January 2005

2004

2004 endte med en forferdelig tragedie. Omtrente 150 000 mennesker mistet livet i en naturkatastrofe i Asia. Dette var selvfølgelig forferdelig for de som ble rammet, men vil også være et dypt sår for all som mistet familie, venner eller andre kjære i denne forferdelige katastrofen.

Valgåret 2005

"Vi er alle sosialdemokrater" sa Einar Førde for noen år siden - og han hadde rett. Han hadde rett hvis han snakket om de store partiene (de som er på Stortinget), og han hadde rett hvis han snakket om praktisk talt hele den norske befolkning.

Pensjonen

Pensjonen blir politikerne aldri ferdig med å tukle med. Ikke bare er den et stort pyramidespill hvor forpliktelsene langt overskrider kapitalen og inntektene, også dagens regler for utbetalinger til pensjonistene er slik at de fleste er misfornøyde.

" men togene var i rute"

Dessverre skjer det fortsatt attentater i Bagdad og enkelte andre steder i Irak: militante muslimer dreper tilfeldige sivile irakere, hjelpearbeidere, irakiske politifolk og soldater og valgarbeidere. For noen få dager siden ble også den nye guvernøren i Bagdad drept i et attentat.

Hjelpen til flomofrene

Den store naturkatastrofen i Asia ser ut til å ha krevet 150 000 menneskeliv. Mange mennesker har i tillegg til å ha mistet nære slektninger og venner også mistet alt de eide: de har mistet sine hus, sine eiendeler, sitt arbeid.

Verdensøkonomien

"Kraftig global vekst" var en overskrift i Aftenposten for noen dager siden. Artikkelen fortsetter: "Veksten i verdensøkonomien var i fjor den sterkeste på 30 år. Flere millioner, først og fremst i Asia, er løftet ut av ekstrem fattigdom."

Veksten finnes overalt: u-landene har hatt en vekst på 6%, mens i-landene har hatt en vekst på 3,5%.

Dette er skjedd til tross for terrorangrep, og trusler om slike, fra militante muslimer, og til tross for at oljeprisen har øket.

Fri handel

Flere nyhetsmedier har i de siste dager "avslørt" at enkelte leverandører betaler betydelige beløp til butikkjeder for at kjedens butikker i sine lokaler skal stille ut leverandørens varer på steder som er lette å oppdage for kundene.

Flysikkerhet

Politiet klarte i forfjor å hindre at et norsk fly ble utsatt for en selvmordsaksjon: En asylsøker ville i 2003 gjennomføre en selvmordsaksjon mot et norsk innenriksfly. Da politiet avslørte ham, fant de planer, farlige materialer og et avskjedsbrev til familien.

Aftenpostens artikkel om saken ligger her.

En meget stygg sak

En ung handikappet mann i rullestol ble for noen uker siden overfalt på en bussholdeplass på Holmlia ved Oslo. Overfallsmennene var en gjeng på ca seks menn i 18-års-alderen. Overfallet ble observert av ca 30 busspassasjerer.

Til tross for dette er det ingen av de 30 som har meldt seg til politiet som vitner til hendelsen*. Dette til tross for gjentatt oppfordringer fra politiet, både gjennom NRK og andre kanaler, om at vitner er blitt bedt om å melde seg.

Nei til fordyrende mellomledd

Leger ved offentlige sykehus henviser i dag ofte pasientene videre til private klinikker, hvor de private foretar tester, gir behandling, etc. og hvor det offentlige ofte betaler behandlingen ved den private klinikken.

Reelle løsninger

Tre interessante saker i dagens nyhetsmedier illustrerer samme poeng: 1) Høyre ønsker å samle de fire distriktsavdelingene innen helse-Norge i et statlig organ. 2) En del kommuner ønsker ikke å avvike fra statens satser ang. bemanning i barnehaver. 3) Høyre ønsker å lovbestemme elevers rett til fritt skolevalg. Vi vilført kort si til dette at alt dette er forhold som staten ikke har noe med.

Høyres valgprogram

Valgkampen begynner snart, og i den anledning har programkomiteen i Høyre lagt frem et programforslag som kan gi Høyre noe uttelling ved valget. Programutkastet går noen små museskritt i retning av øket frihet på enkelte områder.

Gamle trær og gamle hus

I dag står eiendomsretten så svakt at man kan bli bøtelagt dersom man hugger ned et tre på sin egen eiendom, og man kan bli bøtelagt dersom man river et hus man eier.

Aftenposten fortalte nylig at "en mann som felte et furutre ved hytta si på Lindøya, måtte betale tre ganger så mye [i bot] som hytteeierne som uten lov både rev sin gamle hytte og satte opp en ny". Bøtene var på kr 15 000 for å rive treet, og kr 4 700 for å rive hytta.

Hva bruker politikere penger på?

Det er svært upassende å forsøke å slå politisk mynt på de politiske omstendigheter etter den enorme naturkatastrofen i Asia i julen, der ca en kvart million mennesker mistet livet (og av disse var det innpå 80 nordmenn), og hvor enorme materielle verdier ble ødelagt.

Sin egen verste fiende

De såkalte avsløringer av at butikker tar betaling av leverandører for å gi deres varer god plassering i butikkhyllene, har ført til en god del avisoppslag de siste ukene.

Vi kommenterte saken 11/1, og har i ukene etter dette uten overraskelse konstatert at vi er alene om vårt standpunkt: en forretning lever av å selge, og har all rett til også å selge gode hylleplasseringer til sine leverandører.

Skolen

Den norske skolen er i hardt vær for tiden.

Reductio ad absurdum

Vi så ham smilende på TV i går, like blid som en LOTTO- eller Idol-vinner, vinkende til fremmøtte fans og fotografer, mens han vinket og smilte og lot sin pressetalsmann/advokat føre ordet. Og han, en ung mann fra Afghanistan, hadde virkelig gjort noe stort. Han hadde for åttende gang kommet tilbake til Norge etter å ha blitt utvist, han hadde planlagt et massedrap, men han var ikke blitt straffet, bare utvist, og utvisningene skjedde på en måte som innebar at det var den enkleste sak av verden å komme tilbake.

Privatiseringer

Hvis man ikke visste bedre, skulle man tro at "privatisering" går ut på å overføre offentlig virksomhet over til private. Offentlig virksomhet er som kjent basert på at det offentlige bestemmer alt som har med tilbudet å gjøre: pris, kvalitet, mengde, hvem som skal stå for tilbudet, etc., mens privat virksomhet er basert på at de involverte - selger og kjøper - seg imellom blir enige om pris, kvalitet, etc., uten at noen utenforstående blander seg inn.

Valget i Irak

Omstendighetene omkring valget i Irak er blitt akkurat som ventet: Mange Irakere deltok i valget med stolthet og glede, noe flere avisoppslag viser. f.eks. disse fra VG og fra Dagbladet på valgdagen, 30/1. For første gang på minst 50 år kunne irakere gi utrykk for sin mening i et reelt valg.