January 2010

Godt nytt år!

De siste uker har vært meget begivenhetsrike. På en rekke viktige områder har det skjedd om ikke oppsiktsvekkende så i hvert fall typiske ting.

Befolkningen i Iran har fortsatt sine store demonstasjoner mot prestetyranniet i Teheran, demonstrasjoner som startet etter myndighetenes valgfusk i sommer. La oss håpe at dette ender med at tyranniet faller, at befolkningen får langt større frihet, og at tyrannene møter samme skjebne som sosialistdiktatoren Ceaucesko (som for 20 år siden ble henrettet etter en summarisk rettssak).

Angrep skjer fortsattt

Selv om Europa/Amerika ikke er rammet av store terrorangrep siden juli 2005 (i London), blir vi fortstatt utsatt fra angrep fra militante muslimer. Det siste angrepet av noen størrelse ble utført overfor ameraikanske soldater på en militærbase – 13 ble drept, gjerningsmannen var en offiser i den amerikanske hær som også var militant islamisit.

Sykelønn

Det har vært mye snakk om sykelønnsordningen i det siste. Til tross for en rekke tiltak er sykefraværet høyt, og etter en liten nedgang for noen år siden er det nå på vei oppover igjen. Statsministeren uttalte for ikke lenge siden at sykefraværet hadde gått opp med 10 %. Civitas Kristin Clemet har uttalt seg, og det har også FrPs Siv Jensen. Også kjøpmann Stein Erik Hagen er trukket inn i dette; han gir sine ansatte to månedslønner i bonus til jul dersom de ikke har vært borte pga sykdom i løpet av året.

Det går ikke alltid et tog

Nylig skulle samferdselsministeren være med på åpningen av en ny jernbanestasjon. Det var viktig at hun ankom tidsnok, og derfor valgte hun klokelig nok å ikke reise til arrangementet med tog, hun reiste med bil.

Dette er typisk. Alle snakker pent om toget, men det viser seg gang på gang at tog er forsinket eller innstilt, til stor irritasjon og ergrelse for passasjerene som står og venter i verste fall i flere timer, på et tog som kanskje ikke kommer. De stadige forsinkelsene fører også til store tap for næringslivet; at folk kommer for sent på jobb eller til møter er meget skadelig.

En opplevelse med NAV

I forbindelse med noe på jobben trengte jeg noen opplysninger fra NAV. På Internett fant jeg telefonnummeret til mitt lokalkontor og jeg slo på tråden. (Dette skjedde tidlig i forrige uke.) Med en eneste gang kom jeg i kontakt med en hyggelig dame og jeg fortalte henne hvilke opplysninger jeg trengte. ”Men dette kan du jo selv finne på Internett” sier hun. ”Ja”, sier jeg ”jeg tror nok det, men jeg er ikke så flink med slike nymotens greier som Internettet”, svarte jeg, og damen sa at da skulle hun hjelpe.

Nordmenn og toppjobber i FN

”Norge jakter på FN-jobber. Regjeringen vil ha fete ben til nordmenn. Norges bidrag til FN: 6.8 mrd”.

Dette leste vi i en overskrift i Aftenposten i går 13/1, og vi er ikke overrasket; FN har utviklet seg slik at den passer perfekt til den norske modellen.

FN ble etablert etter annen verdenskrig med det formål å hindre krig, dvs. å løse konflikter på fredelige måter slik at våpen ikke kom i bruk. Har FN vært vellykket i dette?

Vekting av stemmer

Vårt nye likestillings- og diskrimineringsombud, Sunniva Ørstavik, liker ikke at vi har et ”hvitt” Storting, og ønsker vekting av stemmer slik det kommer flere med minoritetsbakgrunn inn på Stortinget.

Ørstavik har tidligere sagt at det er "flaut at Norge har et nesten helt hvitt Storting", men i et program på Radio Norge uttalte hun følgende:

Hjelp til Haiti

Vi har alle sett grusomme bilder etter det forferdelige som skjedde på Haiti i forrige uke. Et stort jordskjelv rammet bla. hovedstanden Port au Prince, og kanskje så mange som 200 000 mennesker har mistet livet. Hus raste sammen, sprekker åpnet seg i bakken, broer falt ned; mange mennesker ble liggende inneklemt i dager før de døde eller ble hentet ut i live.

