August 2006

Fred i Midt-Østen?

Etter de siste ukers krig I Libanon er det kommet et stort antall forslag om hvordan man skal oppnå fred i området: Våpenhvile, FN-styrker i en buffer mellom Israel og Libanon, verdenssamfunnet må gripe inn, fredsforhandlinger, fredsavtaler, etc. Lederen i gårsdagens utgave av Dagsavisen summerte opp disse forslagene og begrunnelsen for dem: "Nå er det nok. Verdenssamfunnet må gripe inn overfor Israels drap på sivile, på kvinner og barn. I krig er det regler for hvordan man kan gå frem. Et land har ingen rett til å bombe i hjel uskyldige borgere.

Castro dør

Det ser nå ut til at Cubas diktator, Fidel Castro, er i ferd med å forlate oss. Den 80 år gamle kommunistlederen, som tok makten på Cuba i 1959, ble i går lagt inn på sykehus, og det er rimelig å anta at han vil dø om ikke så lenge. Vi er glade for at Cuba nå snart kan sett i gang prosessen som vil gi befolkningen større frihet og som vil sette folk på Cuba i stand til å bygge seg den fremtid de måtte ønske.

"Skattesystemet er en vits"

Propagandabildet politikerne forsøker å selge oss er omtrent slik: "vi betaler skatt for å få gratis tilgang til skole, helsetjenester, pensjoner, veier, etc. Vi har også ordnet det slik at de som har mest bidrar med forholdsmessig mer til fellesskapet - det er derfor vi har progressiv skatt". Folk flest lures av dette til å tro at det derved får et bedre tilbud innen skole, helsetjenester etc. enn de ellers vill ha fått i og med at vanlige folks kostnader blir subsidiert av høyere skatter på de rike.

Norske våpen i krig

Enkelte har oppdaget at våpen (eller komponenter som inngår i våpen) produsert i Norge benyttes av Israel i krigen mot Hizbolla, og de liker det ikke: "Det er nå kommet frem at Israel bruker Hellfire-raketter i Sør-Libanon. Og vi vet at Dyno Nobel på Hurum leverer en del av drivstoffet til slike raketter. [dette er] et stort dilemma for Norge, sier Petter Eide i Amnesty International Norge" (Sitat fra Aftenposten i går).

Venner av Israel

I det siste har flere personer som beskriver seg som venner av Israel - eller venner av jødene - kritisert Israels forsvarskrig mot Hizbolla/Libanon. Disse, og de mest prominente er tidligere statsminstre Kåre Willoch og Kjell Mange Bondevik og bestselgerforfatteren Jostein Gaarder, sier at de er venner av Israel/jødene, men at de må kritisere når en venn gjør feil.

"Én av to sier ja til svart arbeid"

"Hele 46 prosent av befolkningen synes det er greit med svart betaling for å få utført mindre jobber på hus eller hytte. Dette viser en landsdekkende, representativ undersøkelse gjennomført av Synovate MMI på vegne av Skattebetalerforeningen" skriver Aftenposten i dag.

Videre fra Aftenposten: "Sverre Larssen, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), er ikke overrasket over funnet.

"Ingen skattøkning hvis vi vinner"

"Det blir ingen økning av eiendomsskatten dersom vi vinner det kommende valget", uttalte en svensk statsråd i hovedoppslaget på en nyhetssending på svensk TV i går.

En redaksjon velger vanligvis å gi hovedoppslaget til en viktig eller oppsiktsvekkende nyhet, til noe som er utenom det vanlige eller det forventede. Så når en statsråd sier at "skattene skal ikke økes" så er dette åpenbart så uvanlig og oppsiktvekkende at det fortjener et hovedoppslag i en nyhetsending på TV. Og vil de kunne holde løftet?

Høye strømpriser til vinteren

"Til vinteren kommer strømprisene til å bli like høye som de var vinteren 2002-03; en vanlig familie kan få en øket strømregning på mellom ca 4 000 og 8 000 kr for et år". Dette blir vi stadig oftere fortalt gjennom aviser og TV. Og vi husker hva dette førte til i 2002-03: enkelte hadde ikke råd til å betale strømregningen og måtte søke ekstra sosialhjelp; noen sparsommelige eldre satte temperaturen ned og frøs seg igjennom vinteren, og enkelte frøs i hjel.

Er klokken fem på tolv?

Britisk politi har avslørt et komplott som gikk ut på å sprenge opptil ti fly i luften mens de var på vei til USA. Dette skulle skje ved at grupper av terrorister skulle ta med seg ulike typer væsker i håndbagasjen, og så skulle disse væskene blandes sammen til en bombe mens flyet var i luften. Dersom ti fly ble sprengt kunne flere tusen mennesker ha mistet livet.

En av mange avisartikler om saken ligger her: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1417949.ece

Våpenhvile

I morges begynte den inngåtte våpenhvile å gjelde i Sør-Libanon, men som Dagbladet skrev det: "Hizbolla går ikke med på avvæpning". Og hvem kan være overrasket over det?

På Dagsrevyen ble det i forrige uke nevnt at det hadde blitt inngått mer enn 1000 våpenhviler i Libanon, men ingen av dem var blitt fulgt. Så å tro at våpenhviler er en vei til fred er totalt virkelighetsfjernt.

Korrupsjon i kommune-Norge

Kommune-Norge er ifølge dagens Aftenposten preget av utbredt korrupsjon. Aftenposten formulerer det dog noe annerledes: Etter overskriften " Styrt av naboer og kompiser" kkommer følgende inngress: "Tette bånd og kameraderi preger styringen i mange av landets småkommuner. Men få våger å kritisere. Av frykt for å bli utstøtt i lokalmiljøet, holder de kjeft."

