October 2013

Høyre tapte, Venstre og KrF vant mest

Regjeringsforhandlingene er over; vi får en regjering bestående av Høyre og FrP, og med Venstre og KrF som støttepartier. Målet for Høyre var å få til en flertallsregjering, men det er nå helt opplagt at dette var umulig. Dette er en underlig situasjon; her forsøkte man å lage en felles regjering som inkluderte de to motpolene KrF og FrP, mens det partiet Høyre er mest og oftest enig med, Arbeiderpartiet, utgjør hovedtyngden i opposisjonen.

Omskjæring av nyfødte gutter

De nordiske barneombudene går nå samlet inn for å forby omskjæring av guttebarn (omskjæring av jenter er allerede forbudt); de vil i stedet ha en aldersgrense som i praksis innebærer at den som skal omskjæres må gi sitt samtykke til at dette skal skje.

Vi siterer fra Nettavisen: De nordiske barneombudene krever at det innføres en aldersgrense for omskjæring av gutter.

- I Norden finnes det ingen helsemessige grunner til å omskjære friske gutter. Å bli omskåret er smertefullt, irreversibelt og kan i verste fall føre til alvorlige komplikasjoner, sier barneombud Anne Lindboe.

Ingen grenser for statlig innblanding

På en eller annen måte må økonomien styres, dvs. på en eller annen måte må alles arbeid, produksjon og forbruk koordineres. Den mest effektive og minst kostnadskrevende måte å gjøre dette på er å benytte markedsmekanismen, dvs. et system som bygger på to grunnleggende prinsipper: 1) privat eiendomsrett, og 2) alle mellommenneskelige forhold skal være frivillige. Statens eneste oppgave skal være å opprettholde dette systemet, dvs. staten skal gripe inn og straffe de som krenker andres eiendomsrett eller som initierer tvang overfor andre mennesker.

Noen betraktninger knyttet til opphevelsen av bokseforbudet

Den kommende regjeringen vil fjerne forbudet mot proffboksing Norge, og det er bra. Boksemiljøet - inkludert vår fantastiske verdensmester Cecilia Brækhus – er i ekstase; endelig kan verdensmesteren få bokse i Norge. Men som det står på siste side i Aftenposten i dag: Ikke alle er like glade.

Det som dette refererer til er et utsagn fra hjernekirurg, nevrolog og idrettslege Ingunn Rise Kirkeby som råder Erna og Siv til å tenke seg om.

Garantier

Den påtroppende regjeringen vil innføre kreftgaranti, dvs. en garanti som innebærer at dersom man får en kreftdiagnose så skal man være garantert at behandlingen begynne innen 48 timer. Nrk.no skriver slik om dette: Høgre og Frp gir kreftgaranti. Den påtroppande borgarlege regjeringa lovar oppstart av diagnostisering innan 48 timar etter mistanke om kreftsjukdom

Regjeringserklæringen: FrP kan være fornøyd

Erna Solberg og Siv Jensen la i går frem sin regjeringserklæring. FrP kan være fornøyd, men det er vel noe overraskende at Høyre har gått så langt i å gå med på forslag/krav/ønsker fra FrP.

Her er noen av hovedpunktene i erklæringen, sitert fra Dagbladet, med korte kommentarer innskutt:

Men ser problemet, men gir feil løsning

I en artikkel på NA24 med den interessante tittelen Kan tape titusener på boligsparing finner man bla. følgende:

For unge i Norge har det blitt stadig vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet på grunn av ekstremt høye boligpriser og nye og høyere egenkapitalkrav fra bankene.

USAs budsjettkrise og norsk presse

De rir egne kjepphester og gjør narr av det som for de fleste andre på Capitol Hill fortoner seg som nasjonens beste. Og de stikker kjepper i hjulet for Barack Obama så ofte de kan.

Den innerste kretsen i Tea-party-bevegelsen, og den ytterste høyrefløyen i amerikanske politikk er respektert og beundret av sine egne. Mislikt og rakket ned på av det liberale USA, men også langt inn i rekkene av ansvarlige republikanere.

Kina – Taiwan

Kina vil selv løse striden med Taiwan. Kinas president Xi Jinping setter seg som mål å løse striden med Taiwan og oppnå avtale om gjenforening i løpet av sine 10 år ved makten. Dette leser vi i Aftenposten i dag.

Bakgrunnen er at Kina har betraktet Taiwan som en del av Kina, men en del som de er blitt frastjålet og vil ha tilbake. Historien er som følger:

Fattigdom

Å være fattig – å ikke ha råd til en rimelig god bolig, å ikke kunne spise seg mett, å ikke kunne kle seg slik at man holder seg varm og tørr - er en meget plagsom tilstand, og man bør gjøre alt man kan for å unngå dette. Norge er et rikt land, dvs det er stor velstand i befolkningen, og det er svært få – eller kanskje praktisk talt ingen – som er fattige her. Men nå hevdes det at det er flere fattige i Norge enn i et nokså fattig land som Bulgaria! - og da er det noe som ikke stemmer.

Og det som ikke stemmer er definisjonen av hva det vil si å være fattig.

En kort kommentar til statsbudsjettet

Regjeringen Stoltenberg la i går frem sitt siste forslag til statsbudsjett; som kjent skal denne regjeringen om kort tid erstattes av regjeringen Solberg.

Økonomisk vekst

Økonomisk vekst er en god ting. Økonomisk vekst betyr at velstanden stiger og at man får tilgang til bedre biler, bedre leiligheter/hus, bedre og sunnere mat, at man kan reise til mer eksotiske og spennende reisemål, at man får bedre skole, bedre helsevesen, bedre eldreomsorg, bedre pensjonisttilværelse, et renere og penere miljø, osv.
Har man økonomisk vekst så vil det på alle disse områdene og på alle andre områder bli bedre for alle.

