February 2007

"Rettelse: ny feil følger."

For noen tiår siden var det betydelige problemer i sykehussektoren: det var køer, ventelister, ressursmangel, de ansatte, spesielt pleierne, var overarbeidet, det var pengemangel, etc.

Da var det fylkeskommunen som drev sykehusene. Som alltid i det sosialdemokratiske Norge var løsningen å la staten overta; "der hvor staten driver ting, der blir problemene løst!", trodde man.

Lysene slukkes, og Frankrike leder an

Det er dessverre mye som tyder på at det går i feil retning. En rekke trender viser negative utviklingstrekk i Vesten (Europa, Nord-Amerika, Australia, samt Japan og enkelte andre land i det fjerne Østen – Vesten er ikke et geografisk område, Vesten er et kulturelt område, et område hvor opplysningstidens ideer – individualisme, rasjonalitet, egoisme/selv-realisering, individuell frihet, frihandel, kapitalisme) – står sterkt, og hvor man har hatt siviliserte samfunn med høy og voksende velstand.

Nei til globalt massehysteri

DLF er ikke med på det globale massehysteri vi har sett uttrykt i media de siste dager.

Her er noen få korte momenter fra vår begrunnelse:

De fem siste år har alle vært kaldere enn 2001.

I perioden 1945-70 var det sterk økning i utslipp av CO2. I denne perioden sank jordens gjennomsnittstemperatur.

FNs klimapanel IPCC anslår under et scenario at havflaten vil stige 13-38 cm frem til ca 2100. Havflaten steg omtrent like mye de siste ca 150 år.

Barnevernet

"Stakk av 759 ganger" står det med krigstyper på førstesiden av dagens Aftenposten. Artikkelen forteller blant annet at "180 ungdommer [som Barnevernet hadde tatt hånd om] rømte fra barnevernets institusjoner og fosterhjem i fjor."

Trakassering og det som verre er – hvem er ofre?

Det er en viktig sak Jahn Otto Johansen berører i sin artikkel i Aftenposten 31/1. Det er uholdbart at noen utsettes for hån og trakassering på åpen gate, og det er helt forkastelig at ens bygninger settes i brann, at man blir angrepet fordi man her en uvanlig klesdrakt, osv.

Tredje verdenskrig

Vi er nå inne i tredje verdenskrig, sier den britiske forsvarseksperten Chris Donnelly i et intervju i Aftenposten i går:

Kriminelle vektere

"Blant vekterne er noen dømt for vold, noen for overfall, noen for tyveri, noen for innbrudd, noen for å tilhøre kriminelle MC-gjenger" fortalte en høytstående polititjenestemann til justiskomiteen i går ifølge en reportasje på TV2-nyhetene. Lederen i et vaktselskap sa til TV2 at han ikke visste noe om den eventuelle kriminelle bakgrunn til de vektere som var ansatt hos ham.

Er Hagen korrupt?

Carl I. Hagen mottok kr 100 000 fra Se og Hør for å stille opp i en reportasje. Dette skjedde samtidig med at Stortinget behandlet en sak som gikk på om Se og Hør (og lignende magasiner) skulle fritas for moms.

Enkelte har sagt at dette praktisk talt er korrupsjon: I dagens Dagbladet "går politikere i presidentskapet mot Hagens honorar, og Ballo kaller det «så nær korrupsjon som det går an å komme»".

Norske sykehus drukner i gjeld

Det er noe alvorlig galt med økonomien i Helse-Norge. "Norske sykehus drukner i gjeld" er en overskrift i Aftenposten i dag, og artikkelen forteler blant annet:

SV i regjering

"Dette blir underholdende" as vi da Ap tok SV med i regjering for noe over ett år side. Med SV i regjering vil vi oppleve løftebrudd, intern krangling, svik av egne idealer, osv., i en grad man aldri har sett maken til. (En liten del av alle eksemplene som dokumenterer at det er blitt slik har vi samlet i tråden "SV som regjeringsparti" på vårt debattforum.)

Nord-Korea, bomben og Iran

Det er en skam at USA igjen gir etter for Nord-Korea. På samme måte som i 1996 får kommunistdiktaturet nå penger og olje – 400 millioner dollar, inkludert 1 million tonn fyringsolje – mot det som reellt sett er tomme løfter om ikke å fortsette å utvikle atomvåpen. (Avtalen ble nylig inngått i Beijing, og partene var USA, North Korea, Sør-Korea, Japan, Russland og Kina.)

