November 2006

Voldsalarmer

Enda den gang er en kvinne utstyrt med voldsalarm drept av sin tidligere samboer. Denne gang skjedde det på Gjøvik. VG skriver: "Vi har funnet en kvinne i 40-årene død i formiddag i en bolig like utenfor Gjøvik, sier politiet …

Hadde voldsalarm
Samboeren … som er siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge … skal ifølge politiet selv ha ringt og sagt at han hadde drept kvinnen.

Bortkastede razziaer

Aften har viet sine to siste forsider til razziaer mot ulovlige bordeller i Oslo. Vi forstår at mange naboer misliker bordellene, men som vanlig gjør det offentlige noe helt annet enn det de burde gjøre.

Disse bordellene skal vissnok ligge i vanlige leiligheter i vanlige leiegårder, og naboer klager over mye trafikk i trappen om natten, høylydt diskusjon/krangling om pris, og at berusede personer opptrer støyende utenfor leiegården. Vi forstår svært godt at beboere flest i leiegården vil ha slutt på dette.

Desibel-styre

På TV2 i går kunne vi se en meget glad mor som tross et nylig vedtak om det motsatte fikk opphold i Norge. Hun og hennes to små barn var nettopp blitt sendt ut av Norge etter at deres søknad om opphold var blitt endelig avslått. Den lille familien var på vei tilbake til Kosovo med fly etter å ha blitt hentet fra sitt hjem og midlertidig plassert på et asylmottak bare timer i forveien. Under en mellomlanding fikk familien kontrabeskjed: de kunne allikevel bli i Norge.

Dødsdommen

Gårsdagens dødsdom mot Saddam Hussein er en ytterste moralsk og rettferdig dom. Saddam var en av de verste tyranner i perioden etter annen verdenskrig, han var ansvarlig for at hundre tusener av mennesker mistet livet, og han var også ansvarlig for at mange av disse ble utsatt for de mest grusomme former for tortur. At han fortjener å henrettes burde det ikke være noen tvil om.

Sosialdemokratiet og virkeligheten.

Sosialdemokrati innebærer at vi alle skal betale mesteparten av det vi tjener til det offentlige, og så skal det offentlige til gjengjeld gi oss gratis (eller sterkt subsidierte) tilbud innen alle viktige områder: skole, helsetjenester, pensjoner, infrastruktur, forskning, underholdning, spredt bosettingsmønster, osv.

De statlige tilbudene skal også være noe vi har rett til, vi har krav på å få dekket våre behov innen disse områdene. Men hvordan fungerer dette i praksis?

Dumsnille nordmenn

Overskriften har vi hentet fra en artikkel om norsk innvandringspolitikk i gårsdagens VG som blant annet inneholder følgende:

"Nordmenn og det norske velferdssamfunnet er selv skyld i at mange innvandrere og asylsøkere lever på trygd, og ikke er i jobb."

Bakgrunnen for artikkelen er et oppgjør med norsk innvadringspolitikk i boken "Ny sjanse", skrevet av religionshistoriker Hanne Nabintu Herland.

Vi gjengir to sitater til fra artikkelen:

Valgresultatet

Lokalvalg er i stor grad en popularitetsmåling for regjeringen, og vi vil i denne kommentaren betrakte resultatet gårsdagens amerikanske kongressvalg som folkets vurdering av president Bush.

Ingen grenser

Det ser ikke ut til å være noen grense for hva folk flest vil at staten skal ordne opp i: det ser ut til at uansett hvilket problem som måtte dukke opp, så ønsker folk fleste at staten skal gripe inn. At praktisk talt alle problemer skyldes at staten blander seg inn der den ikke burde, og ikke engasjerer der den skulle engasjere seg, er det dessverre meget få som forstår.

Vi kom nylig over en notis i Teknisk Ukeblad nr 34/06, og da fikk vi vite at i England finnes en ministerpost vi aldri hadde hørt om tidligere: England har visstnok en filmminister.

Ikke langt nok

"Butikker krever penger for å møte i Konfliktrådet" slår VG opp med krigstyper i dag.

Bakgrunnen er, som VG skriver: "Det koster for mye [for butikkene] å møte butikktyvene", og artikkelen utdyper:

"Store kjeder som Hennes & Mauritz, Varner-Gruppen, Kiwi og Coop mener det koster mer enn det smaker å møte butikktyver til mekling. Det er ressurskrevende å møte til mekling, mener de.

Forsvaret

"Forsvaret ved skilleveien" er den overskrift Aftenposten har satt på sitt sammedrag av forsvarssjef Sverre Disens foredrag i Oslo Militære Samfund i går.

Basert på det faktum at de siste regjeringer, uansett politisk farve, har nedprioritert og svekket Forsvaret, sier Disen at dersom kursen nå ikke legges kraftig om. så vil Forsvaret reelt sett være nedlagt om et par tiår.

Vi gjengir noen sitater fra Aftenpostens sammendrag:

Ernæringspolitikk

Tror du at statlige råd og utvalg primært fungerer slik at de skal hjelpe befolkningen? I så fall tar du feil. Offentlige råd og utvalg har i praksis som primær oppgave 1) å være trygge arbeidsplasser for de som er ansatt i dem, og 2) å støtte opp om helheten i statens sosialdemokratiske politikk.

