En vanlig dag

I går kunne vi i pressen se omtale av et stort antall saker som viser trenden i den sosialdemokratiske velferdsstaten.

Vi skal kort se på dem i en tilfeldig rekkefølge

Statsråd Haga har leid ut en hybel uten tillatelse, og hun har muligens løyet om det etterpå og muligens ikke oppgitt leieinntekten til beskatning. Hybelen var ikke godkjent til utleie – akkurat dette er egentlig en tullesak, men siden det er en profilert statsråd og partiledere og sterk tilhenger av mer offentlig innblanding som er gjerningspersonen her, så er dette en sak av typen "den som graver en grav for andre faller selv i den", eller "gjør som jeg sier og ikke som jeg gjør". Ord som hykleri og dobbeltmoral er ikke langt unna. Og hun har fulgt den moderne trend som går ut på at dersom en nordmann opplever litt kritikk eller motgang så sykmelder man seg. Noe mer om saken kan man finne her.

Nettavisen forteller at kommunene begår "Lovbrudd mot barn". "Norske kommuner klarer ikke å følge loven: Akkurat nå holder Helsetilsynet på å sjekke om kommunene klarer å gi barn i Norge de helse-, sosial- og barnevernstjenestene som skal sikre at de får en god og trygg oppvekst. Resultatene etter et halvt år er mer enn nedslående.

For til tross for at kommunene varsles i god tid om når helsetilsynet kommer på besøk, og til tross for at de får vite nøyaktig hvilke lover og regler som skal sjekkes, står tjenestetilbudet til stryk.

Tilsynet har nemlig påvist 24 rene lov- og regelbrudd i 15 av de 20 kommunene de har sjekket så langt. I tillegg har de avdekket 10 forhold som ikke er direkte lovbrudd, men som er så negative at helsetilsynet mener"

Det skal ansettes nytt barneombud. Dette har vist seg å være en komplisert prosess, og det ser ut til at det må være en heldagsjobb å følge med i alt det rare som skjer: En statsråd har gått av, flere seriøse søkere har trukket seg, en som ble utnevnt trakk seg etter utnevnelsen, søknadsfrister er blitt utsatt, det har vært flere søkerrunder, og det siste (så vidt vi kjenner til) er at den nylig er kommet en søker som var en god kjenning av den sittende barneministeren, at hennes søknad kom etter oppfordring, og at den egentlige statsråd som skulle håndtere saken da er inhabil og at en annen statsråd har overtatt jobben med å ansette nytt barneombud.

Det store rederiet Wilh. Wilhelmsen har bestemt seg for å flagge ut. De flytter til Malta, og sier i en pressemelding: "- Vi har tatt en endelig beslutning, og har sett oss lei på skiftende rammevilkår i Norge. Det har blitt for uforutsigbart. Malta er et greit valg, der er myndighetene mer opptatt av stabilitet for vår store virksomhet, sier finansdirektør Nils Petter Dyvik i Wilh. Wilhelmsen…"

Og hva sier politikerne til slikt? Det er kapitalister og entreprenører som organiserer produksjonen slik at det blir velstand, og jo flere slike vi har, jo bedre er det. Men den nåværende politikken jager dem vekk.

Vår nåværende finansminister ble en gang spurt om dette – hun ble spurt om hva som ville skje hvis den politikken de sto for jaget kreative og verdiskapende mennesker vekk fra Norge, og da svarte hun noe slikt som at de må gjerne dra, det dukker sikkert opp noen nye. Dette vitner om en arrogant, nedlatende, kunnskapsløs, hånlig, og smålig holdning overfor mennesker som skaper verdier (i motsetning til politikere som kun omfordeler og ødelegger verdier.)

Sosialisters holdning til folk som arbeider og skaper verdier er som adelens holdning til sine leilendinger: man kan utnytte dem så mye man vil, de betyr egentlig ingen ting, de kan erstattes med andre, og hva som skjer med dem er egentlig ikke viktig.

Og for å illustrere at forfallet går fra topp til bunn tar vi med følgende: Aftens forside igår hadde overskriften "Svinesti på stranden" Artikkelen fortalte at toaletter på de offentlige badestrendene i Oslo var så skitne at de er umulige å bruke. Ja, slik er vedlikeholdet når det er det offentlige som eier. Hadde strendene vært private, gjerne med inngangspenger, ville vi hatt rene, velholdte og trygge strender, og toaletter som man kunne bruke.

Trenden er: det offentlige forfaller på alle vis, skjemaveldet og byråkratiet vokser, korrupsjonen, snusket og kameraderiet vokser, og private som kan stikker av.

Slik må utviklingen i velferdsstaten være. Velferdsstat er en samfunnsmodell som innebærer at vi skal betale mesteparten av det vi tjener til det offentlige og så skal det offentlige til gjengjeld gi oss gratis tilbud innen alle viktige områder (skole, helse, badestrender), samtidig som den skal gi oss kulturtilbud, velferd, trygd. etc.

Vi mener at et slik system ikke kan fungere, det vil nødvendigvis bli preget av stadig stigende skatter, flere og flere lover og regler som i stadig mindre grad etterleves, mer korrupsjon, mer snusk og forfall på alle områder.

Vi vil ha et fritt samfunn hvor hver enkelt får beholde sine penger, kjøper det han vil ha (inkludert helseforsikringer, skole til sine barn, pensjon, etc.) Vi mener a kun dette kan gi et samfunn preget av harmoni, fred og voksende velstand. Kun økende frihet kan snu den trenden vi er inne i i dag. Men hvis vi fortsetter samme vei som vi er inne på nå, vil forfallstendenser av den type vi har gjengitt ovenfor bare øke i årene fremover.