November 2013

Samferdselsministeren om konkurranse i luften

På Dagsrevyen i går 31/10 ble samferdselsminister Ketil Solvik Olsen intervjuet om den saken vi skrev om i går, nemlig flyselskapet Norwegians bruk av asiatisk personale på enkelte av sin langdistanseruter.

Syke kriminelle

Flere tiår med utredninger, men ingen løsning for kriminelle med «frikort»

Problemet er blitt utredet i nesten 40 år. Mens syke kriminelle fremdeles får gå fritt rundt i samfunnet [og plager borgerne med innbrudd, overfall, ran, hærverk, etc.], har politikerne nå satt i gang en ny utredning.

Det er Aftenposten som forteller dette: et stort antall kriminelle går løse. Dette er da kriminelle som altså plager oss med som nevnt innbrudd, ran, overfall og hærverk, og de går altså løse og kan ikke straffes - fordi de er syke. Dette er selvfølgelig svært ille.

Utspill fra EU

Det kommer stadig underlige utspill fra EU. Mest beryktet er vel pålegget om restriksjoner ang. krumningsradius for agurker – skulle en agurk kunne selges lovlig kunne dens krumningsradius ikke være for liten. Nå har enkelte EU-tilhengere hevdet at dette pålegget ikke var reelt, at det var en spøk, men det at en slik eventuell spøk av mange blir tatt på alvor sier vel også sitt.

Norge i dag

Mandag kveld skjedde det vi håpet aldri skulle skje igjen: tre mennesker ble drept av en asylsøker på en buss. En bussjåfør som så frem til en vanlig dag på jobben, en svenske som etter å ha avsluttet sitt arbeidsopphold i Norge var på vei hjem tilbake til Sverige, og en ung kvinne som skulle tilbake til sine studier i Oslo etter å ha besøkt venner og familie; alle disse ble drept av en desperat mann. Dette er forferdelig ille, både for de som ble direkte rammet, og for deres pårørende.

Økende korrupsjon i staten

46 mislighetssaker er avslørt i staten på tre år. En av ti statlige etater har oppdaget misligheter. Det er Aftenposten som forteller dette. Og ikke nok med dette: De fleste sakene dysses ned.

Så ikke bare har vi en økende mengde korrupsjon og snusk i den stadig mer omfangsrike norske staten, de fleste avsløringene om slike saker blir også dysset ned.

To grunnholdninger

Svenske kinoer merker filmer som består en feminist-test. Kravet er at minst to kvinner i en film prater om noe annet enn menn.

Som et ledd i likestillingsarbeidet vil en del filmannonser i Sverige visstnok merkes dersom filmen består en feminist-test.

Vi siterer videre fra Aftenposten: Skandinavia er berømt for sin likestilling. Nå blir svenskene verdenskjente for sin nye praksis med å merke filmer. Det er filmer som er gode nok på å vise kvinnelige rollemodeller som nå blir merkes med en A.

Tilleggsproposisjonen

Det største og viktigste skattegrepet som nå blir tatt, er å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for alle fra 28 til 27 pst. … Lavere skatt på lønn handler … om økt frihet for den enkelte. Det å kunne bestemme mer over egen inntekt er et verdispørsmål. Lavere skatt på lønn er altså et skatteøkonomisk kinderegg: mer frihet for vanlige lønnsmottakere, økt vekstkraft for norsk økonomi og større tilgang på arbeidskraft for norske bedrifter. Summen av dette blir en skatteendring som er riktig og viktig å gjøre.

Omkamp om DLD?

Det ser ut til at DLD blir innført selv om kun to partier på Stortinget er for og de seks andre er imot. Et av de partiene som var sterkt imot var FrP, som nå sitter i regjeringen og som til og med har både justisministeren og samferdselsministeren.

Riktignok er de to partiene som er for DLD de to desidert største – Høyre og Ap - og siden Stortinget har vedtatt at DLD skal innføres er det kanskje naturlig at man bare retter seg etter det som er vedtatt. Men omkamper har jo skjedd før.

Regjeringsskifter og støtteordninger

Blåblått maktbudsjett: - Knebler sine uvenner. Bård Vegar Solhjell mener den nye regjeringen bruker makten til økonomisk å kneble dem de er uenige med. Dette skriver Dagsavisen på sin forside i går 12/11.

Bakgrunnen er at den nye regjeringen har endret noen (og i noen få tilfeller fjernet) tilskuddsbeløp til enkelte organisasjoner. Blant de ordninger som blir berørt av dette er pressestøtten, og tilskuddene til Arbeiderbevegelsens arkiv, Nynorsk kultursentrum, og Folkeaksjonen mot oljeboring i nord. (Disse er nevnt på Dagsavisens forside.)

