May 2012

Lisensen

NRK-lisensen kan forsvinne, forteller Aftenposten sist søndag 29/4 (i en artikkel med tittelen “Fullt NRK-tilbud uten lisens”). Grunnen er at nå er det mulig å se NRKs TV-sendinger uten å ha lisens dersom man ser det på en PC. PCen kan nå også enkelt kobles til en TV slik at man kan se sendingene der i samme kvalitet som om man tok imot TV-sendingene direkte fra NRK og ikke via Internett. Siden det ikke er, og heller ikke finnes planer om å innføre, lisens for PCer, innebærer dette at man fullt lovlig kan se NRKs sendinger uten å ha betalt lisens.

Israel i 1.-mai-togene

Togene 1. mai inneholdt en rekke paroler om ulike politiske spørsmål, men i Bergen var det kun to som handlet om utenrikspolitikk. Begge disse handlet om Israel: “Opphev blokaden av Gaza – Boikott Israel!” og “Staten Israel = Apartheid”.

Høyre som det nye arbeiderpartiet

Høyres glideflukt over til og langt inn på den sosialistiske siden fortsetter med uforminsket styrke. Dette bekreftes av et oppslag som får førstesiden på Aftenposten i dag: Høyre vil bli det nye arbeiderpartiet, unnskyld, det står “arbeidspartiet”, og som eksempler på dette nevnes at Høyre vil omfavne fagbevegelsen, kreve faste ansettelser, og droppe skattekutt.
Den som har fulgt Høyre en stund blir ikke overrasket over dette. Her er en kort liste over noen av de mange frihetsfiendtlige standpunkter Høyre har inntatt de siste årene:

- Høyre støttet røykeloven

DLFs landsmøte

DLFs landsmøte ble avholdt i går, lørdag 5. mai. Det ble det et interessant møte med nyttige og avklarende diskusjoner om flere temaer, bla. utenrikspolitikk og strategi.

Avstemninger om noen av disse temaene viste stor oppslutning blant delegatene om den linjen DLF følger.

Ved valgene ble leder Vegard Martinsen, nestleder Lasse K. Lien og generalsekretær Per Arne Karlsen gjenvalgt uten motkandidater.

Sentralstyremedlemmene Martin Johansen og Tore Aabø ble også gjenvalgt, mens Petter Sandstad og Inge Simon Thorbjørnsen ble valgt inn som nye medlemmer i sentralstyret.

Som fortjent

Den konservative Nicolas Sarkozy har tapt presidentvalget i Frankrike, og dette er som fortjent. Han har som de fleste andre konservative lagt sin politikk til venstre, og derfor har han i langt mindre grad en valgkampretorikken (før han ble valgt i 2007) tydet på gjennomført det han sa han skulle gjøre. Derfor har oppgangen latt vente på seg, og problemene har bare økt. At han da har tapt er da bare rettferdig.

Forbud mot tigging

Oppslutningen om å innføre et forbud mot tigging fikk nye styrke i helgen etter at Høyres landsmøte vedtok å gå inn for et slikt forbud. (Ledelsen var riktignok i mot, men forslaget ble vedtatt med 184 mot 102 stemmer.)

8. mai

Det er all grunn til å feire 8. mai - det var denne dagen annen verdenskrig tok slutt i Norge ved at den tyske okkupasjonsmakt kapitulerte. Norge var alliert med de makter som nedkjempet Tyskland, og med Tysklands nederlag ble også okkupasjonen av Norge avsluttet. Norge ble 8. april 1945 igjen et selvstendig rike.

Kommunale eiendommer

“173 tomme kommunale bygninger … Mens studenter står i boligkø, og Oslo mangler hus til en rekke gode formål, står 173 kommunale bygninger tomme”. Dette leser vi på forsiden av gårsdagens utgave av Aften. Og vi er ikke overrasket over at slike ting forekommer.

Offentlig drift er alltid lite effektiv og innebærer mye sløsing. At så mange bygninger står tomme er svært ille, dette er en kolossalt dårlig ressursutnyttelse, noe som dog er et nødvendig resultat av offentlig disponering av eiendommer.

Kjakan

Gunnar Sønsteby – Kjakan – er gått bort i en alder av 94. Han var en av de store heltene fra annen verdenskrig.