Den nye regjeringen

Den regjeringen som statsminister Solberg presenterte i går ser ut til å være et meget solid lag. Høyre er et gammelt og ærverdig parti med lang erfaring fra alle nivåer i politikken, og har da en stor pool å hente statsråder fra. Så vidt vi kan se er alle Høyres statsråder tidligere statsråder eller stortingsrepresentanter. Så vidt vi kan se har statsministeren gjort gode og trygge valg, her er ingen «wild cards»; blant Høyres statsråder er det ingen som kommer utenfra, det er ingen overraskelser.

Likestillingsministeren

De aller fleste politikere yter en stor innsats over mange år, og blir allikevel stort sett ignorert av de fleste, både av velgere og av pressen. Deres eneste tilfredsstillelse er at de jobber for en viktig sak som de tror på. Noen av dem får en liten annerkjennelse i form av å bli valgt til et verv i partiet, og noen får endog et folkevalgt verv, f.eks. i et kommunestyre, men lever allikevel et liv i anonymitet.

Reservasjonsrett?

Et punkt i samarbeidsavtalen mellom de to regjeringspartiene og KrF gir leger reservasjonsrett, dvs. dersom det kommer en kvinne som ønsker å få utført en abort til en lege som har reservert seg så kan han la være å sende henne videre i systemet.

DLF mer at kvinnen selv skal ha full rett til å bestemme om hun skal få utført en abort eller ikke, dvs. en slik avgjørelse skal tas av kvinen selv; det skal ikke være noe forbud mot abort, og en beslutning om et slikt inngrep skal ikke foretas av en nemnd.

Skatteunndragelser

Det er – enda en gang – avslørt omfattende skatteunndragelser. Dagsrevyen fortalte i går 21/10 at i løpet av de siste fire år har Skatt Øst avslørt skatteunndragelser for 1 milliard kr.

Nå er det jo slik at skatteunndragelser skjer når skattenivået er høyt, når regelverket (inkludert rapporteringsrutiner) er komplisert, og når byråkratiet er stort. Dessuten er det slik at mange føler at de pengene de tjener tilhører dem selv og at skatt er urettferdig.

Ingen kommentar i dag

Grunnet tekniske problemer kommer det ingen nyhetskommentar i dag, onsdag 23/10.

Landbruksministerens liste

Det tok ikke lang tid før de første krav om avgang ble rettet mot en FrP-statsråd. Den det gjelder er Sylvi Listhaug, og utgangspunktet for kravet er at hun før hun ble statsråd jobbet i lobby-firmaet First House, og der hadde hun antagelig kontakt med enkelt store aktører i det norske markedet, aktører som vil kunne bli berørt av beslutninger som hun som landbruksminister fatter.

Ifølge enkelte FrP-motstandere gjør dette henne inhabil, og de krever at hun må offentliggjøre en liste over de kundene hun arbeidet med i First House.

USAs avlytting av Merkel, mm.

En stats eneste legitime oppgave er å beskytte borgeres frihet. Gjør den noe annet enn dette vil den pr. def. krenke sine borgers frihet, og dette vil på sikt ødelegge velstanden i samfunnet siden velstand forutsetter frihet (og en rasjonell kultur).

Alle stater i dag gjør langt mer enn dette, men vi skal i dagens kommentar fokusere på en av disse oppgavene: overvåkning.

Siste ransbølge

Også denne helgen var Oslo rammet av en ransbølge; det var visstnok hele 16 ran (eller ransforsøk) i løpet av helgen; et av ofrene var 10 år gammel gutt som ble forsøkt ranet på en bussholdeplass søndag morgen. I løpet av de siste par uker har politiet fått meldinger om mer enn 50 ran.

Meningsløs politikk

Vi ble i utgangspunktet positivt overasket da vi så følgende overskrift i VG: Listhaug advarer mot Høyre-forslag. Landbruksministeren vil ikke øke matmomsen.

Det var ikke Høyres ønske om å øke matmomsen som overrasket oss, det som overrasket oss var at FrP går i mot sin regjeringspartner i et viktig spørsmål.

Men så så vi i artikkelen hva dette handlet om. VG skriver: Den nye landbruksministeren Sylvi Listhaug (Frp) markerer allerede nå at hun vil protestere mot å øke matmomsen for å finansiere skattelettelser.

Pressestøtte

Garantert uten pressestøtte proklamerer Document.no stolt på sin forside for tiden. Document.no er en av de beste kommentarsidene på Internett som ligger utenfor mainstream i norsk politikk.

Document.no tar opp spørsmål som i stor grad blir forvrengt eller fortiet i den vanlige norske pressen, og er således et nyttig korrektiv til papiravisene, til NRK og TV2, osv. (La oss skyte inn at Document.no absolutt ikke er liberalistisk; de står svært langt fra DLF.)

Norwegian i hardt vær

Flyselskapet Norwegian er en suksesshistorie. Det startet i det små og tok opp kampen først på innenlandsruter med det statsfavoriserte SAS, og ble på få år den største på innenlandsflyvninger i Norge. Norwegian begynte også å fly utenlands, først til norske feriemål som f.eks. Spania, men nå har de innledet langdistanseflyvinger til Thailand.

Norwegain har dog ikke lagt seg på et norsk lønnsnivå for de thailandske ansatte, og har derved de siste dager høstet en storm av kritikk fra ulike venstreorienterte grupper som mener at thailandske ansatte bør ha lønninger på norsk nivå.