Kontantstøtte

KrF ønsker enda høyere kontantstøtte, og muligens vil regjeringen - inkludert FrP - i de pågående budsjettforhandlingene gå med på dette.

Bakgrunnen for kontantstøtten er i hovedsak som følger: De som har sine barn i barnehage får med dette store subsidier fra det offentlige i og med at foreldrene ikke betaler hele kostnaden; en del av kostnaden dekkes av det offentlige. Men pengene det offentlige deler ut kommer fra skattebetalerne, så dette betyr at man betaler en del av kostnadene ved barnehaveplassen direkte, og en del indirekte via skatteseddelen.

Sosialismens endestasjon

Venezuela's President Nicolás Maduro intensified his perceived fight Monday against "bourgeois parasites" he accuses of an economic war against the socialist country by threatening to force more stores to sell their merchandise at cut-rate prices.

National guardsmen, some of whom had assault rifles, were positioned around outlets of an electronics chain that Maduro has ordered to lower prices or face prosecution. Thousands of people lined up at the Daka stores hoping for a bargain after the government forced the companies to charge "fair" prices.

Det vedtatte budsjettet

(Tittelen er en tilsnikelse. Det dette handler om er det budsjettforslaget som de to regjeringspartiene og deres to støttepartier ble enige om sist fredag. Men siden disse fire partiene har flertall regner vi med at det blir vedtatt.)

«Folkets dom»

Folkets dom: Nei til søndagsåpne butikker. VIL HA STENGTE BUTIKKER: Folk flest ønsker ikke søndagsåpne butikker

Det går fram av en spørreundersøkelse Ipsos MMI har gjennomført for Dagbladet. Den viser nemlig at hele 58 prosent er imot regjeringens ønske om å innføre søndagsåpne butikker, bare 26 prosent er for.

Dette leser vi i Dagbladet, og dette er vel greit nok – så langt som det rekker. Men det er svært vanlig å trekke den slags resultater lenger enn det er dekning for; noen tolker dette som et argument for å forby butikker å holde åpent på søndager.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er ajour med kontingenten. Dette nummeret inneholder en artikkel om islamofobi vs islamofili av Vegard Martinsen – islamofobi er definert som en ubegrunnet frykt for islam, mens islamofili er trangen til å benekte enhver sammenheng mellom islam og den undertrykkelse og terror som blir begått i islams navn. Venstres leder Trine Skei Grande skrev som kjent at Islamofobi er et samfunnsproblem. Islam er det ikke http://bit.ly/kpXVGS , mens

Ingen kommentar torsdag og fredag

Det kommer dessverre ingen nyhetskommentarer torsdag og fredag.

Borgervern

Tilfeller hvor borgervern-grupper griper inn overfor kriminelle blir stadig flere. Vi nevner ett ferskt eksempel fra Norge: - Sånn gjør vi med dieseltyver hvis politiet ikke gjør noe! Da politiet ikke ville gjøre noe, så de seg nødt til å hente kranbilen.

Byråkrati

Høyre vil ikke redusere byråkratiet. Dette sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i VG; byråkratiet skal riktignok effektiviseres, men dette er en oppgave som langt større folk enn Sanner tidligere har forsøkt helt uten hell. Her er sitatet fra VG: - Nei, vi er ikke ute etter å kutte antallet byråkrater, men å gjøre byråkratiet mer effektivt.

Avtalen med Iran

Det var glede å spore i enkelte kretser for et par dager siden da avtalen mellom Iran og et halvt dusin vestlig makter om å forsøke å hindre Irans mulighet til å skaffe seg atomvåpen. Vi så bla. følgende reaksjon: Statsminister Erna Solberg (H) mener atomavtalen med Iran er et viktig skritt på veien mot en endelig løsning på konflikten. …Utenriksminister Børge Brende (H) omtalte avtalen som historisk….

Sjakk

(La meg helt innledningsvis si at det er et politisk poeng også i denne kommentaren.)

Kosmo

I går var han igjen i pressen, riksrevisor Jørgen Kosmo. Denne gangen var det OUS han refset. Dagbladet formulerte budskapet slik: Kritisk til utviklingen for Oslo Universitetssykehus. Riksrevisjonen ser alvorlig på at omstillingsgevinsten uteblir. Riksrevisor Jørgen Kosmo legger nå fram resultatene av Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012.