December 2005

Det største bomskuddet hittil

Det er et velkjent faktum at statlige påvirkningskampanjer - enten det er oppfordringer om at folk skal spise frokost, at folk skal drikke mindre alkohol, at folk skal kjøre saktere, at folk skal slutte å røyke, at folk skal ha en alkoholfri jul, etc. - har liten eller ingen effekt. Dels kommer dette av at folk ikke aksepterer innholdet i kampanjene, og dels kommer det av at kampanjene er laget slik at de ikke treffer målgruppen.

Barnehjemstragedien

«Jeg ble stengt inne, jeg ble bundet fast til sengen og jeg ble ofte slått». Dette forteller en person som tilbrakte mange år av sin barndom på et offentlig barnehjem. Andre forteller om alt fra seksuelt misbruk gjennom årrekker til tilfeller av nærmest ren tortur.

Vi har tidligere sett ulike fremstillinger, bl.a. i skjønnlitteraturen, om grusomme ting som har skjedd mot barn på barnehjem over hele Norge.

Prinsen

Vi slutter oss til den lange rekke av gratulanter og gratulerer kronprinsparet med sin nyfødte sønn.

Å få barn er noe av det største man kan oppleve i livet, og vi forstår godt den glede og stolthet som kronprinsparet nå føler.

Vi håper, som vi håper for alle nyfødte, at den nyfødte prinsen er sunn og frisk, og at han vil få et godt, lykkelig og produktivt liv.

Det er av sine egne man skal ha det

En ny gruppe hjelpearbeidere er tatt som gisler av muslimske terrorister i Irak. Vi siterer fra en av VGs artikler om saken:

"De fire gislene jobber for en kristen hjelpeorganisasjon som heter Christian Peacemaker Teams, en av de få hjelpeorganisasjonene som fremdeles arbeider i Irak."

Noen av VGs artikler om saken ligger her:
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=298437
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=298040

En hellig ku

Norge har mange hellige kuer, og en av dem er "forskning". "Forskning" er et udiskutabelt gode, påstås det, og ingen politikere (sosialdemokratiske sådanne) våger å gå imot statlige midler til forskning - å gå imot statlige midler til forskning er oppfattet som det samme som å gå i mot forskning. Forskning er altså en hellig ku, noe som må respekteres og beskyttes, og som må få statlige midler, uansett.

"Frie" tøyler for ombudene

Dagsavisen melder idag at Stortingsflertallet vil fristille ombudene ytterligere. Bakgrunnen for dette var at barneombud Hjermann kom med et meget kontroversielt innspill i fjor, som gikk rett inn i den partipolitiske striden mellom KrF og de øvrige partiene.

Ytringsfrihet igjen

Jyllands-Posten publiserte tidligere i høst flere tegninger av Muhammed, noe som førte til sterke reaksjoner fra muslimer verden over. Innen islam er det som kjent forbudt å på noen som helst måte å avbilde profeten Muhammed. Nå har det religiøse pakistanske partiet Jamaat-e-Islami utlovet en dusør på 50.000 kroner til den eller de som dreper tegnerne. Jamaat-e-Islami er ikke noe lite parti, det sitter med makten i to av Pakistans provinser, og deler makten med regjeringspartiet i en tredje provins. Partiet har også krevet at danske diplomater i Pakistan utvises fra landet.

Et stort overgrep

Nå er det alvor: regjeringen har tatt sitt endelige standpunkt. ASAer som ikke har minst 40 % kvinnelige styremedlemmer i sine styrer vil bli tvangsoppløst. (Gamle selskaper har to år på seg for å få til en slik andel, nye selskaper vil måtte ha minst 40 % kvinner i sine styrer fra starten.)

En ny utenrikspolitikk

Den nye regjeringen har lagt om den utenrikspolitiske kurs. Et av mange eksempler som viser dette tydelig er følegnde: Ved feiringen av 17. mai ved den norske ambassade på Cuba har det vært vanlig å invitere opposisjonelle cubanere, cubanere som er motstandere av Castros diktatur. Men etter ønske fra regjeringens venstreorienterte støttespillere vil nå disse opposisjonelle ikke lenger bli invitert.

