February 2011

Hykleri fra venstresiden

Da SV gikk med i regjering etter valget i 2007 var det mange som sa at dette ikke ville gå, SV kunne ikke fungere som et regjeringsparti. Og vi som sa dette fikk rett. Ja, regjeringen er fortsatt samlet (selv om den har satt verdensrekord i utskiftninger av mannskap underveis), men grunnen til at den fortsatt sitter er at SV ganske raskt satte ny rekord i kamelspising.

En unødvendig utredning?

Som kjent ble det sist sommer store protester mot å legge kraftlinjer gjennom vakre, ubebodde og utrafikkerte områder i Hardanger. Protestantene ville vel helst ikke ha noen kraftlinjer i det hele tatt, men det egentlige alternativet var å legge kraftlinjene ikke luftspenn, som opprinnelig foreslått, men som sjøkabel.

Som var på protestene foreslo regjeringen å utrede spørsmålet, dette selv om alle visste at sjøkabel ville føre til at kostnadene ville bli mye større.

I gå la utvalgene frem sine innstilinger om sjøkabel. Vi siterer fra Aftenposten:

”...langt dyrere enn forutsatt”

”Den nye ordningen med frikort for helsebehandling og medisiner er blitt langt dyrere enn hva de folkevalgte tenkte seg.” Dette står å lese på forsiden av dagens (3/2) Aftenposten, og vi er ikke overrasket. Praktisk talt alt de folkevalgte vedtar blir dyrere enn forutsatt.

Sara Azmeh Rasmussen

Det finnes fortsatt helter, personer som til tross for stor motgang, og mer eller mindre alene, kjemper for det rette og rettferdige.

En av disse er Sara Azmeh Rasmussen. Hun har i mange år stått sterkt og kraftig imot enkelte muslimske gruppers holdninger til homofile.

For tiden kjemper hun for at Islamsk Råd Norge skal ta avstand fra det syn at homofile bør henrettes. Islamsk Råd Norge har sagt at de ikke vil gå inn for innføring av dødsstraff mot homofile i Norge, men for Rasmusen er dette ikke tilstrekkelig.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

Et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL blir i disse dager sent til medlemmer og abonnenter som er à jour med kontingenten.

Bladet inneholder bla. talen som DLFs leder Vegard Martinsen holdt på forrige landsmøte. Talens røde tråd er hvordan konservative politikere i alle vestlige land svikter frihetens sak. Bladet inneholder også en artikkel som setter argumentene for og mot copyright og patenter inn i en helhetlig filosofisk sammenheng. Man vil også finne en artikkel som kort redegjør for noen av de viktigste originale punktene i Ayn Rands filosofiske system Objektivismen.

Nei til kutt i Forsvaret

Ja, regjeringen bør foreta store kutt i sine utgifter, og det er svært mange felter hvor slike kutt bare vil ha positive effekter for velstanden i samfunnet. Men kutt i utgiftene til Forsvaret er ikke et av disse områdene.

Som kjent er det kommet krav om at det skal spares penger i Forsvaret, og nå skal forsvarsledelsen behandle et forslag som går ut på å sette mange offiserer ned i grad, og derved i lønn. Vi siterer fra E24:

Noen mener alvor

Et stort antall politikere snakker om skatterduksjoner og avbyråkratisering - før de blir valgt. Etter valget derimot får pipen gjerne en helt annen lyd; svært få har gjennomført slike ting, dessverre. Resultatet ser vi i stagnasjon og forfall.

Men som et resultat av Tea-Party-bevegelsen i USA er det nå kommet en senator som forslår merkbare kutt. Han navn er Rand Paul, og han foreslår kutt som vil være et godt første skritt i den deregulering og stryking av frihet som må komme for at USA skal kunne reise seg igjen etter det vanstyre som USA har vært utsatt for de siste tiår.

Hijabkledte dommere - hva ligger bak?

Det ser nå ut til at det siste forslaget i rekken av å tillate hijab som en del av statlige uniformer ikke vil bli vedtatt. Vi siterer fra Aftenposten 9/2: ”Ap sier nei til hijab på norske dommere. Aps integreringsutvalg vil ikke tillate at dommer og aktor i rettssalene bruker hijab og andre religiøse symboler eller hodeplagg. …” (sitat slutt).

Tidligere er det kommet forslag om at hijab skal tillates som en del av politiuniformen, og nå var det altså et forslag om at dommere skal kunne bruke hijab som lå på bordet. Men hva er det som ligger bak disse forslagene?

Den dyre strømmen

”Hvorfor er strømmen blitt så forferdelig dyr?” leser vi på forsiden av dagens A (Aftenpostens ukebilag). Bladet inneholder en artikkel som visstnok skal forklare dette, og den oppmerksomme leser vil i artikkelen finne noe av forklaringen.

Som avisartikler flest innholder denne artikkelen noen relevante fakta og en del formuleringer som gir et feil inntrykk av hva som egentlig skjer - men heldigvis inneholder den lite irrelevant utensomsnakk.

Egypt (- og USA)

Det er fristende å sitere Churchill – ”Dette er ikke slutten, det er ikke engang begynnelsen på slutten, det er slutten på begynnelsen” – når man skal si noe om situasjonen i Egypt etter at president Mubarak valgte å gå av.

