November 2012

Kirken, staten, Ap og homofile ekteskap

“Oslo Arbeiderparti krever en lovendring slik at prester kan vie homofile og lesbiske” forteller NRK.no i dag.

I dag er det slik at to personer av samme kjønn ikke kan vies i Den norske kirke så lenge kirkens øverste valgte organ ikke har gått inn for dette. Årsaken er at det i ekteskapsloven av 2008 er nedlagt forbud mot at prestene benytter liturgier som ikke er fastsatt av Kirkemøtet.

Hva går pengene til?

VG forteller sist lørdag om krisen i Spania: “Dette går rett til helvete. Store deler av Spanias befolkning fortviler over landets tilstand. Apoteker Jose Mut sier han må betale medisiner av egen lomme for at folk ikke skal dø.

Trolig er det bare et tidsspørsmål før de store internasjonale ratingbyråene gir Spania såkalt «søppelstatus», for det meste synes å gå galt her nå: Landet herjes av streiker og protester, det offentlige betaler ikke sine regninger, stadig flere blir fattige, og servicetilbud som skole, helse og eldreomsorg forvitrer. …”

Helt etter boka

Vi begynner ikke med begynnelsen, vi begynner med følgende: det er store problemers i helse-Norge, og regjeringen bestemmer seg for å samle helse-Norge i (etter hvert) fire deler og å slå sammen noen store sykehus i Oslo.

Presidentvalget i USA

I dag velger amerikanerne president. Ut i fra meningsmålinger og stemningsrapportene er resultatet helt uvisst, selv om president Obama ligger noe foran på de siste meningsmålingene. Men om et døgn (hvis vi da ikke får en reprise på det som skjedde ved valget i 2000 da opptellingsproblemer i Florida førte til at vi måtte vente en hel måned på resultatet) vil alle mulige eksperter fortelle oss at det resultatet som vi fikk var uunngåelig.

Obama gjenvalgt

Da har amerikanerne gjenvalgt president Obama, og etter vårt syn er dette ikke det beste valget de kunne ha gjort. Obama vil forsetter den samme politikken han har ført; han vil gå inn for skatteøkninger, ytterligere reguleringer av næringslivet, bailouts, ytterligere overføringer og støtteordninger, og mer byråkrati. Statsgjelden vil også øke, den er nå på ca 16 000 mrd dollar og den har øket med ca 50 % under Obama; Dagsavisen beskriver dette på sin forside i dag ved å si at “USA etter valget står ved kanten av et økonomisk stup”. Dette er i hvert fall ingen overdrivelse.

Asylinstituttet

DLF er tilhenger av asylinstituttet. Dette er formulert slik i vårt program: “Utlendinger som er i akutt fare for å bli utsatt for alvorlige rettighetskrenkelser i hjemlandet kan gis asyl i Norge. Dette medfører beskyttelse mot utlevering til hjemlandet og i spesielle tilfeller ekstra politimessig beskyttelse i Norge.”

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er a jour med kontingenten. Dette nummeret inneholder en artikkel om bedriftsetikk, skrevet av Vegard Martinsen og basert på et foredrag han holdt på BI i Oslo i 2010.

Leseren vil også blant annet finne en artikkel om teori og praksis bak gullstandarden, og en anmeldelse av Leonard Peikoffs nye bok "The DIM Hypothesis: Why the Lights of the West Are Going Out".

SAS igjen

SAS har igjen problemer; det går rykter om konkurs, men selskapet avviser dette. Allikevel vil det i dag vil komme nyheter som mange ansatte vil oppleve som dårlige. Avisene gir en forsmak på hva som kan komme:

Selskapet skal kutte kostnader med 2,6 milliarder kroner og selge eiendeler for like mye. Uten slike kutt og salg vil ikke bankene la SAS få forlenget lån på 4,7 milliarder svenske kroner som løper ut til sommeren.

En grusom sak

Et stivbent offentlig regelverk har ført til at en ung mann har tapt store verdier fordi hans bolig er, som en avis sa det, “blitt verdiløs over natten”.

Vi siterer:

Thor-Sindres bolig ble verdiløs over natta. Tre år etter at han kjøpte leiligheten, sier kommunen at den ikke er godkjent som bolig, og truer med tvangsmulkt.

I 23 år har to leiligheter blitt solgt i det åpne markedet. Plutselig fant Bodø kommune ut at Thor-Sindre … ikke har lov til å bruke sin til bolig, skriver Avisa Nordland.

“Vil sette grense for hva pasienters liv er verd”

Overskriften har vi hentet fra Aftenpostens forside i går, og spørsmålsstillingen er som følger: “Hvor mye penger skal samfunnet betale for å holde en pasient i live? Nå foreslås en maksimalgrense på omkring 500 000 per leveår.”

Som kjent kan det være svært dyrt å holde en person i live dersom han er alvorlig syk eller svært gammel. Derfor må det prioriteres hvor mye ressurser man skal bruke på dette.

Vi siterer fra nettversjonen av Aftenpostens artikkel:

Prioriteringsrådet vil diskutere øvre grense for et siste leveår

Linstads medalje

Vi slutter oss til mye av den kritikken som er kommet mot den svært ukloke tildelingen av Kongens fortjenestemedalje til Trond Ali Linstad, men vi skal allikevel si et par ting om den. Men først en liten oppsummering:

Linstad var for mange tiår siden en beinhard AKPer, men så, åpenbart fordi AKPs maoistiske kommunisme ikke var totalitær nok, konverterte han til shia-islam etter revolusjonen i Iran i 1979 og han ble en varm tilhenger av Khomeinis terrorvelde.

