August 2005

Stemmefisket er i gang

Stortingsvalget er bare noen uker unna, og dette betyr at politikerne har begynt med det de kan best: uansett hvilke prinsipper de tidligere har sagt at de står for kaster de seg på stemningsbølger i håp om å fiske noen ekstra stemmer.

Ytringsfrihet og terror

De siste ukers terrorangrep - vellykkede og mislykkede, ofte utført av eller planlagt av militante muslimer og imamer som lever trygt på trygd eller statsstøtte (gitt til deres menigheter) i land i Vest-Europa - har endelig ført til at enkelte personer i ansvarlige stillinger innen administrasjon og politi har begynt å våkne opp. I Italia, Frankrike og England har man nå begynt å se alvorlig på islamske miljøer, og man er i ferd med å innføre lovbestemmelser som innebærer at man kan hindre nye terrorangrep.

Sterkt urettferdige regler

Dagens regler for fordeling av barn ved skilsmisse/samlivsbrudd, både mht tid og økonomi, er sterkt urettferdige. Dagbladet har de siste dager skrevet om flere saker som illustrerer det faktum at i slike tilfeller kommer faren kom svært dårlig ut:

Da faren spurte hvilke rettigheter han hadde fikk han følgende svar av myndighetene: Ingen.

Later de som, eller fjerner de enhver tvil?

"Norge er den siste Sovjet-republikk" uttalte en svensk politiker for noen år siden. Dette utsagnet er langt mer treffende i dag enn da. Vi tenker selvsagt på Union-saken, og hordan våre politikere har uttalt seg om denne.

"Kveles av dyr gjeld"

I mange år hadde norske sykehus store problemer. Politikerne trodde at løsningen lå i å overføre dem fra fylkeskommunene til staten, og dette ble gjort for noen få år siden - "sykehusreformen" blir denne overføringen kalt.

Hvordan har dette gått? En artikkel i dagens Aftenposten sier noe om dagens situasjon, og det er fra denne artikkelen vi har hentet dagens overskrift.

Sosialdemokratenes velgergarantier

Foran hvert valg legger de sosialdemokratisk partier frem sine valgløfter - de gir løfter om hva som staten skal gjennomføre dersom de vinner valget. Nå har velgerne etter hvert innsett at valgløfter aldri blir holdt, så politikerne har derfor gått over til å benytte det sterkere uttrykket "velgergaranti". Først ute med dette uttrykket var Arbeiderpartiet under Gro Harlem Brundtland, men selvfølgelig ble heller ikke det hun garanterte gjennomført da hun ble statsminister.

Nå er Aps statsministerkandidat Jens Stoltenberg ute i VG (søndag 7/8)med sin garantier før valget.

Venstresidens mentalitet

"Det hjelper lite å ta opp homofiles rettigheter med iranske myndigheter når vi har en så uklar politikk på området selv". Slik er AUF-leder Gry Larsen gjengitt (i et klipp fra Klassekampen) i Dagsavisen 4/8.

Vi skal ikke ta opp hvorvidt Larsen er korrekt gjengitt, vi skal se på den mentaliteten som ligger bak det som er gjengitt. Uansett hva Larsen egentlig sa, så er sitatet meget illustrerende.

Intellektuelle, USA , Gitmo og Irak

Norske akademikere opptrer ofte i norske medier. Til tross for at de stadig brukes av alle mulige redaksjoner, viser de ofte svært liten innsikt i og kunnskap om de områder de uttaler seg på.

Sist ut er Thomas Hylland Eriksen, som i en kronikk i VG i går, i en omtrale av filmen "På sangens vinger", sier at USAs regjering etter angrepet 11. september 2001 iverksatte en barbarisk politikk.

Union og konkurransetilsynet

Nå har også Konkurransetilsynet kastet seg inn i Union-saken - de vil undersøke om Norske Skog, som eier papirfabrikken Union, har brutt Konkurranseloven.

Regjeringssituasjonen

SV fosser frem på meningsmålingene, og det er ikke annet å vente. Med sin enorme overbudspolitikk er det ikke annet enn å forvente at mange velgere biter på.

"... men dette hadde vi ikke tenkt på!"

For noen år siden hadde Dagsrevyen følgende overskrift til et av sine innslag: "Nå har politikerne vedtatt en lov som har fått konsekvenser ingen hadde tenkt på på forhånd!" Saken var slik: politikerne hadde funnet ut at det i entreprenørbransjen var enkelte som ble permittert. For å løse dette problemet vedtok politikerne en lov som innebar at denne praksisen ikke skulle kunne fortsette. Det skulle altså bli svært mye vanskeligere for bedrifter å permittere sine ansatte.

SV rett i fella

SVs Kristin Halvorsen gikk rett i fella i TV2-utspørringen i går. Hun bla spurt om hun kunne garantere full barnehagedekning og makspris innen utgangen av 2007, og hun svarte ja. Hun gjorde det til og med klart at dersom løftet ikke er innfridd, vil SV gå ut av regjeringen!

