January 2008

Godt nytt år!

Vi vil ønske alle våre lesere et godt nytt år.

De daglige nyhetskommentarene vil bli tatt opp igjen om noen dager, og det vil være mye spennende som kommer til å skje i 2008 og som trenger kommentarer fra et konsekvent liberalistisk og individualistisk ståsted: den amerikanske presidentvalgkampen, den såkalte krigen mot terror eller mer korrekt: krigen mellom Vesten og militant islam, tyrannen Castros død og den bedring av forholdene på Cuba som dette forhåpentligvis vil gøre til, det stadige forfall i den norske velferdsstaten, osv.

Godt nytt år også i Irak

Det ser ut til at irakere for første gang på mange år nå ser optimistisk på fremtiden. Etter mange år under tyrannen Saddam Hussein, og etter noen år med krig etter at han ble kastet som følge av USAs invasjon i mars 2003, en invasjon som i en periode dessverre førte til at militante muslimer fikk mulighet til å utføre et stort antall terroangrep mot den iranske befolkning, feiret irakere nå et optimistisk nyttår.

Livsfarlige registre

"Dårlige helseregistre fører til død" var tema for en sak på NRKs nyhetsending i morges, og artikkelen om saken på nrk.no inneholder bla. følgende: "Mange liv kunne ha vært spart hvis sykehus- og helseregistre hadde vært bedre oppdatert og samkjørt. Det sier assisterende direktør ved Folkehelsa, Camilla Stoltenberg.

Gros hofteoperasjon

Etter en rekke til dels grove feilvurderinger har tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland vært ofte i nyhetsoverskriftene de siste ukene (høytlønnet konsulentoppdrag for Pepsico, flere år uten å betale skatt og å tilby seg å betale først når dette ble oppdaget, å skaffe seg en operasjon i Norge uten å ha rett til det) med en dertilhørende liste med kjælenavn: Pepsi-Gro, Nullskatte-Gro, Hofte-Gro.

Politikk på det vanlige

"Politikk på sitt verste" og "hestehandel" er uttrykk som benyttes om denne saken, men egentlig er dette politikk på det helt vanlige.

Kriminelle vektere

I flere år har vi hørt påstander om at mange ansatte i vaktselskaper er kriminelle: de som skal passe på at kriminelle ikke får operere fritt er altså i enkelte tilfeller selv kriminelle. Dette er en noe underlig situasjon. I en reportasje på Dagsrevyen i går ble omfanget av dette problemet dokumentert: av ca 7800 vektere i Oslo er det ca 200 som har et kriminelt rulleblad. Forseelsene og forbrytelsene omfattet alt fra råkjøring med bil via tyverier og svindel til til dels alvorlig voldsbruk.

Bush i Midt-Østen

Når en amerikansk president nærmer seg det tidspunkt hvor han skal gå av oppdager han at han ikke har fått utrettet så mye som han hadde tenkt seg. Ofte opplever presidenten sin tjenestetid som en lang serie med fiaskoer. Da får han gjerne den ideen at han vil sørge for en stor bragd før han går av, slik at historikerne i hvert fall kan knytte én positiv ting til hans ettermæle. Og for de siste presidentene har denne bragden vært å skape fred i Midt-Østen, dvs. mellom Israel og den arabiske/palestinske/muslimske siden.

Angrepet i Kabul

Angrepet på hotell Serena, Kabuls sikreste hotell, skjedde mens en norsk delegasjon med utenriksministeren i spissen oppholdt seg der, og det førte til at en journalist mistet livet (Dagbladets Carsten Thomassen) og til at en UD-ansatt ble hardt skadet. Å være journalist er et farlig yrke, og Thomassen vil nok ikke bli den siste journalisten som blir drept i en krigshandling. Men vi er disse journalistene stor takk skyldig, de oppsøker farer for å fortelle oss som sitter trygt og godt hjemme om det som skjer.

Utrolig. Helt utrolig

Vi blir sjelden overrasket når vi ser manifestasjoner av de venstreorientertes naivitet og mangel på virkelighetskontakt. Men det som har skjedd i forbindelse med norske statsråders besøk i Kabul er så fjernt at selv vi blir overrasket.

Disse besøkene er blitt bekjentgjort på relevante offisielle hjemmesider lang tid i forveien, og dette inkluderer slike ting som detaljerte reiseruter, når man er hvor, etc.

Saken om Lommemannen

En del av det som har skjedd etter arrestasjonen og siktelsen av en mistenkt i den såkalte Lommemann-saken har prinsipiell interesse, og vi vil kort kommentere noen av disse tingene her.

