September 2004

"Ikke spis sukkertøy!"

Byråkratene og politikerne hviler aldri i sin evigvarende kamp for det de tror er å hjelpe oss. Det aller siste utslag i denne kampen er et forslag om å innføre store avgifter på alt som inneholder sukker.

- Sukker er like farlig som tobakk, derfor bør avgiftene på brus og godterier følge utviklingen på tobakksavgiften, sier ernærings-professor Svein Olav Kolset ved Universitetet i Oslo ifølge Aftenposten i dag.

Ett skritt frem og to tilbake

Hvis man tolker politikerne i beste mening, så kan man si at de vil vel, men at resultatet alltid blir det motsatte av det de ønsket.

Det finnes et enormt antall eksempler som bekrefter dette, men det foreløpig siste så vi i Aftenpostens aftenutgave i går. Etter overskriften "Makspris i barnehagen er blitt prisøkning", forteller avisen at riktignok ble prisen satt ned, men endringer i slike ting som søskenmoderasjon og matpenger har ført til at barnehageutgiftene er blitt enda større enn da politikerne innførte maksprissatsene.

Terroraksjonen i Russland

Vi er svært tilfreds med terroraksjonen i Russland endte så godt som den tross alt gjorde. Opplysningene er foreløpig uklare, men det ser ut til at det var ca 1500 gisler, de fleste barn, og at alle unntatt syv* overlevde. 300 av gislene fikk fysiske skader.

Bakgrunnen for de mange terroraksjonene i Russland - flysprengninger, selvmordsbombere i gatene, kidnapping av teatergjester - er at muslimske ekstremister ønsker å etablere en egen selvstendig islamsk republikk underlagt sharia-lover i Tsjetenia, og at den russiske regjering ikke vil tillate dette.

Forsvarets våpen

Etter de mange våpentyverier fra Forsvaret i det siste (mellom 50 og 70 AG3-automatvåpen, rundt 20 militærpistoler av typen Glock og maskinpistoler av typen MP-5 ble stjålet fra Jørstadmoen natt til 26. august, og det i tillegg til dette har vært flere andre store tyverier i de siste år), har lederen i Stortingets forsvarskomité, Marit Nybakk, kommet med et interessant forslag.

Nynorsk og demokrati

Det er nylig vedtatt at enkelte klasser i Oslo-skolen skal få anledning til å velge vekk obligatorisk skriftlig nynorsk.

Vi vil tro at disse valgene vil ende i at alle elever som får muligheten velger å ikke ha skriftlig nynorsk; svært mange østlendinger, og spesielt skoleelever, hater nynorsk.

Skriftlig nynorsk benyttes i dag av ca 10-15% av befolkningen. Allikevel er nynorsk og bokmål likestilt som offisielle språk, alle offentlige skjemaer blir trykt på begge språk, osv. Dette koster selvsagt skattebetalerne enorme beløp.

Innvandringspolitikk

-Norsk innvandringspolitikk har vært altfor naiv. Den har påført oss store problemer. Dette uttalte professorene Thomas Hylland Eriksen og Berthold Grunfeldt på NRK i morges.

Fattigdommen

Politikerne har nå i flere tiår forsøk å løse et problem på en bestemt måte: de mener at fattigdommen kan fjernes ved å etablere overføringsordninger til de fattige.

Nå har de forsøket dette i svært lang tid, og resultatene uteblir - faktisk er det mye som tyder på at problemet er blitt større. Hva gjør så politikerne da - forsøker de mer av det samme, eller går de inn i tenkeboksen for å finne en ny måte å løse problemet på?

Barnetrygden

Det er ikke ofte barnetrygden er oppe til diskusjon, men nå ser vi at enkelte begynner å stille spørsmålstegn ved denne ordningen. En undersøkelse offentliggjort i går viser at over halvparten av familiene seier at de godt kan klare seg uten denne overføringen (Over halvparten av dem som mottar barnetrygd, sier pengene har liten eller ingen betydning for dem, viser en måling MMI har laget for Dagbladet).

Det er mye man kan lære som student

Studenter lærer mye, både i det som var ment som pensum og i det som hører til studentlivet, men som faller utenfor pensum.

VG forteller i går om noe som mange studenter lærer, men som antagelig ikke var intensjonen til de som laget ordningen som gir studentene denne kunnskapen: "En av fire studenter studerer ikke. 25 prosent av studentene som begynte på Universitetet i Oslo i fjor, tok ingen studiepoeng."

VGs kilde er Universitas, som forteller at 25 % av de 6000 som møtte opp på UiO første skoledag i 2003, ikke har skaffet seg ett eneste studiepoeng.

