, Ærlig talt.

Bladet blir i disse dager sendt til alle medlemmer og abonnenter som er à jour med betaling av medlemskontingent/abonnement.

Abonnement kan tegnes ved å betale kr 140 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto nr 1645 03 43866. Enkeltnumre, også eldre numre, kan bestilles ved å betale kr 35 til samme adresse. Dog er første årgang av LIBERAL dessverre utsolgt.