June 2004

Røykeloven

Fra og med i dag, 1. juni 2004, er det forbudt å røyke på bl.a. restauranter og andre serveringssteder. Denne loven er kun den siste i en lang rekke lover som i de siste tiår stadig har innskrenket eiendomsretten.

Som kjent er DLF sterke tilhengere av eiendomsretten: vi mener at uten den er frihet umulig. Grunnen til at frihet og eiendomsrett hører sammen er at dersom eiendomsretten respekteres, kan eieren gjøre hva han ønsker på eiendommen. Hvis staten legger begrensinger på bruken av private eiendommer, er dette begrensinger på eierens frihet.

Skremmende spor

Etter at Vestens intellektuelle i flere år frem til midt på 70-tallet hadde trakassert USA og dets forsøk på å beskytte Syd-Vietnam mot den kommunistiske invasjonen fra Nord-Vietnam, trakk USA seg ut av Sør-Øst-Asia. Resultatet ble at både Syd-Vietnam og Kambodsja ble kommunistiske diktaturer med folkemord, undertrykkelse og fattigdom som resultat. Etter dette lot de intellektuelle være å snakke om det som skjedde der.

FN

FN er blitt en tvers igjennom umoralsk organisasjon som bør legges ned så snart som mulig. Dette er neppe gjennomførbart med det første, så vi vil derfor gå inn for at Norge skal melde seg ut av FN. Dette er antagelig også et noe urealistisk forslag i dag, men vi kan i hvert fall legge frem vår begrunnelse for at FN er ikke bare en ubrukelig, men en skadelig organisasjon.

Norsk lege drept av islamister

For noen få dager siden ble en bil tilhørende organisasjonen Leger uten grenser beskutt av islamister i Afghanistan. Fem personer ble drept, blant dem tre europeiske leger, og en av disse var norsk.

Dette angrepet føyer seg inn i en meget lang rekke av eksempler på at islamister angriper og dreper fredelige mennesker fra Vesten, eller fredelige ikke-muslimer.

Ingen større presseorganer ser noen systematikk i disse angrepene, så la oss derfor her forsøke å si noen få ord om sammenhengen mellom disse angrepene:

D-dagen

For nøyaktig 60 år siden i dag, 6. juni 1944, startet den amerikansk-ledede invasjonen som endte i frigjøringen av av det tysk-okkuperte Europa. Dette, den største krigsoperasjn verden noen gang har sett, var begynnelsen på slutten av annen verdenskrig.

Denne krigen kostet verden omtrent 50 millioner menneskeliv, og førte selvsagt også til enorme materielle ødeleggelser. Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne det bli en så kolossal krig i Europa, sivilisasjonene fremste bastion?

Politikere bryter løfte!

Før valg avgir alle partier løfter om hva de skal gjøre etter at de har blitt valgt. Som regel blir løftene ikke overholdt, men partiene har da en bortforklaring som det ikke er så vanskelig å godta: "Ja, vi lovte å gjøre xxx, men vi fikk jo ikke flertall! Derfor måtte vi inngå kompromisser, og dette innebar en utsettelse av akkurat denne tingen. Men dersom vi hadde fått flertall, da hadde vi gjennomført xxx."

Ytringsfriheten utvides ikke

Enda et av Ytringsfrihetskommisjonens mange forslag om å utvide ytringsfriheten ser nå ut til å lide nederlag. Det ble i dag kjent at FrP ikke vil støtte forslaget om å oppheve blasfemiparagrafen - FrP gir altså heller avkall på en nødvendig utvidelse av ytringsfriheten enn å legge seg ut med KrFs sterke mann Dagfinn Høybråten.

"Ansvarsløst vedlikehold"

Allerede for 2400 år siden hadde Aristoteles oppdaget at "det som eies i fellesskap er det ingen som tar vare på". I årene etter at dette ble sagt har vi gang på gang på gang sett dette bekreftet.

Frihet og forbud

Enkelte har reagert på at musikeren og vegetarianeren Paul McCartney krever av sine ansatte (de som arbeider med å arrangere hans konserter) at de ikke skal spise animalske produkter i den tiden de er på jobb. Enkelte har hevdet at dette er i strid med prinsippet om frihet, som McCartney sier han er tilhenger av.

Her er noe av teksten fra McCartneys sang "Freedom", skrevet rett etter angrepet på USA 11. september 2001:

I will fight
For the right
To live in freedom

Forbrytelse og straff

Enda en gang har det skjedd: en ung kvinne er blitt drept. En sykepleiestudent i Førde ble drept på vei til jobb mandag morgen. Slike hendelser er forferdelig tragiske, først og fremst for de som direkte rammes, men også for de som blir igjen: familie, venner, kolleger, bekjente. I mange tilfeller blir de som sto nært et drapsoffer preget for livet av en slik hendelse.

Hva forteller EU-valget?

Dagens venstreside fremhever demokratiet som den ideelle styreform. Isteden for det frie marked, hvor hvert enkelt individ disponere det han eller hun eier etter eget ønske, sier de på venstresiden at de demokratiet er en langt bedre styreform.

Ja til teknologi

Vårt syn er at teknologi er et stort gode: ved praktisk anvendelse av naturens lover har oppfinnere og entreprenører produsert og solgt en rekke produkter som gjør livet bedre å leve: medisiner, radio, TV, DVD-spillere, fly, satelitter, biler, lommekalkulatorer, MP3-spillere, PCer, vaksinasjonsmetoder, osv.