Saksbehandling fra Kafkas hånd

Et gårsdagens hovedoppslag i NRKs nyheter på radio var at politikere og naboer "står maktesløse ovenfor skjemmende byggeprosjekter".

Problemet, som det ble fremstilt som, besto i at hverken politikere, naboer eller "fagfolk" kunne hindre eller stoppe byggeprosjekter som var godkjent av kommunen etter de gamle retningslinjene. I fjor ble det vedtatt nye, strengere regler for bebyggelse i eksisterende bymiljø i Oslo.

Khatami som FNs nye generalsekretær

Aftenposten kan idag melde at Khatami er foreslått som kandidat til å overta etter Kofi Annan som FNs generalsekretær !!! Forslaget ble "hilset velkommen av de fleste asiatiske lederne på møtet", ifølge samme kilde.

Dette er den logiske sluttresultatet av FN-paktens sentrale premiss der alle land holdes for likeverdige, uavhengig av om de er de ondeste tyrannier (som Iran) eller siviliserte rettstater.

Begrepsforvirring

"Tvinges til fri pris på skolebøker" kunne vi lese i en overskrift på Aftenpostens førsteside for et par dager siden. Dette ser merkelig ut: å bli tvunget til frihet?

Her er det noe som ikke stemmer.

Frihet og tvang er jo motsetninger - man kan kun ha en av disse tilstandene. Han man frihet har man ikke tvang, og har man tvang så har man ikke frihet.

Man kan ikke tvinges til å BLI fri. Hvis man ikke er fri, så er man per definisjon utsatt for tvang. Det som da gjør en fri er at tvangen fjernes.

Gravide i arbeidslivet

"Var gravid, fikk sparken" leste vi i går på Aftenpostens førsteside. Artikkelen fortsetter: "En måned etter at kvinnen fikk ny jobb, fortalte hun sjefen at hun var gravid - og fikk sparken."

Forgubbing i politikken

"- Ap. fremstår som et gammelt parti. Arbeiderpartiets ungdomspolitikere må sikres stortingsplasser på bekostning av de eldre, krever AUF-leder Gry Larsen (28), Anette Trettebergstuen (23) og Marianne Marthinsen (24) ifølge Aftenposten i dag.

Barnehavepolitikk

Så lenge vi kan huske har politikerne snakket om og lovet noe de kaller "full barnehavedekning". Dette betyr antagelig at alle som ønsker det skal få plass til sine barn i en barnehave. Selv om politikerne altså har snakket om dette i et par tiår, så er det fortsatt ikke gjennomført.

Krigen i Irak

Venstresiden fortsetter å lyve om årsaken til at USA gikk til krig mot Saddam Husseins diktatur i Irak. Sist ute er en gjeng rockestjerner med Bruce Springsteen og REM i spissen http://www.aftenposten.no/kul_und/musikk/article876166.ece .

Nedenfor gjengir vi fra www.frontpagemag.com, et spørsmål fra en venstreorientert om årsaken til krigen, og det svar som David Horowitz, redaktør av FrontPageMagazine, gir.

Reform ga forverring

For ca 15 år siden ble den såkalte HVPU-reformen gjennomført. (HVPU = HelseVern for Psykisk Utviklingshemmede.) Ideen var at psykisk utviklingshemmede som var på institusjon, skulle flyttes til vanlige leiligheter hvor de skulle få tilsyn av personell som kom innom en gang i blant.

Enhver burde forstå at dette var enda et virkelighetsfjernt politikerprosjekt preget av ønsketenkning og med svært liten virkelighetskontakt, og det var derfor ingen problemer med å få det vedtatt og gjennomført.

DLF-Us nye hjemmeside lanseres

Det er med stor glede at vi kan bekjentgjøre at Det Liberale Folkepartiets Ungdoms hjemmesider nå er tilgjengelige. Under ledelse av Lasse K. Lien og med Jan Skarstein og Sasan Saber som styremedlemmer, er nå DLF-U den mest interessante og den mest radikale av alle de politiske partienes ungdomsorganisasjoner.

Retten til selvbestemt abort

Kvinners rett til selvbestemt abort er et viktig element i et fritt samfunn. I dag har kvinner rett til selvbestemt abort i løpet av de tre første måneder av svangerskapet. Vi tar sterkt avstand fra de konservative og religiøse krefter - både her i Norge og i USA - som vil innskrenke denne viktige retten.

Asylsøkere

Det er svært mange aspekter ved gårsdagens meget dramatiske hendelse (en asylsøker som hadde fått endelig avslag på sin søknad om opphold i Norge gikk berserk om bord i et fly og forsøkte rett før landing å få flyet til å styrte ved å gå til angrep på pilotene med øks), men vis skal her ta for oss ett forhold som er svært viktig for oss.