Problemer og løsninger – reelle og fiktive

Valget i USA er over og den politiske hverdagen er i ferd med å komme tilbake. En av de aller viktigste utfordringer for president Obama er økonomien, bla. den enorme statsgjelden. Gjelden er blitt så stor at USAs kredittverdighet ser ut til å bli nedgradert enda en gang.
Vi siterer fra en svensk avis:

USA:s kreditbetyg riskerar sänkas

2011 förlorade USA sitt perfekta kreditbetyg, AAA. Nästa år riskerar landets kreditvärdighet att sänkas än mer, enligt intervjuer med kreditvärderingsinstitut som Reuters gjort.

Krigen i Midt-Østen

Krigen i Midt-Østen mellom Israel og (noen av) Israels naboer har igjen blusset opp. Egentlig har denne krigen pågått kontinuerlig siden 1948, da Israel ble opprettet, men det har vært perioder hvor krigshandlingene har vært få og sporadiske, og det har vært perioder med full militær krig.

Det som utløste den siste ukes eskalering kan ha vært Israels likvidering av Hamas’ militære leder for en uke siden, eller det kan ha vært at Israel nå har fått nok av de tre til fem raketter som rammer Israel hver enste dag og som blir skutt fra Gaza.

SAS enda en gang

Det er egentlig urovekkende å lese hvordan tilstanden har vært i SAS, en tilstand som innbar at selskaper nå var ganske nær konkurs. Heldigvis ser det ut til at de siste dagers forhandlinger har klart å redde selskapet.

For den som har reist med SAS har det sett ut som om selskapet har vært svært godt; god service, hyggelig og dyktig betjening, sjelden forsinkelser, enkle rutiner, etc.

Men som sagt, selskapet var nær konkurs, og her er et lite utvalg av en liste av tiltak som nå gjennomføres for å redde selskapet:

Salg av Munch

I sosialdemokratiet er det ingen grenser for hva det offentlige - stat og kommune - blander seg opp i, og derfor er det heller ingen grense for hva politiske partier kan ha en mening om.

Vi skal si litt om vårt prinsipielle syn nederst, men først litt om den konkrete saken: Oslo kommune foreslår nå å selge et verk av Edvard Munch, et verk som nå tilhører Munch-museet; samlingen ble testamentert til Oslo kommune av Munch selv, og inneholder mange av han viktigste verker.

Alternativt statsbudsjett 2013

Last ned DLFs alternative statsbudsjett for 2013.

DLF har den glede av å kunne presentere sitt alternative statsbudsjett for 2013. Leseren vil nok ikke merke noen stor forskjell fra vårt alternative statsbudsjett for fjoråret. Det er foretatt noen små endringer, men fundamentalt sett er forslaget identisk med våre tidligere alternative statsbudsjetter.

Politikk og kraftlinjetraseer

I dag er det myndighetene som bestemmer hvor veier skal legges, hvor kraftlinjer skal trekkes, etc., og, dersom de finner det for godt, eksproprierer de de områdene de mener de trenger. Dette innebærer store muligheter for maktmisbruk og, ja, korrupsjon. Noe som kan være et eksempel på dette har vi sett reportasjer om på TV2 de siste dagene.

Fredelig pro-Israel demonstrasjon

Demonstrasjonen som MIFF- Med Israel for fred – arrangerte i Oslo sist lørdag skjedde uten at den ble utsatt for voldelige angrep, dette i motsetning til en tilsvarende demonstrasjon for fire år siden. Da opplevde Oslo er Midt-Østen i miniatyr: fredelige Israel-venner var samlet for å vise støtte til Israel, mens voldelige palestinavenner angrep dem og andre utvalgte mål - som f.eks. frimurernes bygning i Oslo, og det endte med at politiet måtte bruke tåregass for å spre palestinavennene.

Arbeidsløshet blant innvandrere

“-Jeg har søkt 50 stillinger på 6 år, men ikke fått jobb selv om jeg er godt kvalifisert” sier en serbisk innvandrer på Aftenpostens forside sist lørdag.

Slikt er ille. Det er svært viktig å ha en jobb. En jobb er den sentrale delen av ens liv. På jobben skaper man verdier, man forsørger seg selv, men får brukt sine evner, man etablerer og dyrker nettverk, man får selvrespekt, osv. Har man ikke en jobb er det store muligheter for at man mister alle disse godene, og i tillegg ligger man andre til byrde.

Utleiediskriminering …?

DLF er for individuell frihet, dvs. vi vil at individer skal kunne bestemme alt over seg og sitt. En viktig grunnsten i dette er eiendomsretten; uten eiendomsrett er frihet umulig. En eiendom må disponeres av noen, og hvis alle avgjørelser om disponering av en eiendom skal måtte skje på basis av hva et flertall måtte mene, betyr det at de som har synspunkter og meninger som flertallet ikke liker ikke vil kunne gi uttrykk for sin mening slik de ønsker, og alt vil bli ensrettet; alle vil måtte gå i takt.

Et par momenter ang. dommen i Egypt

Jyllandsposten forteller at “Muhammed-film skal koste syv kristne livet”.
Hvilken film er det snakk om? Det er snakk om den gjennomført latterlige og latterliggjørende filmen om Muhammed, "Innocence of Muslims". De som nå er dømt er visstnok syv egyptiske koptere som skal har vært involvert i produksjonen av filmen; disse syv er nå dømt in absentia (fordi de oppholder seg i USA).

Så etter at den arabiske vår har ført til at en rekke autoritære regimer er styrtet, bla. det i Egypt, viser enkelte av disse nye regimene seg kanskje å være enda verre enn de som fantes tidligere.

Ingen nyhetskommentar fredag

Det kommer dessverre ingen nyhetskommentar fredag 30.november.