December 2006

Nordsjødykkerne og sosialdemokratiet

Vi har de siste årene ofte hørt fra Nordsjødykkerne om den dårlige behandlingen de mener seg utsatt form, men det vi hørte på TV2-nyhetene i går må være det mest ekstreme, politisk sett: Dykkere ble, uten at de visste om det, gitt sterke medikamenter slik at de skulle være rolige under oppstigning, og all informasjon om dette er av den Arbeiderpartiledede staten hemmeligstemplet i 80 år!

Kirken, staten, LO, Venstre og alle andre

En gang i blant kommer statskirkeordningen opp til debatt. Frontene er stort sett velkjente; de som vil løsrive kirken fra staten sier at kirken bør få styre seg selv; det er galt at kirkens ledelse utnevnes at staten og at staten legger seg opp i teologiske spørsmål. Tilhengerne av statskirkeordningen sier at vi trenger en folkekirke som er åpen for de aller fleste og at dersom staten klipper båndene til kirken vil den bli preget av mer ekstreme kristne miljøer.

Saken om kakekasteren

Ikke uventet ble mannen som kastet en bløtkake på finansministeren dømt. Han fikk 30 dagers ubetinget fengsel. Vi synes at straffen er noe i strengeste laget, og regner med at den etter en anke vil bli noe redusert.

"Fyll hindrer integrering"

"Norsk fyll hindrer integrering av innvandrere" var innholdet i en forskningsrapport som nylig ble omtalt i pressen: Integrasjonen av innvandrere går greit i de første leveår i barnehage og i barneskole, men når ungdomstiden setter inn og mange norske begynner å drikke alkohol, skaper dette et skille mellom de norske og innvandrerne.

Norsk næringsliv og kommende endringer

Store deler av norsk næringsliv er i statlig eie, og all virksomhet er underlagt en kolossal mengde offentlige reguleringer. Alle bedrifter, og alle som driver verdiskapende virksomhet, er pålagt et enormt skjemavelde og må betalt store skatter og avgifter. I tillegg finnes det nærmest drakoniske bestemmelser som regulerer forholdet mellom bedriften og den ansatte.

Hva abortsaken handler om

Statsråd Karita Bekkemellom har fått kritikk etter at hun uttalte følgende i et radioprogram: "Dersom jeg ble gravid og fosteret hadde en kromosomfeil, så ville jeg ha tatt abort".

Naive Norge og ytringsfriheten

For en uke siden viste TV2 dokumentaren "Naive Norge". Filmen var visstnok en personlig beretning om å leve et år på Holmlia; filmmakeren, Christofer Owe, flyttet til Holmlia for å lage film om hvordan det er for en opprinnelig nordmann å bo et år i en bydel som er sterkt preget av innvandrere.

Filmen fortalte om konflikter som oppsto mellom Owe og hans innvandrernaboer, og den viste også et bilde av enkelte unge muslimer som ikke var særlig flatterende.

Vold i skolen

"Jeg må ha voldsalarm fordi en av elevene på min skole truer med å banke meg opp." Dette var innholdet i et intervju med en rektor ved en ungdomsskole, et intervju som ble sendt på Dagsrevyen i går.

Reportasjen fulgte opp ved å fastslå at et betydelig antall lærere i den norske skolen blir utsatt for vold eller trusler om vold fra sine elever.

Drosjesjåfører, førerhunder, islam, mm

Muslimske drosjesjåfører har nå begynt å nekte å ta blinde som passasjerer dersom de har følge med førerhund. Grunnen er at ifølge islam er hunder urene dyr, og muslimer vil derfor ikke ha med hunder å gjøre. Denne saken reiser enkelte viktige prinsipielle spørsmål, og vi vil kommentere disse før vi ser på den konkrete saken.

FrP og sosialdemokratiske løsninger

Det skjer iblant at sosialdemokrater blir klar over reelle problemer. Allikevel klarer de alltid å gå inn for feil type løsninger. Det er mange årsaker til dette, en av dem er at de ikke ønsker å stigmatisere noen.

Før vi går inn på dagens tema tar vi kort med to eksempler på dette: sosialdemokrater ville støtte barnefamilier med dårlig råd, og for ikke å stigmatisere de som mottar barnetrygd gikk de inn for et system som innebærer at absolutt alle får barnetrygd, enten de trenger støtte eller ikke. Så i dag får milliardærer barnetrygd.

Halv skatt i desember!

De fleste lønnsmottagere merker i disse dager at skattetrekket i desember er halvparten av hva det vanligvis er. Og de er glade for det; nå har de litt ekstra penger å kjøpe julegaver for. (Tilsvarende skjer i juni, da er det intet skattetrekk, netto utbetalt lønn er da omtrent lik bruttolønnen (det er jo andre trekk, for eksempel trygdetrekk)).

Men hvorfor har vårer myndigheter ordnet det slik? Hvorfor har de sørget for at vi har ingen skatt på siste lønnsutbetaling før sommerferien, og halv skatt før julen?

Et blikk inn i fremtiden

"Voldelige opptøyer i København … Politifolk skadd, butikker og banker smadret" leser vi i Dagbladet. Artikkelen fortsetter:

"De voldsomme opptøyene sent [lørdag] kveld etterlot seg blant annet ramponerte butikkfasader, knuste minibanker og store bål i gatene. Flere politifolk og demonstranter ble skadd.

Påtalemyndigheten i København startet i ettermiddag en av de mest omfattende rundene med fengslingsmøter i Danmark siden 1970-tallet …

Helsefascisme

Vi har vel alle sett de propagandafilmene fra Hitler-Tysklandm filmer som viser store mengder ungdommer som i pinlig orden og på geledd utførte gymnastiske øvelser under kommandorop overført over et høyttaleranlegg: her skulle sunnheten fremmes for enhver pris, alle skulle gjøre det samme, de skulle gjøre det som myndighetene hadde bestemt, og ingen avvik var tillatt! Hva den enkelte selv måtte ønske spilte ingen rolle, her skulle alle være sunne og friske slik at de kunne tjene staten (og ikke belaste helsebudsjettene).

Om å bruke andres penger

"Klokka 12.00 i dag overrekker filmregissør og menneskerettsforkjemper Margreth Olin vel 16 000 underskrifter til statsråd Bjarne Håkon Hanssen" leser vi i en ingress i Dagbladet i dag.

Velferdsstaten synger på siste verset

Velferdsstaten er et system som ikke kan fungere i det lange løp. Til tross for dette er praktisk talt alle tilhengere av den. Praktisk talt alle som slipper til i media - politikere, akademikere, forfattere, intellektuelle, journalister - er tilhengere av velferdsstaten,og sier at problemene, som det relativt ofte gjøres oppmerksom på, kan løses ved effektiviseringer og skatteøkninger.

At problemet skyldes selve systemet, og at løsningen, det eneste som kan bevare velstanden, er en fundamental systemendring, er det kun liberalister som innser.

Julens virkelige innhold

I tider som disse er vi utsatt for så mye påvirkning at man lett kan komme til å glemme julens virkelige budskap.

Julen er en tid for feiring, en tid for å være sammen med familie og venner, en tid for å gi gaver til hverandre, en tid for velvilje overfor andre mennesker.