Rådyr bensin

Da jeg studerte var det mange av mine medstudenter som gikk med buttons hvor det sto "Bilfri by". Spesielt ett par jeg omgikkes var svært ivrige privatbilmotstandere; de studerte på Blindern, de bodde på studentbyen på Sogn og gikk eller syklet til Blindern. De mente at man – dvs. omtrent alle som bodde i by - måte klare seg uten privatbil; det var bare å gå eller sykle eller reise kollektivt, mente de.

SV og Taliban

"SV-krav om forhandlinger med Taliban" leste vi på Aftenpostens forside sist lørdag. (Nettversjonen av artikkelen har en litt annen vinkling.)

La oss før vi går videre si litt om hva Taliban er. Taliban er tilhengere av et islamistisk diktatur: det vil ha gjennomført sharia 100 %. Taliban styrte Afghanistan fra ca midt på 90-tallet og til de ble avsatt av USA/NATO etter Talibans støtte til terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

Hvor mange høyskoler/universiteter bør Norge ha?

I dag legger Stjernøutvalget frem sin innstilling. Utvalget ble satt ned for å vurdere strukturen i det norske universitets- og høyskolesystemet, men allerede før innstillingen er lagt frem er det blitt debatt.

En overskrift på nrk.no sier at utvalget "Vil lage åtte stor-universitet": utvalget vil foreslå at dagens mange universiteter og høyskoler samles i færre enheter, noe som innebærer at mange av dagens høyskoler vil bli lagt ned.

De republikanske presidentkandidatene

Det er i dag fire kandidater igjen blant republikanerne, og en av dem vil stille ved presidentvalget i november, sannsynligvis mot demokratenes Hillary Clinton. Disse fire er guvernørene Mitt Romney og Mick Huckabee, tidligere borgermester i New York, Rudy Guiliani, og krigshelten senator John McCain.

Det som skjer på Gaza

Det er ille det som skjer på Gaza: Israel har stanset alle forsyninger til området, og befolkningen har ikke mat, ikke vann, ikke medisiner, ikke strøm. Og alle – gamle, syke, barn kvinner, menn – lider.

Men hvorfor gjør Israel dette? Fra dette området skytes det stadig raketter inn i Israel – bare de siste to årene er det skutt inn ca 4000 raketter mot tilfeldige mål i Israel. Mao. hvis disse rakettangrepene ikke hadde funnet sted, eller hvis de hadde stanset, ville Israels blokade ikke funnet sted.

Overvåkningssamfunnet rett om hjørnet

Med dagens teknologi er det mulig å overvåke praktisk talt alt vi gjør. Men vil staten gjøre dette? En artikkel i dagens Aftenposten er urovekkende. Etter overskriften "Vil lagre tastetrykk i ett år" leser vi følgende: "Politiet vil at alle dine bevegelser på Internett og telefon skal lagres i 12 måneder. Det er dobbelt så lenge som EUs minstekrav".

Joners utspill

Det er sjelden kjente personer tar til orde for legalisering av narkotika, og det er enda sjeldnere at de slipper til i mainstream media med slike utspill, men skuespiller og regissør Kristoffer Joner har nå i helgen gjort nettopp dette.

Under overskriften "Vi tar fra de narkomane rettigheter og verdighet" står det at "Kristoffer Joner vil legalisere hasj og heroin", og artikkelen innholder blant annet følgende:

Hvem betaler?

I går så vi på Aftenpostens førsteside det mest utrolige vi noen gang har sett i en avis. "Norge når klimamålet uten din hjelp" sto det med krigstyper, nedenfor var det noen punkter om hvordan betaling for klimautslipp skal skje, og nederst sto det: "Regningen tar Regjeringen og næringslivet".

Så var det henvist til side 2-3 i selveste Økonomiseksjonen hvor overskriften var: "Kyoto[avtalen] betyr ingenting for oss" fordi "Næringsliv og Regjering kjøper Norge i mål".

De mange debatter

Vi kom forleden over en gammel avis og la merke till noe spesielt: Avisen (Dagbladet for 2/1-08) innholdt en rekke debattinnspill om flere viktige spørsmål.

"Nå er det nok!"

"-Nå vil vi ikke mer!" sa politifolkene på Dagsrevyen i går. Saken tok for seg beredskapen i politiet: det ble fortalt at et stort antall politifolk alltid er i beredskap og må rykke ut umiddelbart når som helst på døgnet dersom det skulle skje noe som gjør en stor politiinnsats nødvendig (et stort ran, en gisselsituasjon, etc.). Dette høres greit nok ut, men poenget er at dette har vært fullstendig ubetalt!