April 2006

Høyre er Høyre

Det er helt vanlig at man etter en fiasko diskuterer hva som gikk galt. Høyre har etter det store valgnederlaget sist høst kontinuerlig ført en diskusjon for å finne ut hva som må gjøres for å reise kjerringa igjen.

Liberalisér bioteknologien!

DLF er for individuell frihet. Individuell frihet innebærer retten til å gjøre alt man kan for å bedre eget liv så lenge man ikke initierer tvang mot andre mennesker. Slik frihet har opp igjennom historien gitt rom for utallige fremskritt som har gjort menneskers liv bedre. Men til tross for de åpenbare forbedringer som forskning og teknologi har skapt, så blir slike fremskritt også bekjempet av en del livsfiendtlige miljøer.

Tragisk

25 000 eldre utsettes jevnlig for vold av sine nærmeste, leser vi på førstesiden i dagens Aftenposten. Dette er selvfølgelig meget tragisk: å bi utsatt for vold er forferdelig, men å bli utsatt for vold når man bokstavelig talt er nærmest fullstendig forsvarsløs, og at utøveren er en nær slekting eller venn, må være noe av det verste man kan oppleve.

Høyre igjen

Høyre-medlemmer diskuterer stadig årsakene til valgfiaskoen og nedgangen i oppslutning.

Her er noen av de siste utspillene: I en nyhetssending på TV i går gikk Leif Frode Onarheim inn for at det skulle velge enda en nestledere (Høyre har i dag to nestledere), og at denne nye nestlederen skulle være fra distriktene og ikke sitte på Stortinget.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer årets første nummer av av tidsskriftet LIBERAL. Denne utgaven inneholder en artikkel om Jean-Jacques Rousseau og den innflydelse hans ideer har hatt, skrevet av Knut Mønnesland. Bladet inneholder også en artikkel av Elan Journo om hvordan rettsprosessen mot Saddam Hussein burde ha blitt ført.

God påske!

Påskeferien står for døren, og vi vil oppfordre alle til å bruke den godt: nyt livet, vær ute i naturen, besøk venner og kjente, reis til spennende steder, nyt god mat og god drikke, nyt gode kunst- og kulturopplevelser, osv.

Det er dette vi som skriver disse kommentarene skal gjøre.

Derfor vil det sannsynligvis ikke komme flere nyhetskommentarer her før påsken er over.

Så til alle våre lesere ønsker vi en god påske.

Utrolig, men klokt!

"Åpner for å gi deg oljeformuen" var overskriften, og ingressen var slik: "Nobelsprisvinner Finn Kydland sier han tror det norske folk kan ta bedre vare på oljeformuen enn staten."

Vi siterer fra artikkelen i N24.no: "Hvem skal eie Norge? Det er Kydland-gruppens utgangspunkt, som norske universiteter og forskningsinstitusjoner skal forske på frem til 2008. De prøver å finne ut hva som skjer hvis oljeinntektene overføres fra staten til folket."

En parallell

Hva ville folk som Støre og Solheim gjort dersom de hadde sittet i regjering på slutten av 1930-talet og det skulle komme en delegasjon som representerte nazi-regjeringen i Tyskland til Norge? Dette skulle da være etter at den tyske regjering klart hadde erklært at den skulle fjerne alle spor av jødisk innflydelse fra Europa (de skulle sørge for en "ausrottung des Judentum"), og etter at de hadde sørget for ulike typer trakassering, terror og drap mot jøder (for eksempel under krystallnatten 9/11-38).

Personlig trener, firmabil, lang påskeferie ...

FrPs sterke fremgang de siste månedene har fått motstanderne til å mobilisere. Folk fra andre stortingspartier har forsøkt å angripe FrPs politikk, og dette har naturlig nok ikke hatt noen effekt, men nå begynner pressen og folk fra andre partier å angripe der hvor de virkelig vil treffe: de finner frem og blåser opp små uregelmessigheter som appellerer til folks misunnelse.

Tre saker hvor FrPere muligens har utnyttet - eller kanskje misbrukt? - allmenne regelverk til egen fordel er blitt slått stort opp de siste dagene:

Venstresiden og Hamas

Venstresiden har alltid reelt sett støttet undertrykkelse, terror og vold. De har i de siste 50 år reelt sett støttet terrorregimer i Sovjetunionen, Kina, Kambodsja, Vietnam, Cuba, Øst-Tyskland, Irak (under Saddam), Iran (under Khomeiny), osv.

Det som er kjernen ved venstresiden er ikke støtte til undertrykte, selv om det er dette de i sin propaganda legger hovedvekten på, det som er venstresidens hovedsak er motstand mot frihet og velstand.

Soningskøene

Igjen diskuteres de lange soningskøene, og både venstresiden og den såkalte høyresiden kommer med uheldige forslag: Høyre og FrP ønsker å la privat bygge fengsler for å gi flere soningspalsser, mens justisminister Storberget i en debatt på NRK i morges sa at man burde vurdere å slippe ut folk som sonet narkotikadommer. Dette var to ulike forslag som begge har som formål å la de mer en 2000 som venter på å sone begynne sin soning.

Gilde + Prior

Styrene i de to matprodusentene Gilde og Prior har besluttet å slå de to bedriftene sammen. Formålet er å bli sterkere i forhold til utenlandske konkurrenter, som er på vei inn på det norske markedet.

Vi synes at en sammenslåing mellom Gilde og Prior er en god ide, men dette er irrelevant for en politisk vurdering av saken. Vi er for frihet, og dette innebærer at selskaper kan slå seg sammen slik de måtte ønske; utenforstående har intet med å blande seg opp i hva private selskaper gjør så lenge det ikke innebærer initiering av tvang.

20 år siden ulykken i Tsjernobyl

Tenk deg at du kjører en gammel skrabb av en bil: bremsene virker dårlig, styringen virker ikke alltid, dekkene er nedslitte og uten mønster, sikkerhetsbeltene er i ustand, osv. Så skjer det en ulykke! Hvordan vil du deretter forholde deg til bilkjøring? Vil du aldri kjøre bil mer, eller vil du sørge for at du fra nå av kun kjøre biler hvor sikkerheten er på topp?

Psykiatrien, rettsapparatet og moralen

I det siste har vi i pressen lest om en rekke saker hvor personer som har begått grove kriminelle handlinger er blitt sluppet fri; dette fordi de har blitt vurdert av det som anses som kompetente psykiatere til ikke å være farlige lenger.

"Småbarn i psykitarikø"

"På tre år er antall psykiske lidelser blant småbarn tredoblet. Helse og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) er sjokkert.

-Dette er egentlig helt forferdelige tall, sa helseministeren til Drammens Tidene under sitt besøk ved Sykehuset Buskerud.

Vellykket landsmøte i DLF

Landsmøtet i DLF ble avholdt i Oslo lørdag 29. april. Etter formannens tale, som tok opp enkelte viktige elementer i den politiske situasjon, både innen- og utenrikspolitisk, var det politisk debatt hvor en rekke viktige teamer ble berørt. Blant de viktigste ting som kom frem under debatten var ønsket om at Vesten skulle sørge for at Iran ikke får anledning til å utvikle anvendlige atomvåpen.