Man kan nå spørre om noen er uenige med oss i vårt klare Ja til teknologi? Ja, mange er uenige med oss - de er nok ikke uenige i at "gamle" produkter er nyttige, men de vil stanse den videre utviklingen av nye teknologiske produkter.

Faller kriminaliteten kraftig?

Det finnes som kjent tre former for løgn: løgn, hvit løgn og statistikk.

Aftenposten bringer i dag på sin førsteside den gledelige overskriften "Kriminaliteten faller kraftig". Artikkelen sier at "Antall nordmenn som utsettes for vold, trusler, tyverier eller hærverk i løpet av et år, er sunket med over 100.000 fra 1991 til 2001."

Vil oljen ta slutt?

En av miljøbevegelsens mange feilaktige dommedagsspådommer er at ressursene vil ta slutt. På TV2s nyhetssending i morges fikk vi nok en bekreftelse på at disse spådommene er feil: Det ble opplyst at for 24 år siden trodde man (dvs. miljøbevegelsen) at oljen ville ta slutt i 2009, men nå hadde man kommet til at oljen ville vare i 40 år til, altså til 2044.

Endringer i regjeringen

Vi siterer fra et avisoppslag om den nye regjeringens sammensetning, og har flettet inn noen av våre kommentarer:

• Klokka 12.15 i dag annonserte Kjell Magne Bondevik følgende endringer i regjeringen:

- Det viktigste er at vi oppretter et nytt arbeids og sosialdepartement, sa statsminister Kjell Magne Bondevik under pressekonferansen klokka 11.15 i dag.

- Departementet skal ha ansvaret for kampen mot fattigdom i Norge, sa Bondevik. Han opplyser at KrF-leder Dagfinn Høybråten blir statsråd i dette departementet.

Verdensbankens långivervirksomhet

Man er alltid forsiktigere med eget enn med andres. Dette faktum burde være opplagt, og man burde alltid ta hensyn til dette prinsippet. En implikasjon av dette prinsippet er at mest mulig bør være i privat eie: alt fra landområder til penger bør eies privat, dvs. mest mulig bør disponeres av de som er eiere, og ikke av "fellesskapet" dvs. av politikere og byråkrater.

Vi ser stadig eksempler på at der hvor dette prinsippet sviktes, der blir ressurser disponert på en meget sløsaktig måte. Et av de ferskeste eksempler på slik sløsing så vi i Aftenposten nylig:

Kampen mot fattigdom

" det er kampen mot fattigdom som nærmest tar livet av de fattige her i landet. Jo høyere bevilgninger du [statsminister Bondevik] gir til kampen mot fattigdom, jo flere udugelige saksbehandlere møter de fattige. Jo høyere bevilgninger, dets [sic] lengre må fattige vente på penger til mat, klær og medisiner.

NSB

En forskergruppe foreslår nå (ifølge NRK tekstTV idag) at flere jernbanestrekninger bør legges ned. Begrunnelsen er at disse strekningene går med underskudd.

Vi slutter oss helt til dette. Hvorvidt en jernbanestrekning, eller en hvilken som helst annen virksomhet, bør opprettholdes eller legges ned bør være avhengig av ett eneste forhold: hvorvidt det skapes verdier eller forbrukes verdier.

Vårt syn er at virksomheters eneste eksistensberettigelse er å skape verdier. Virksomheter som forbruker verdier, bør legges ned.

Forurensing dreper

"37 000 europeiske barn døde av dårlig vann og luft på et år" kan vi lese i dagens aviser. Tallet, som gjelder for 2001, er hentet fra en rapport utarbeidet av WHO. Rapporten sier også at 34 prosent av alle dødsfall blant personer under 19 år skyldes miljøårsaker.

Ikke uventet forteller rapporten også at forurensningen er størst i de tidligere sosialistiske landene i Øst-Europa.

Røykeloven

Nå har vi hatt røykeloven i noen uker og vi har fått et inntrykk av dens virkninger. Vår første opplevelse av disse kom da vi for et par uker siden besøkte en kafé som vi iblant stikker innom. Vanligvis er dette lokalet fylt av røyk og av øldrikkende ungdommer. Denne gangen var luften noenlunde ren, men det spesielle var at lokalet var tomt. Det var ikke et eneste menneske i lokalet, det lokalet som som regel var så fullt at det var vanskelig å få plass.

Fredsbevegelsen

La oss tenke oss følgende scenario: Det er på slutten av 30-tallet. Hitler har innført et totalitært diktatur i Tyskland: folket blir undertrykt, opposisjonelle blir likvidert, uønskede mennesker blir satt i leire hvor de gjennomgår de forferdligste grusomheter. Hitler støtter også terrorangrep mot mål i Frankrike, USA, etc. Hitler har også gått til krig mot et par av sine naboland.

Israel

Til tross for sterk kritikk fra "the usual suspects" - fredsbevegelsen, akademikere, intellektuelle, venstreorienterte politikere - sto Israel på sitt: de forsatte byggingen av et gjerde for å holde palestinske selvmordsbombere ute, og de fortsatte å drepe terroristledere.

I dag kan vi se et resultat: Siden midt i mars har Israel ikke blitt utsatt for noen terroristangrep*. Og dette er en stor forandring: i løpet av de siste fire år er ca 1000 israelere blitt drept i ulike terrorangrep fra palestinere.

..synger på siste verset

Det siste store feltet som er gjennomregulert av offentlige bestemmelser ser nå ut til å bli deregulert, 20 år etter at for eksempel bankvesenet og boligmarkedet ble gjenstand for en viss deregulering.