April 2005

Et nytt stridsspørsmål

Det kommer stadig nye saker som politikerne (de andre partienes politikere) engasjerer seg i. Den siste saken er plasseringen av de nye rockemuseet. Kari Pahle fra SV skriver i Aftenpostens aftennummer i går under overskriften "Rock’n roll hører hjemme i Oslo" blant annet at "Nå må kulturbyråden kaste seg med full kraft og engasjement inn i arbeidet for å overbevise Regjering og Storting om at Oslo er stedet for rock’n roll".

SV

SV har avholdt landsmøte, og i VG finner vi denne treffende oppsummeringen av hva SV vil: "Lavere straffer til alle. Ja til fred, fri innvandring, nei til gass. Mer til skole, kommunene, fylket, kultur, bistand, rock, rødvin, glidemidler, FN, iskrem, velvære og kystflåten! Flere sosionomer, kuratorer, psykologer, saksbehandlere og byråkrater. Ja takk!"

Den private eiendomsrett

-Jeg er tilhenger av den private eiendomsrett, uttalte SVs Øystein Djupedal for et par dager siden. Alle som vet hva den private eiendomsrett betyr, ble nok en smule overrasket over dette. SV er som kjent tilhenger av et svært høyt skattenivå, og av detaljregulering av all næringsvirksomhet, dvs. SV ønsker at all frivillig handel mellom mennesker skal skje i samsvar med et svært detaljert regelverk som er bestemt av staten, dvs. av politikerne.

Narkotikaforbudet kan føre til brukne ben

At narkotikaforbudet har en rekke negative effekter er velkjent, men at det kan føre til brukne ben skulle være noe overraskende. Men det er dette som følgende historie i VG igår forteller:

Politiet skal kontrollene en ruset mann i Oslo semtrum. Mannen er åpenbart svak etter år på narkotika, men han liker naturlig nok ikke å bli håndtert av politiet og setter seg til motverge. Dette fører til håndgemeng, og et av mannens ben brekker.

Kjenner politikerne ingen grenser?

I de siste årene har vi stadig oftere måttet se på kalenderen når vi har lest om nye utspill fra politikerne; vi må forsikre oss at utspillet ikke er en aprilspøk.

I går leste vi en artikkel i Dagbladet om et nytt utspill, riktignok et svensk utspill, og hvor Dagbladet selv presiserte at dette ikke var en aprilspøk.

Dagbladets artikkel begynte slik: "Ingressen du leste er ingen forsinket aprilspøk. Den er høyst reell og diskuteres på høyt politisk nivå i Sverige."

Pavens død

Den gamle paven Johannes Paul IIs sykdom, død og begravelse har fått en kolossal oppmerksomhet. Hans sykdom kunne vi følge nærmest kontinuerlig på TV, hans død førte til at millioner av kristne strømmet til Roma, og hans begravelse vil bli bivånet av et rekordstort antall dignitærer fra hele verden: tre amerikanske presidenter, mer enn et dusin kongelige, innpå 100 statsledere, kanskje så mange som fem millioner troende som har reist til Roma fra hele verden. Begravelsen vil selvsagt bli direkte overført i alle ikke-kommersielle TV-kanaler, osv.

DLFs landsmøte 2005

Årets landsmøte i DLF ble avholdt lørdag 9. april. Etter den politiske debatten ble resolusjoner med følgende innhold vedtatt:

Aldri mer 9. april
Etter at den politiske venstesiden hadde ødelagt det norske forsvar på 20- 30-tallet, hadde Norge små muligheter til å gjøre motstand da vi ble angrepet av Tyskland 9. april 1940. Etterkrigsgenerasjonen lærte av dette, og med slagordet «Aldri mer 9. april» bygget de opp et sterkt forsvar som i betydelig grad var med på å stanse kommunismens ekspansjon.

Korrupsjon?

I mange år har LO gitt store pengebidrag til Arbeiderpartiets valgkamp, og i år har foretningsmannen Stein Erik "Rimi"-Hagen bestemt seg for å gjøre noe tilsvarende med de borgerlige partier: han vil til årets valgkamp gi fem millioner kroner til Høyre, KrF, Venstre og FrP.

Er slike bidrag uheldige? Er de utsalg av korrupsjon? Bør de forbys?

Soningskøen

Dagsrevyen fortalte i går at nå er det 2700 domfelte som venter på å få sonet sin straff. Grunnen til at de må vente er at fengslene er fulle; det finnes ikke celleplass til dem.

Nå er Stortinget i ferd med å utvide strafferammene slik at også minimumsstraffene heves - dette vil innebære at de dømte vil sitte lenger i fengsel og derfor vil soningskøen bli enda lenger.

Pub-rasisme?