Opsjoner og bonuser

De siste dagers avsløringer om at enkelte bedriftsledere i fullt samsvar med tidligere inngåtte avtaler tar ut til dels betydelige beløp i form av opsjoner eller bonuser har ført til at de mange misunnelige her i landet har fått boltre seg fritt i flere presseorganer.

En råtten kultur

“Kvinner og barn først" heter det hos oss. Når det er en krise vil enhver anstendig mann først hjelpe/forsøke å redde kvinner og barn. Hvis en bygning står i brann eller et skip er i ferd med å forlise vil enhver sivilisert mann forsøke å beskytte de som er fysisk svakest; han vil han vil hjelpe kvinner og barn ut av den brennende bygningen eller han vil forsøke å fylle livbåtene med kvinner og barn. I alle typer krisesituasjoner vil en mann først gjøre alt han kan for å hindre at kvinner og barn kommer til skade.

Lover og ulover

Mange av de lover som finnes i Norge i dag burde ikke vært der; mye av det som er forbudt i Norge i dag burde vært lovlig. Vi tenker da på lover som forbyr handlinger som fullt ut er fredelige og frivillige for alle de involverte. Alt som er frivillig (mellom voksne mennesker) bør etter vårt syn være tillatt, og vi mener at lover som forbyr slikt er skadelige; disse lovene gjør vanlige folk til lovbrytere, og driver dem i hendene på reelle kriminelle.

Skjev yrkesskadetrygd

Den er mer enn 70 år gammel, listen over sykdommer som gir rett til yrkesskadetrygd. Listen, som altså gjelder i dag, ble laget i 1934, og er da klart dominert av sykdommer som var relevante da. Da var det praktisk talt bare menn som var yrkesaktive, og de jobbet i ulike former for industri. Siden denne listen gjelder fremdeles, betyr det at sykdommer som dukker opp i yrker som ikke var vanlige i 1934 ofte ikke gir rett til yrkesskadetrygd.

Full fart bakover

I en rasjonell kultur med stor grad av frihet vil det stadig gå bedre; velstanden vil stige for alle, problemer med forurensning blir mindre, og alt blir tryggere (trafikk, maskiner, matvarer, sykdomsbehandling, osv.).

Ja til samlekort

"Nei til samlekort" var overskriften på Aftens førsteside for noen dager siden: ved noen skoler er det slik at elevene bruker for mye tid på å bytte kort de samler på: Pokemon-kort, fotball-kort, og lignende, og enkelte lærere ønsker å forby kortene.

Inne i avisen leser vi: "På Bogstad skole har de ikke avgjort om det blir fotballkort-forbud ennå. Tanken var at barna ikke skulle få ha med kortene på skolen i det hele tatt." Men både elevene og foreldrene protesterer, dog uten at noen av de gode argumentene foreldrene kunne ha brukt er gjengitt i artikkelen.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL. Denne utgaven, nr 3 i årgang 4, inneholder del to av professor Marianne Skånlands artikkel om norsk barnevern. Med utgangspunkt i en rekke konkrete tilfeller viser hun at Barnevernet dessverre er en skadevolder, og at årsaken til dette er å finne i den ideologi barnevernet bygger på. (Skånland har ingen tilknytning til DLF, men hun kjenner svært godt til hvordan norsk barnevern fungerer, og hennes fremstilling av norsk barnevern er i samsvar med DLFs syn på hvordan offentlige støtteapparater fungerer. )

Dynamisk skattepolitikk

Når skattesatsene blir for høye synker statens skatteinntekter. Dette skjer fordi dersom folk som jobber og tjener penger sitter igjen med for lite av det de tjener, så vil de enten slutte å jobbe, eller de vil begynne å jobbe svart - i begge tilfeller mister det offentlige skatteinntekter.

Dette poenget er klart og tydelig illustrert av den såkalte Laffer-kurven, etter økonomen Arthur Laffer, som gjorde dette poenget kjent en gang omkring 1980.

Oslo kommune og kongestatuen

Oslo kommune sa i går Nei til å sette opp Knut Steens statue av kong Olav. Vi tror at akkurat dette var en klok beslutning. Kanskje den eneste kloke beslutning i hele denne saken.

Vi må si at vi synes at Knut Steen ikke hadde en heldig hånd i valget av motiv. Det som for Steen skulle være en elsket konge omkranset av sitt folk og hilsende med en vinkende høyrearm ser nærmest ut som en diktator som utfører en nazihilsen med et patronbelte om midjen.

Boikott?

Før en flyavgang i USA for noen dager siden skjedde følgende: Seks imamer hadde kjøpt billetter fra Minneapolis til Phoenix. Noen av dem reiste uten bagasje og noen hadde enveisbillett. Før de gikk om bord sto de samlet og ba – de ropte "Allah, Allah, Allah". Medpassasjerer hørte også at de fordømte USA. Etter at de hadde tatt plass i flyet oppførte de seg slik at mange andre passasjerer fant det underlig.

Det som så skjedde var at enkelte passasjerer nektet å fly sammen med disse imamene, de sa at "enten forlater vi flyet eller så forlater imamene flyet".

Norge og NATO

"Norge var mannsterkt til stede" sa kommentatoren på Dagsrevyen i går, og vi ble overrasket, temaet for reportasjen hadde jo med NATO å gjøre. At Norge var "mannsterkt til stede" i NATO-sammenheng har vel ikke skjedd tidligere, og vi hadde ikke trodd at det hadde skjedd i disse dager.