April 2003

Politikk - eller frem og tilbake er dobbelt så langt

Mye sant er sagt om politikk og politikere: For mange er "politikk" nærmest synonymt med lureri, svindel, valgflesk. Det sies om politikere at de løser problemer ingen har og skaper problemer som ellers ingen ville ha hatt, og det sies at "politikere bygger broer der hvor det ikke finnes noen elv".

"Norge har ingen turistpolitikk!"

"Norge har ingen turistpolitikk!" forkynte en nyhetsoppleser med gravalvor i stemmen på NRK-TV i går. Og takk for det, tenkte vi.

Valgloven

I løpet av mars leverte alle partier sine listeforsleg til høstens kommeunevalg, og i disse dager mottar partienes kandidater varsel fra kommunene om at de er satt opp på listene.

Korrupsjon!

I alle land hvor politikerne har fått rett til å dele ut penger, blir korrupsjon etter hvert et større og større problem. Mange har trodd at vi ikke vile få en slik utvikling i Norge, men saken om Koigi wa Wamvere skulle vise med all tydelig klarhet at korrupsjon også finnes på politisk toppnivå i Norge.

Wamwere kom til Norge som politisk flyktning fra Kenya på 90-tallet, og han ble raskt norske politikeres (og norske journalisters) yndling.

På grunn av sin posisjon blant politkerne har han derfor i en lang rekke tilfeller fått spesialbehandling.

Røykeloven vedtatt

Tirsdag vedtok Stortinget dessverre, men ikke uventet, verdens strengeste røykelov. På enda et punkt er individets frihet innskrenket. Røykeloven krenker rettigheter i den forstand at eieren av en restaurant ikke lenger selv kan bestemme om det skal kunne røykes på hans eiendom eller ikke. Formålet med loven er å beskytte oss - men mot hva?

Irak

Vi har alle sett bildene fra gårsdagens Bagdad: jublende irakere ønsker de amerikanske soldatene velkommen, de sier "We love Mr. Bush", og de øser sin forakt ut over alt som minner om den nå avsatte tyrannen Saddam Hussein, hvis styre har undertrykt Iraks befolkning i flere tiår.

Krigen er selvsagt ikke over med dette, men det som står igjen er sannsynligvis kun mindre trefninger mellom koalisjonens styrker og irakske soldater som fortsatt kjemper for en tapt sak.

Selvsagt vil det bli problemer fremover, men vi vil ikke dvele ved disse her.

Kunstnerlønn = bestikkelser?

Nettavisen forteller at «kunstneren» Gry Jannicke Jarlum, kanskje enda mindre kjent under navnet hun nå bruker, J-Diva, har mottatt et kunstnerstipend fra Kirke- og kulturdepartementet på 30.000 kroner.

For de mange som er helt ukjent med denne kunstnerens verker, kan vi nevne debutverket, poplåten «Svake mennesker» fra 1981, en utskjelling av røykere, reisebeskrivelser fra ferder ombord i flyvende tallerkener, og videoen «Sex Me» (2002). Den eksentriske kunstneren er nå involvert i en realityserie på NRK 2.

Irak: anarki er ikke frihet

En av presidents Bush´s begrunnelser for krigen i Irak var å befri folket i Irak. Irak under Saddam var et grusomt diktatur, og Iraks befolkning hilste derfor, naturlig nok, de amerikanske soldatene med jubel og begeistring da de ankom byene i Irak.

Frihet betyr respekt for eiendomsrett, men dette forutsetter at det finnes et maktapparat som kan håndheve og beskytte eiendomsretten. Saddams styre var tydeligvis så gjennomkorrupt at kort tid etter at krigen begynte hadde samtlige ansatte i Iraks adminstrasjon desertert. Også hele politistyrken var forsvunnet.

Revolusjoner, venstresiden og eiendomsrett

De to viktigste revolusjoner i historien var den amerikanske i 1776 og den russiske i 1917.

Den amerikanske revolusjonen førte til et praktisk talt fritt samfunn med en kolossal vekst i levestandard for alle, og denne tilstanden varte i mer enn 100 år. Den russiske revolusjon førte til et kommunistisk diktatur med synkende levestandard for alle (unntatt eliten), og det varte i ca 70 år.

Grunnen til de diametralt motsatte resultatene kom av at disse revolusjonen var basert på diametralt motsatte ideer.

Norge invaderer Sverige - igjen

I flere tiår har nordmenn invadert Sverige på skjærtorsdag - denne dagen er helligdag i Norge, men ikke i Sverige, og derfor har nordmenn fri og kan dra til Sverige for å handle i butikkene som der er åpne.

Grunnen til invasjonen er selvsagt at prisene er langt lavere i Sverige enn i Norge: Ett eksempel: en boks Coca Cola koster i Sverige ca kr 2,50, mens den i Norge på grunn av de skyhøye avgiftene koster ca kr 10,00. En Coca Cola- drikker med et normalt forbruk kan da spare kr 1000 per måned ved å kjøpe inn i Sverige.

FrP og liberalismen

Siste utgave av Dagsavisen før påske hadde et helsides oppslag om de siste merkverdigheter i Fremskrittspartiet. En av artiklene på denne siden begynner med følgende sitat fra formannen: «Barns fritid er foreldrenes ansvar», og artikkelen fortsetter: «Dette prinsippet står for fall på landsmøtet, hvis Siv Jensen og programkomiteen vinner frem med sitt syn.»

Ifølge FrP, som fortsatt kaller seg liberalistisk, er nå også barns fritid et offentlig ansvar.

Skatten vår

I disse dager skal selvangivelsen leveres, og avisene er fulle av tips om hvordan man skal utnytte regelverket for å spare mest mulig skatt. (Også aviser som er tilhengere av øket skatt har slike oppslag om hvordan man skal spare skatt, merkelig nok.)

Få er dog klar over at skattenivået i Norge - hvis man inkluderer direkte skatt, indirekte skatt, avgifter etc. - er på innpå 70 %. Med andre ord: dersom vi tjener 1000 kroner, så forsyner det offentlige seg med innpå 700 av disse.

«Selv drømmer er konsesjonspliktige»

Det var dette han sa, reporteren i Dagsrevyen, igår. Bakgrunnene var forslaget om å oppheve konsesjonsplikten ved omsetning av småbrukseiendommer. Slike har hittil vært underlangt konsesjonsplikt, dvs. at den som har ønsket å kjøpe seg en landeiendom med en liten tomt med plass til hest og hund og katt og kaniner, en eiendom klassifisert som småbruk, har måttet søke om konsesjon, dvs. tillatelse av de lokale pollitiske myndigheter, for å få lov til å kjøpe eiendommen.

DLF stiller ved kommunevalget i Oslo!

Som kjent måtte DLF samle inn 300 underskrifter for å få anledning til å stille liste ved høstens kommunevalg i Oslo. Idag fikk vi beskjed fra Oslo kommune: de underskrifter vi hadde samlet inn tilfredsstiller lovens krav, så da er det klart: Oslos velgere vil denne høsten få muligheten til å stemme på et parti som virkelig vil gå inn for å øke individets frihet.