Passasjerkontroll på flyplasser

Alle som har reist med fly de siste årene har opplevet det: vi må stå i lange køer før vi får gå om bord i flyene, alle, absolutt alle - gamle damer, eldre herrer, mødre med små barn - må finne seg i at de, deres påkledning, og deres bagasje blir grundig undersøkt: man må ta av seg sine sko for inspeksjon, man må ta av seg belter og hårspenner, man må plukke frem nøkler og småpenger, og har man lagt en neglefil eller en lommekniv i håndbagasjen blir den beslaglagt

Krigen i Libanon: full seier til Iran

De siste ukers krig mellom Israel og Hizbolla i Sør-Libanon endte nylig med en våpenhvile, en våpenhvile forhandlet frem av primært USA og Frankrike, og med FNs fulle støtte. Men det er klart hvem vinneren er: det er det islamistiske terrorstyret i Iran.

Ny rekord i antall uføretrygdede - og reaksjonene på dette

I går ble det offentliggjort tall som sier at vi nå har 324 000 uføretrygdede i Norge. Det er ny rekord, aldri har tallet vært så høyt. Og dette kommer etter at politikerne i flere år har sagt at antall uføretrygdede er for høyt og at tallet må ned, og etter at man har iverksatt tiltak som skal bringe flere tilbake til arbeidslivet og som skal hindre flere i å bli satt over på trygd dersom de fortsatt kan jobbe. En reporter i Dagsrevyen kommenterte tallet med å si at vi i Norge i dag har flere uføretrygdede enn industriarbeidere.

Privatskoler og svindel

"Privatskoler er useriøse og lurer studentene" er inntrykket man sitter igjen med etter å ha lest A-magasinet for fredag 18/8. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle privatskoler, men artikkelen gir inntrykk av at mange privatskoler er opprettet ikke for å gi studentene god undervisning, men for å lure til seg penger.

Harlem på Furuset

For ca tre tiår siden ble turister i New York advart mot å besøke Harlem: der var det for farlig, det var så farlig der at selv politiet ikke våget å bevege seg inn der.

Nå er det ting som tyder på at vi kan få slike tilstander på Furuset: "Politiet skremt av gjengene. Politifolk i Oslo har flere ganger unnlatt å gripe inn ved straffbare handlinger utført av kriminelle gjengmiljøer. Årsaken er at de frykter for sin egen sikkerhet." Dette leser vi i Aftenposten i dag.

"Nei til atomvåpen"

Omkring 1980 oppstod det en ny folkebevegelse. Den ga seg ut for å arbeide for å hindre at verden gikk under i et kjernefysisk ragnarrokk, noe den skulle forhindre ved å arbeide mot atomvåpen.

Vi ble ikke overrasket

"120 000 har gratis P-plass på jobben" var en overskrift på side 4 i Aften i går. Og vi ble ikke overrasket da vi leste videre: "Nå kan de bli beskattet for fordelen".

Så hvis en arbeidsgiver tilbyr sine ansatte som kjører bil til jobben gratis parkeringsplass, så er dette ifølge de skatteglade å anse som en del av inntekten! Istedenfor å bruke penger på parkere bilen ved et parkometer eller i et dyrt parkeringshus, så skal en gratis parkeringsplass på bedriftens tomt nå anses som en "fordel".

Ulike syn på den kommende strømkrisen

Liberalister og sosialdemokrater ser ulikt på de fleste problemstillinger. Gårsdagens leder i Dagsavisen gir det sosialdemokratiske synet på strømkrisen, og vi tenkte at vi skulle kommentere noen punkter i denne lederen. (Våre kommentarer innledes med DLF.)

Dagsavisen: Markedet gir oss strømsjokk

Bør politikerne gripe inn?

"Hvordan skal unge klare å etablere seg i et presset boligområde? Bør politikerne gripe in hvis boligprisene fortsetter å øke?"

Dette er teksten på en plakat som reklamerer for Aftenposten, og som bla. er satt opp i T-banevogner i Oslo.

Det er ingen tvil om at boligmarkedet i Oslo er "presset", dvs. at det er dyrt å kjøpe/leie bolig, og at annonseteksten tar utgangspunkt i en reell problemstilling, men det andre spørsmålet i teksten forutsetter at politikeres inngripen må til for å løse problemer, og at fravær av slik inngripen er årsak til problemer.

Fritz Moen-saken

"Gaten der riksadvokatembedet holder til bør skifte navn til Fritz Moens gate. Da vil alle som har med de øverste ansvarlige for det norske rettsvesen å gjøre bli minnet om det alvorligste justismord i Norges historie". Dette var innhodet i en SMS som ble sendt inn til Redaksjon En på NRK TV i går.

Er det noe nytt under solen?

"Norge har store nasjonalparker i fjellheimen. Nå vil Oslo Høyre ha nasjonalparker i hovedstaden også."

Dette var innhodet i en sak på nyhetene på NRK i morges. Vi siterer fra NRKs nettside om saken: "Etter å ha vært relativt liberale i forhold til å bygge ut grønne lunger i byen, vil Oslo Høyre nå stramme inn. Det skal bli slutt på at partiet går i bresjen for å gi utbyggere dispensasjon til å bygge barnehager og omsorgsinstitusjoner i byens park- og lekeområder."

Stort frafall i videregående

I yrkesfag på videregående skole er det kun 40 % som fullfører på normert tid. Hvert år er det 10 000 elever som dropper ut av videregående. Frafallet er spesielt stort inne yrkesfag; der er det hele 56 % av elevene som trenger et ekstra år og som fullfører på fem istedenfor de normerte fire år. Disse tallene ble oppgitt i en reportasje på Dagsrevyen i går, og en av de "frafalne" sa i et intervju at hun syntes at der i skolen var veldig mye teori.