"- USA er konkurs"

”USA er konkurs” er overskriften NA24 benytter for å karakterisere USAs økonomiske situasjon etter at president Obama i går fremla sitt nye budsjettforslag. Selv om beskrivelsen ikke er korrekt så inneholder den en kjerne av sannhet. Men la oss først sitere fra artikkelen på E24: ”I år planlegger Barack Obama å gå med 9.666 milliarder kroner i underskudd. ..

Piratene utenfor Somalia og Stolt-Nielsens utspill

Vi har stor sans for skipsreder Jacob Stolt-Nielsens utspill i DN i går: ” - Måten å løse problemet på, er å senke piratene og deres skip med mann og mus, sier rederen til DN.”

I de siste årene er en rekke skip kapret av pirater utenfor Somalia. Dette har ført til at mange skip legger veien om Afrikas horn for å unnslippe piratene, noe som medfører store kostnader, at enorme beløp er betalt i løsepenger, og, kanskje verst, at pr i dag sitter det ca 700 sjøfolk som gisler hos piratene.

Sentralbanken er en av hovedårsakene til problemene i økonomien, og de kan ikke løses ved manipulering og inngrep

Torsdag 17. februar holder sentralbanksjefen sin årstale. Hovedoppgaven til sentralbanken skal være å regulere styringsrenten: når økonomien går tregt så senker sentralbanken styringsrenten, for således å styrke økonomien. Når økonomien går godt øker sentralbanken styringsrenten, for å svekke økonomien.

Sentralbanken gjør dette på grunnlag av en forfeilet og uforstandig økonomisk teori. Snarere enn å løse problemer, skaper sentralbanken økonomiske kriser.

En kjedelig årstale fra sentralbanksjefen

Sentralbanksjef Øystein Olsen holdt i går sin første årstale. Selv om dette var en kjedelig tale uten noen overraskelser vil vi kommentere noen av de viktigste poengene i den.

Han begynte talen med å ta for seg finanskrisen. Det blir hevdet at årsaken til krisen var spekulanter med en overdreven optimisme, og at man derfor fikk en boble. Men et enda mer grunnleggende argument var at Vestens handelsunderskudd til blant annet Kina var årsaken, og at dette igjen fører til statsgjeld. Mekanismen for dette blir ikke forklart.

Enda en anti-mobbekampanje

Myndighetene setter i disse dager i gang enda en anti-mobbe-kampanje. Vi siterer fra VG: ”VG Nett kan torsdag presentere brevet Kristin Halvorsen sender ut til samtlige norske ordførere i dag. 26 kommuner har allerede signert kunnskapsministerens lokale mobbemanifest. Kristin Halvorsen gir seg ikke før samtlige 430 ordførere har forpliktet seg i mobbekampen.

Avsløringene på Adecco

Adecco driver et betydelig antall sykehjem over hele Norge, og alt tyder på at tilbudet disse gir til beboere og ansatte er utmerket. Et av hjemmene, Ammerudlunden, er blitt prisbelønnet en rekke ganger.

Med fryd i blikket kunne Dagsrevyen i forrige uke avsløre at hjemmet Ammerudlunden ble drevet ulovlig. Og hva var de som var ulovlig? Jo, i visse tifeller hadde enkelte ansatte pleiere etter eget ønske gått doble vakter for å samle opp tid slik at de kunne få fri i lengre sammenhengende perioder, og så hadde enkelte ansatte sovet i et tilfluktsrom i kjelleren.

Hvem er det myndighetene beskytter?

Statens eneste legitime oppgave er å beskytte innbyggerne mot kriminelle (ved å drive politi og rettsapparat) og mot okkupasjon og krig ved å drive et militært forsvar (for å avskrekke eller evt. å stanse angrep/ invasjon fra et fremmed lands styrker). Staten har ingen andre legitime oppgaver. Det er altså dette staten bør drive med.

Men i en rekke tilfeller viser det seg at staten gjør det motsatte, dvs. at den med et aller annet påskudd direkte krenker sine innbyggere, eller dekker over når andre gjør det.

”Forskere tilbakeviser påstander fra Regjeringen …”

Overskriften har vi hentet fra Aftenpostens førsteside i dag, og dette er en overskrift man egentlig burde sett i en rekke aviser om en rekke ulike fagområder hver eneste dag.

Et par momenter i Adecco-saken

Pressen har fråtset i Adecco-avsløringer de siste dagene (vår kommentar er linket til nedenfor), men det slår oss at også i denne saken er pressedekningen svært skjev. I dag skal vi kort omtale et par momenter som fortjener en mer saklig behandling enn de har fått i pressen.

Privat vs offentlig

Mange av de som spiller sjakk kjenner muligens websiden chess.com. På denne siden kan man spille sjakk, og det er mange motspillere å velge mellom: siden har mer enn 3 000 000 medlemmer fra hele verden, og til enhver tid er det noen tusen som er pålogget. Vil man spille kan man bare markere dette på siden og snart dukker det opp en motspiller som tar utfordringen. (NB Det er et politisk poeng med dette.)