Vi har ikke sett dette omtalt i noen norsk avis, så vi siterer fra The Brussels Journal:

"Over 30 kvinner drept "

"Over 30 kvinner drept av partneren siden 2001". Dette var en overskrift i Dagbladet sist søndag. Artikkelen begynner slik: "En av ti norske kvinner har vært offer for grov vold i parforhold."

Ca 10 % av alle norske kvinner har altså vært utsatt for grov vold - dette er tall som gjelder grov vold, og da er antallet som har vært utsatt for vold som ikke er grov langt høyere. Vi synes dette er helt forferdelig.

Atomvåpen i Midtøsten

1) Israel: Det har vakt en viss oppsikt at Norge for nesten 50 år siden solgte tungtvann - 20 tonn - til Israel. Grunnen er at norske myndigheter, ifølge nylig nedgraderte dokumenter, visste at Israel ønsket å skaffe seg atomvåpen, og derfor burde norske myndigheter, ifølge dagens forståsegpåere, ikke ha godkjent salg av tungtvann, som er uunnværlig i produksjonen av atomvåpen, til Israel.

Sosialister og skolen

DLF er partiet for individuell frihet, og derfor skulle det være opplagt hva våre standpunkter mht. privatskoler er. Vi mener at det er foreldrenes oppgave å oppdra og å lære opp sine barn, og dette betyr at det er foreldrene som skal velge skole for sine barn, slikt er ikke "samfunnets" eller statens oppgave. Vårt prinsipp om frihet innebærer også at de penger en person tjener tilhører vedkommende selv - og selv om staten tar en stor del av disse i form av skatter og avgifter så blir de ikke dermed "samfunnets penger".

Krigen mot terror

Etter at det i det av USA og de allierte befridde Irak for tredje gang er avholdt et vellykket valg/folkeavstemning, finner vi det riktig å summere opp noen av hovedpunktene i den pågående "krigen mot terror".

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer årets siste nummer av tidsskriftet LIBERAL. Denne utgaven inneholder en artikkel om opptøyene i Paris i månedsskiftet oktober/november, "Jihad midt i Europa?", skrevet av Vegard Martinsen, en artikkel om "Fiendebilder og islamforskninens metodologi" av Geir Levi Nilsen, og en anmeldelse av Odd Nerdrums drama "Diamantmannen", skrevet av Hanna Cecilie Skurdal.

Bladet blir i disse dager sendt til alle medlemmer som er ajour med medlemskontingenten.

Den gordiske knute

I de siste uker har vi sett på TV reportasjer om budsjettforhandlingene i EU: Bekymrede byråkrater og politikere har gått ut av møterom og inn i sjåførdrevne limousiner eller motsatt, og underveis har de stanser opp ved mikrofonene til journalisthordene for å si at "vi er optimister", "det er stor utfordringer igjen", "det ser ut til at vi vil komme til enighet på overtid", osv.

"11. september kunne vært unngått"

USAs visepresident Dick Cheney sier ifølge et avisintervju at terrorangrepet mot USA 11. september 2001 kunne vært unngått, og så langt er vi enige med ham. Men Cheneys begrunnelse er som følger: "11. september kunne vært unngått dersom USAs regjering hadde hatt mandat til å overvåke telefon og e-post."

Dette er en helt feil måte å tilnærme seg problemet på. Dette går kun på symptomer og ikke på årsak, det går på hindre effektene uten å gjøre noe med det som forårsaker effektene.

Kina

"Folkets Frigjøringshær massakrerer ubevæpnede, fredelige demonstrerende studenter på Den Himmelske Freds Plass". Dette er sosialisme i praksis, og det var dette som skjedde i sosialistdiktaturet Kina. Den nevnte massakren skjedde i Beijing i 1989: et ukjent antall tusen mennesker ble drept på til dels bestialske måter.

Julens virkelige innhold

I tider som disse er vi utsatt for så mye påvirkning at man lett kan komme til å glemme julens virkelige budskap.

Julen er en tid for feiring, en tid for å være sammen med familie og venner, en tid for å gi gaver til hverandre, en tid for velvilje overfor andre mennesker.