"Vi vil ikke at det skal se ut som et asylmottak - det ser ut som om stedet drives av Ali Baba". Dette hører vi på et lydbåndopptak, åpenbart tatt opp uten at den som kom med uttalelsene kjente til det, av en samtale med en av de som er ansvarlige for driften av Scotsman pub i Oslo. Opptaket er blitt sendt i radio det siste døgnet. Bakgrunnen er at puben ville at dørvaktene ikke skulle være mørkhudede, dette ville føre til at færre gjester besøkte puben.

Menneskesmugling

En 42 år gammel norskvietnameser er siktet for menneskesmugling etter at han skal ha arrangert flere proformaekteskap mot klekkelig betaling.

Vi siterer fra Aftenposten i dag: "16 personer ble i går siktet for menneskesmugling etter en storstilt politirazzia mot et norsk-vietnamesisk miljø i Sandnes i Rogaland. Totalt ble 22 personer pågrepet under aksjonen, som skal være den første i sitt slag her i landet.

Gammelsosialisten Steen og nyliberalismen

Den gamle arbeiderpartihøvding Reiulf Steen oppfordrer «til kamp mot nyliberalismen» i Aftenposten lørdag 16/4.

Skandale - igjen

Vi har flere ganger tidligere brukt overskriften "Skandale" på disse kommentarene, men sjelden er den så treffende som i dag. Vi leser i gårsdagens VG at i Oslo er det slik at kun ca 3 av 100 grove tyverier blir oppklart!

Vi siterer fra VG i går: Etter overskriften "Tyvene går fri" leser vi blant annet følgende: Bare drøyt tre av 100 innbrudd og tyverier ble oppklart i Oslo i fjor. Norsk politi kjemper en meget vanskelig kamp mot innbrudd og tyverier. Hele 149.900 vinningsforbrytelser forble uoppklart i fjor.

En undersøkelseskommisjon som virkelig har undersøkt

Som regel blir det nedsatt undersøkelseskommisjoner når det har skjedd en ulykke: formålet er å finne årsaken til ulykken, eller å finne ut om kritikken av det offentlige, en kritikk som alltid kommer etter enhver ulykke fordi det offentlige har håndtert den dårlig, er berettiget.

Alt henger sammen

På NRK Østlandssendingen i dag fikk lytterne høre at sosialklienter i Oslo bruker en langt større del av sin inntekt på bolig enn folk flest, og at de bruker mer enn sosialklienter i andre byer. Dette ble av NRKs reporter forklart med at det var et hardt boligmarked i Oslo. Dette var hele forklaringen som lytterne fikk. Det ble ikke sagt noe om hvorfor det er et hardt boligmarked i Oslo, dvs. hvorfor boligprisene er høye på denne type boliger.

Bridge?

Lotteritilsynet vil forby voksne bridgespillere å satse et par hundre kroner hver slik at turneringsvinnerne kan vinne noen tusen kroner. Dette kom frem i en reportasje i Dagsrevyen på lørdag.

Et blikk inn i fremtiden

Velferdsstatene i Europa og Amerika er fortsatt sterke, så sterke at de under visse omstendigheter kan diktere utviklingen i andre land. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor land for eksempel mottar omfattende økonomisk hjelp etter en krig. I slike tilfeller vil de rike velferdsstatene organisere mottakerlandene som velferdsstater med en stor offentlig sektor, og med sterke begrensinger på og reguleringer av fredelig privat virksomhet.

Putin og Russland

"Sovjetunionens kollaps er den største politiske katastrofe de siste hundre år". Den som uttalte dette var Russlands president, Vladimir Putin, og han sa dette i sin tale om rikets tilstand til den russiske nasjonalforsamlingen.

Uttalelsen er svært overraskende, og har vakt berettiget oppsikt. Sannheten er jo at det var etableringen av Sovjetunionen i årene etter den såkalte oktoberrevolusjonen i 1917 som var den største politiske katastrofe de siste hundre år.

Skolen

Det virker som om det ikke finnes et eneste område hvor statlig innblanding fører til noe annet enn elendighet. Vi har i denne spalten tidligere tatt opp et enormt antall eksempler på dette, og i dagens Aftenposten leser vi om enda ett tilfelle. Under overskriften "Matte er blitt et sørgelig fag" leser vi at "Utdanningsdirektoratet har ødelagt skolens nye læreplaner. Det mener de frustrerte fagfolkene som har laget dem."

Farlig form for sensur

DLF er tilhenger av eiendomsretten, inkludert copyright. Grunnen er at vi anser det som et fundamentalt gode at den som har skapt noe skal ha rett til å disponere det han eller hun har skapt.

I disse dager er copyrighten under angrep. Eiendomsretten til landområder har vært under angrep lenge, og det er i dag praktisk talt intet igjen av den, men copyrighten sto i mange år meget sterkt. Nå er det ting som tyder på at også denne dessverre står for fall.