Stortingspartienes virkelighetsfjerne politikk

Stortingspartienes politikk kan ikke gjennomføres, leser vi ut av et oppslag i Aftenposten nylig. Under tittelen "SV og Fr.p. innhentes av virkeligheten" skriver Aftenposten at "Opposisjonspartienes fagre løfter om bedre barnehagedekning (sv), billigere SFO (sv) og lavere skatter (fr.p.) blir langt fra oppfylt i virkeligheten."

Hvem betaler avgiftene?

"Jeg er en sterkt tilhenger av miljøavgifter, men at slike avgifter skulle føre til at jeg ville få høyere strømregning, det hadde jeg ikke trodd". Dette uttalte en strømforbruker på TV i forrige uke. Bakgrunnen var en reportasje om virkningene av de innførte miljøavgifter.

Enda et SV-utspill av typisk SV-kvalitet

Sosialister har alltid støttet diktatorer og tyranner: Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot. Nå har endel sosialister gitt opp støtten til disse, men det er fortsatt en gjenlevende sosialisttyrann som hylles av en nesten samlet venstreside, Fidel Castro.

Det er heldigvis blitt stadig færre slike tyranner, men sosialistene vet råd, nå har de skiftet sin støtte over til islamistiske tyranner og terrorister.

Hva er best for de fattige?

"Vi har ikke gjort nok for de fattige" sier statsminister Bondevik i Aftenposten i dag. Dessverre er det også slik at den politikk som de sosialdemokratiske partiene, inkludert regjeringspartiene, har overfor de fattige, i det store og hele er skadelig, og fører til at fattigdommen øker.

Egen eldreomsorg for muslimer?

Flere politikere med innvandrerbakgrunn krever nå et eget opplegg for eldreomsorgen for muslimer. Muslimer har spesielle krav - halalmat, bønnerom, tilpassede bad eller lignende for bønnevask, tilbud om pleiere av samme kjønn, separate tilbud for kvinner/menn, personell som kjenner kultur og språk, etc.

Dette utspillet har vakt negative reaksjoner flere steder, blant annet på www.document.no, men ingen har tatt opp det som gjør dette utspillet til et problem.

Frihet, ansvar og ektefeller fra utlandet

Frihet og ansvar hører samen. Dette innebærer også at ufrihet og ansvarløshet hører sammen. Hvis friheten reduseres, vil ansvarsløsheten øke, og hvis man ikke holder enkeltpersoner ansvarlige for sine handlinger, vil dette ha resultater som medfører at mange vil gå inn for ytterligere reduksjoner av friheten.

Politirazzia på Økern torg i morgentimene i dag

40 personer fra politiet og andre statlige etater foretok i morges en storrazzia på Økern Torg. Torget ble hermetisk lukket, og all trafikk inn og ut fra torget ble nøye kontrollert. Hva var foranledningen til dette? Hadde det foregått et massemord? Eller et ran med stort utbytte? Eller ble bin Laden funnet på Økern? Nei, det var noe helt annet, og muligens langt alvorligere enn dette, som hadde skjedd.

Shabana og ytringsfriheten

Ytringsfriheten trues i Norge !

Men ulikt mange andre land så trues den ikke, eller i meget liten grad, av staten. Den trues av små, militane og agressive grupperinger og de store massenes malplasserte toleranse.

Alle er sosialdemokrater

Vi i DLF har i lang tid sagt at alle de andre partiene er sosialdemokratiske.

Endelig begynner denne sannheten å komme til uttrykk også blant andre velorienterte mennesker. Nettavisen siterer idag Høyremedlem og historieprofessor Francis Sejersted, som mener at forskjellen mellom Høyre og Ap er så liten at partiene burde danne regjering sammen.

Sejersted konstaterer at Høyre og Ap har felles syn i blant annet sikkerhetspolitikken, utenrikspolitikken og EU-politikken.

Korrupsjon!

"Tre av fire nordmenn mener det foregår korrupsjon i offentlig sektor. Det samme tror også Økokrim og korrupsjonseksperter." leser vi i Aftenposten i dag.

I dag Gaza, i morgen ?

"I dag Gaza, i morgen Vestebredden, i overmorgen Jerusalem!" Dette uttalte en palestiner i et intervju på TV for noen dager siden. Bakgrunnene var at Israel nå har trukket seg ut av Gaza, og at militante palestinere tolker dette som en seier over Israel, en stat de vil avvikle: med "i overmorgen Jerusalem" mener de at de skal erobre hele Israel.

"Vi godtar ikke kortere levealder på Sagene enn på Frogner!"

Politikere fra de andre partiene strør om seg med gode løfter, og det som er fellers for alle disse løftene er at de er fullstendig virkelighetsfjerne. De som fremsetter disse løftene har liten virkelighetskontakt, og de har ingen innsikt i hvordan de skal få gjennomført det de lover. (Det er selvsagt derfor alle vet at valgløfter er intet verd.)