Milde straffer

Når de tiltalte som regel smiler og ser ut til å være i godt humør når dommen faller, er straffene for milde.

Det de da imøteser er kanskje i verste fall 6-8 år i fengsel, og med opphold på en celle og med et tilbud mht mat, trimrom, tilgang til bibliotek og Internett, etc. pluss muligheter til permisjon, som gjør at oppholdet ikke er helt fjernt fra å tilbringe tiden på et firestjernes hotell.

Slikt yter ikke rettferdighet, og slikt virker ikke avskrekkende.

Aktiv dødshjelp

For en gangs skyld er vi delvis enig med justisministeren. På et spørsmål i et radioprogram om han som dødssyk ville foretrekke "å ligge i store smerter og leve et uverdig liv" eller å motta "aktiv dødshjelp" så svarte han at han ville foretrekke aktiv dødshjelp. (Sitatene er fra Dagbladets artikkel om saken.)

OL

Idretts-Norge ønsker naturlig nok en gjentagelse av suksessen på Lillehammer i 1994, og ønsker å arrangere OL i 2018. Tre byer – Oslo, Trondheim og Tromsø - har meldt sin interesse, og søknadene fra søkerkomiteene i de tre byene ble i går overlevert til Idrettspresident Karl-Arne Johansen (som skal lede arbeidet med å velge ut én av disse byene som Norges stedsvalg i den norske søknaden til den Olymiske Komite).

Gratulerer med dagen!

I dag fyller H M kong Harald 70 år, og vi gratulerer. Riktignok er vi i DLF republikanere, vi mener at statsoverhodet bør velges og at det er galt at det å være statsoverhode er en posisjon som går i arv fra foreldre til barn. Men det norske monarkiet har i dag nærmest universell oppslutning, og vi tar dette til etterretning. Vi vil benytte anledningen til å si at siden vi først har et kongedømme, så er kong Harald i meget stor grad den type monark vi bør ha.

Yrkesforbud

Det tas nå ut tiltale mot en psykiater som er mistenkt for å ha solgt falske legeattester til kriminelle. Disse attestene har medført at kriminelle har sluppet fengsel, og man kan derfor forstå både hvorfor kriminelle vil kjøpe slike og hvorfor psykiatere vil selge slike – det er åpenbart store penger å tjene.

Vi har tidligere omtalt denne saken, men skal i dag kommentere et nytt aspekt, et aspekt som ble nevnt da NRK omtalte saken på nyhetene i morges.

"Maten plyndres for næring"

Dagens overskrift har vi hentet fra Niels Geelmuydens innlegg i Aftenposten nylig, og hans poeng er at kapitalismen fører til at maten blir mindre næringsrik.

Vi siterer: "DE FLESTE KORNSLAG og planter er kapable til å ta opp i seg 60 ulike mineraler fra jorden de er plantet i. Problemet består i at de bare behøver noen få av disse mineralene for å vokse. Korttenkte og grådige mennesker har derfor utviklet kunstgjødsel bestående av nitrogen, fosfor og kalsium.

Sunn mat

Forrige kommentar var en innvending mot påstanden om at "kapitalsimen fører til usunn mat". Forrige kommentar hevdet at det er korrekt at den mat som ofte tilbys i dag er mangelfull, men at dette er et resultat av dagens økonomiske system, en sterkt regulert blandingsøkonom med store statlige innslag.

Nei til utvidet verneplikt

I denne uken får alle norske kvinner født i 1989 invitasjon til å møte på sesjon. Tidligere var sesjon forbeholdt menn, det å møte på sesjon var førte skritt i å avtjene verneplikt. Og "plikt" er kjerneordet her, verneplikt er tvungen. Verneplikt innbærer at menn blir tvunget til å tjenestegjøre ett år* i det militære forsvaret.

Det er ikke så greit å drive verdiskapning

"Bedrifter risikerer avgiftssmell hvis de er registrert feil geografisk" var en overskrift i VG nylig.

Vi siterer fra artikkelen: "Snart er det klart for første innbetaling av differensiert arbeidsgiveravgift. Nye regler betyr at bedrifter som er registrert på feil sted i landet, risikerer å måtte betale alt for mye i avgift.