"Ted Kennedys plass"

Lokalvalg er ofte kun et mål på hvor populær de sentrale myndigheter er. I USA, som i de fleste andre land, er det slik at hvis presidenten/regjeringen er populær så gjør partifellene det godt i lokalvalgene, og motsatt, hvis presidenten/regjeringen er upopulær, da gjør partifellene det dårlig.

Demokratene tapte i Massachusetts

Etter å ha holdt setet i Senatet fra Massachusetts siden 1952 mistet Demokratene nå denne viktige plassen til Republikanerne. Republikaneren Scott Brown vant klart i gårsdagens valg med 52 % mot 47 %.

Scott Brown, som kjemper mot høyere skatter, mot sosialiseringen av helsevesenet, mot ettergivenhet overfor fiender i krig, mot påstandene om menneskeskapt global oppvarming, la stor vekt på riktige prinsipper i sin valgkamp (han står også for enkelte ting som liberalister vil være sterkt uenige i, men vi lar disse ligge i denne omgang). Vi siterer fra hans seierstale:

Teori i yrkesfag

Spesielt etter Reform 94 (innført med den hyperaktive Ap-professor Gudmund Hernes som pådriver) er frafallet i yrkesfagene blitt svært stort. Dette skyldes i hovedsak at pensum for yrkesfagene da ble endret til å innholde langt mer teori enn før, og dette omfatter ikke bare teori som er relevant for fagene.

Høyres Erna Solberg tok nylig dette opp, og vi siterer fra en artikkel i Aftenposten:

”– En ungdom som vil bli snekker, trenger ikke lese 1700-tallsdikt, sier Høyres partileder Erna Solberg.

President Obama og valgresultatet i Massachusetts

President Obamas reaksjon på hans partis nederlag i valget i Massachusetts for et par dager siden er meget interessant. La oss først si at senatsplassen som Demokratene nå tapte har vært i Demokratens hender i mer enn 50 år, at delstatens befolkning er meget venstreorientert, og at Obama ved presidentvalget for noe mer enn et år siden vant med en margin på 25 %-poeng. Vi tar også med at Obama aktivt støttet den Demokratiske kandidaten i valgkampen. Men nå vant republikaneren Scott Brown med 52 % mot 47 %, en meget klar serier.

Reform i helsevesenet

Alle land i vår nærhet – for eksempel Sverige, Danmark, England, og land så langt unna som Hellas og Canada - har et offentlig helsetilbud som er ment å omfatte alle som bor i landet, og som er gratis, dvs. det er finansiert via skatter og avgifter. I noen tilfeller må man betale egenandeler for legebesøk og ved kjøp av medisiner, men i hovedsak får man alle typer behandling uten å måtte betale det det koster der og da (hvis vi ser bort fra at vi alle betaler for tilbudet over skatteseddelen).

Skuddene mot mulla Krekar

Natt til i går ble det avfyrt flere skudd mot mulla Krekars leilighet på Tøyen. Kreker ble ikke truffet, men det var flere andre i leiligheten, og en av dem ble truffet i armen.

Hvorfor enveiskjøring?

”… den fremmedkulturelle har forkjørsrett mens nordmannen får beskjed om å vise toleranse.” Dette er hovedpunktet i en artikkel av Hanne Nabintu Herland på verdidebatt.no.

Vi tar med noen sitater til fra artikkelen:

Rettssaken mot Geert Wilders

Den nederlandske politikeren Geert Wilders står nå for retten i Amsterdam, tiltalt for å ha krenket muslimer. Wilders har i noen år vært kritisk til islam, og han har gitt uttrykk for det på en klar og tydelig måte. Som resultat har mottatt et stort antall drapstrusler, og han lever med politibeskyttelse 24 timer i døgnet.

Det er en skandale at Wilders er blitt tiltalt, og i det tidligere så liberale Nederland. Men enda verre vil det være hvis han blir dømt. Dommen ligger dog noe frem i tid.

Barnetrygd og varmepumper

Alle som har barn får barntrygd. Så vidt vi er blitt fortalt var det før den ble innført slik at kun de som ikke hadde spesielt god råd fikk støtte når de hadde barn. Senere ble ordningen gjort universell, dvs. støtten ble da gitt til alle som hadde barn uavhengig av inntekt, dette for ikke å stigmatisere de som hadde behov for støtten.

I dag er det en rekke støtteordninger som er universelle, dvs. de gis til alle uavhengig om mottakeren trenger dem eller ikke, og grunnen er som sagt at de som trenger støtten ikke skal stigmatiseres.