May 2006

Politikere lover bedre offentlige tilbud - igjen og igjen

Dagens overskrift har vi basert på en overskrift i Aftenposten. Den innleder en artikkel som har følgende inngress: "Fra tidenes morgen har regjeringer lovet bedre offentlige tilbud". Artikkelens viser utrolig nok ved konkrete eksempler at politikerne svikter disse løftene.

Her følger et utdrag av Aftenpostens artikkel:

"Like sikkert som at den nye justisministeren lover mer politi i gatene, lover administrasjonsministeren en mer åpen og brukervennlig forvaltning.

Irak og Iran

President Bush hadde svært gode grunnet til å invadere Irak: Landet var styrt av en grusom tyrann, landet hadde støttet terroraksjoner mot Vesten, landet hadde flere ganger gått til krig mot naboland, landet respekterte ikke internasjonale avtaler (for eksempel våpenhvileavtalen etter Gulf-krigen i 1991), landet hadde brukt masseødeleggelsesvåpen, og hadde slike masseødeleggelsesvåpen.

Darfur

Det som skjer i Darfur er en av vår tids mest grusomme og forferdelige tragedier: i løpet av de siste få år er mer enn 300 000 mennesker blitt drept, og mer enn 2 000 000 mennesker er drevet på flukt. Ser man dette over noe lengre tid, er antall drepte og fordrevne langt større.

Vi siterer fra en fersk artikkel i Aftenposten: "Norsk protest mot Sudan. Norge uttrykte i går sterk bekymring over at befolkningen i Sudan ikke får myndighetenes beskyttelse, og at humanitære organisasjoner nektes tilgang.

Å selge skinnet før bjørnen er skutt

Det var noe selsomt å se på TV i går, på både NRK og TV2, at lederne i FrP, Siv Jensen og Carl I. Hagen, satt og nærmest fordelte seg imellom statsrådsposter etter valgseieren i 2009.

Men dette viser at også her skiller FrP seg ut; de andre partiene ville neppe gjøre noe slikt før etter at en valgseier er et faktum, mens i FrP gjør man altså dette tre og et halvt år før valget.

Vår kamp er kronet med seier. Norge er atter fritt

"Vår kamp er kronet med seier. Norge er atter fritt. Våre sinn er fylt av glede, våre hjerter av takknemlighet mot dem som falt i kampen og alle som var med og kjempet seieren frem...."

Dette er innledningen til Hjemmefrontens proklamasjon den 7.mai for 61 år siden. Tyskland hadde kapitulert reellt den 7.mai, men det ble først offisielt bekreftet den 8.mai, altså i dag. Derfor flagges det på alle offentlige flaggstenger idag, og på de fleste av de private der eierne husker og verdsetter dagen.

Solheim og Israel

Vår utviklingsminister har igjen tråkket i salaten. Vi så nylig statsråd Erik Solheim på TV hvor han tok sterk avstand fra Israels beskyttelsesmur, og det faktum at at palestinere nå ikke kan benytte enkelte veier i Judea/Samaria (den såkalte Vestbredden): han mente at det var sterkt kritikkverdig at Israel hadde innført disse tiltakene - man fikk inntrykk at Solheim mente at Israel hadde innført disse ordningene kun for å trakassere palestinere.

Høyre enda lavere

En ny meningsmåling viser at Høyre synker enda lavere: nå er opplsutningen på kun ca 9 %. Som kjent gikk Høyre kraftig ned før valget i fjor høst. Valgresukltatet var Høyres dårligset noensinen, og nå viser meningsmålingen at Høyre synker enda mer.

Kirken til angrep på "da Vinci-koden"

Åpenbart oppmuntret av Vestens manglende vilje til å forsvare ytringsfriheten i forbindelse med muslimers angrep på Vesten etter Muhammed-tegningene, følger den katolske kirke nå i de muslimske ytringsfrihetsmotstandernes fotspor: De går til angrep på den kommende filmatiseringen av Dan Browns thriller "da Vinci-koden".

Vi gjengir noen utdrag av en melding fra Reuters om saken, og skyter inne enkelte kommentarer:

Høyre til venstre

«All erfaring viser at de som trodde at man kunne oppgi friheten for å oppnå trygghet, til slutt mistet begge deler». «Den tradisjonelle kritikken mot velferdsstaten er at den har brutt sammenhengen mellom levestandard og innsats. Men i tillegg bryter den også opp i de naturlige forpliktelser en har for seg selv og sine nærmeste ...». «Velferdsstaten er ikke bærekraftig».

"Markedspåfunn" ?

I morgen er det 17. mai, og mange av de som ikler seg bunad denne dagen ønsker å beskytte sin bunad mot det regn som praktisk talt alltid dukker opp 17. mai uansett hva meteorologene har sagt og uansett hvor fint været har vært før og vil bli etter akkurat 17. mai. Derfor er det nå kommet i salg paraplyer med bunadsmønster.

God grunn til å feire 17. mais virkelige innhold

Det er god grunn til å feire 17. mai, Norge grunnlovsdag. De fleste som feirer denne dagen feirer nasjonal selvgodhet, men denne dagens virkelige innhold - et jubileum for grunnloven - er det god grunn til å feire.

Ayan Hirsi Ali flykter fra Europa

Ayan Hirsi Ali tar Vestens verdier på alvor. Hun kjemper for frihet og sivilisasjon, mot barbari og ufrihet. Hun kjemper for at religion ikke skal prege politikken, og dette gjør hun som politiker (hun var medlem i det nederlandske parlamentet), som debattant (i en rekke TV-programmer og på en rekke konferanser), og som forfatter (hun skrev manus til filmen Submission, et angrep på islam som føre til at regissøren av filmen, Theo van Gogh, ble drept i Allahs navn på åpen gate midt i Amsterdam).

Prostitusjon

Når våren kommer blir flere prostituerte å se i visse deler av det sentrale Oslo. Hvert år fører dette til opphetede debatter i avisene og på TV - politikere, feminister, politifolk, eks-prostituerte, puritanere, m.fl., diskuterer hissig hva som må gjøres med dette problemet, og som i de fleste norske debatter blandes en rekke ulike ting sammen slik at alt blir en smørje som ikke fører til noe som helst, hverken øket innsikt eller tiltak som kan redusere problemet - og neste vår er problemet enda større enn det var tidligere.

Lettere eksamener ved universitetene

"Eksamenene ved universiteter og høyskoler blir lettere" var temaet for flere artikler i pressen for noen uker siden. Bakgrunnen var diskusjon om et nytt finansieringssystem for universitetene, et system som innebærer at universitetene vil få bevilgninger ikke ut i fra antall studenter de har, men ut i fra antall studenter som blir uteksaminert.

Hvem bestemmer?

Glansbildet lyder slik: Folket velger politikerne. Politikerne gjør det folket ønsker. Embedsverket gjennomfører det politikerne har bestemt.

Spilleautomatene

"Spilleautomater må forbys" er essensen i et forslag som KrF i dag legger frem. Grunnen til forbudet er at enkelte har tapt store penger på slike automater: flere har i det siste stått frem i aviser og på TV og sagt at "Jeg er spilleavhengig, jeg kan ikke gå forbi en spilleautomat uten å bruke opp alle pengene jeg har med meg, og nå må jeg selge huset for å få råd til å spille og jeg har ikke penger til mat".

Svindel, juks, bedrag, løgn, nepotisme, korrupsjon - eller ?.

UDI-saken handler om at ledelsen med Terje Nordby i spissen førte en praksis som gikk stikk i strid med de pålegg de hadde fått av sine politiske overordnede. (Nordby er politianmeldt for tjenesteforsømmelse av en FrP-tillitsmann, men ansvarlig statsråd Bjarne Håkon Hansen fra Ap vurderer også å politianmelde Nordby.) Dagens kommentar skal dog ikke handle om UDI eller Nordby, men primært handle om det som har skjedd omkring hans nestleder og etterfølger i sjefsstolen, Manuela Ramin-Osmundsen.

Børsfall

I det siste har børsene falt - svært mange aksjer aksjer har gått kraftig ned i verdi. Hvorfor? Mange vil synes at et slikt kursfall er underlig, siden økonomiene i de fleste vestlige land stort sett går godt - målt med tradisjonelle mål er arbeidsløsheten lav og det er vekst i produksjon og investeringer.

En foruroligende trend

I det siste har vi sett et stort antall avisartikler som har tatt opp flere ulike saker som alle illustrerer samme trend.

Forbud mot fallskjermer

På første side av Dagsavisen i dag står det at regjeringen vil foreslå et forbud mot gylne fallskjermer. Nettutgaven innholder følgende: "Regjeringen vil stanse gylne fallskjermer med en egen lov."

I artikkelen leser vi følgende: " regjeringen vil fremme [et lovforslag om dette] i forbindelse med eierskapsmeldingen. Den nye loven skal hemme grådighetsutviklingen blant norske ledere ved å flytte ansvaret for lederlønninger og andre goder fra styrene til generalforsamlingen i alle ASA-selskaper."