Vi siterer fra en omtale av ham i Aftenposten: “Sønsteby var en aktiv motstandsmann under krigen. Kuréroppdrag, sabotasje, likvidasjoner og hemmelige møter fylte hans liv i fem krigsår.

I 1943 dro Sønsteby til Storbritannia, og i juni samme år ble Sønsteby innrullert i Kompani Linge.

Typisk norsk

Mange av tilhørerne i den pågående rettssaken mot 22.juli-terroristen er i slekt med noen av de som ble drept. En av dem, en mann fra Irak som mistet en bror på Utøya, reagerte med sinne mot den tiltalte, og ropte ukvemsord til ham og kastet en sko mot ham (i Irak er dette et tegn på dyp forakt).

Vi siterer fra en omtale av episoden på tv2.no: “Fredagens rettsforhandlinger tok en dramatisk vending da en av tilhørerne raste mot tiltalte Anders Behring Breivik mens obduksjonsrapportene ble lest opp.

“Islam-aksept skaper undertrykking”

Overskriften har vi hentet fra en artikkel i Dagsavisen, og det er danseren Lloyd Newson som sier dette. Vi siterer fra artikkelen: “Den dumsnille politiske venstresida som med intensjoner om mangfold tillater alt det negative i islam, åpner for diskriminering vi ellers aldri ville akseptert, sier danselegenden Lloyd Newson.”

Det er ikke ofte man kan lese slikt i mainstream media, så vi siterer noe mer:

Landbruksoppgjøret

Landbruksoppgjøret er i gang, og vi opplever det som alltid følger dette ritualet: Bøndene klager over lave inntekter, det kommer annonser som inneholder tvilsomme eller usanne påstander (Staavi: “overskriften «Ni av ti nordmenn støtter bøndene» … er en løgn av skandaløse dimensjoner”, link nederst), bønder stenger motorveier med traktorer, det kommer planer om aksjoner – i år skal butikkene tømmes for brød (?), man ser plakater og annonser med tekster som “Nå har Jens lagt det store egget” og “Regjeringa har det mest i kjeften – [inntekts]gapet [mellom bønder og andre] øker”.

God grunn til å feire 17. mais egentlige innhold

Det er god grunn til å feire 17. mai, Norges grunnlovsdag. De fleste som feirer denne dagen feirer nasjonal selvgodhet, men denne dagens virkelige innhold - et jubileum for grunnloven - er det god grunn til å feire.

Prisen på helium

Hvis du kjøpte ballonger i går syntes du kanskje at de var litt dyre. Prisen på en vare skal dog ikke bare gjenspeile den mengde ressurser, inkludert arbeidskraft, som går med til å produsere varen, den skal også være et uttrykk for slike ting som hvor mye det finnes/hvor mye kan produseres av varen i fremtiden i forhold til forventet forbruk, hvor stort behovet for varen vil være fremover, osv. Ballongen i seg selv – litt plast og en hyssingstump – skulle ikke koste så mye, det som koster er det som ballongen er fylt av: helium.

USA fremover

Lokalvalg er ofte en meningsmåling for regjeringen; dersom regjeringen gjør det godt vil de partiene som utgjør regjeringen ofte gjøre det godt i lokalvalg, dersom regjeringen ikke er populær vil regjeringspartiene som regel gjøre det dårlig i lokalvalg. Dette gjelder også USA (selv om man der ikke har noen regjering, det de har er en administrasjon): er presidenten populær vil hans parti gjøre det godt, er han ikke populær vil hans parti og hans sympatisører og allierte gjøre det dårlig.

Norge har ikke lenger en statskirke

“Norge har ikke lenger en statsreligion og regjeringen bestemmer ikke lenger hvem som utnevnes til biskop i Den norske kirke etter at Stortinget avviklet statskirken mandag” forteller VG i går.

Betyr dette at DLFs forslag har fått gjennomslag?

Bøndene mot matvarekjedene

Også i går demonstrerte norsk bønder, denne gangen mot matvarekjedene. Og denne gangen har vi stor sympati for det de sier.

Først gir vi ordet til en avis: “– De store matvarekjedene tar gevinsten …
I 1985 kostet ett kilo storfekjøtt 90 kroner i butikk. Bonden fikk 30 kroner kiloen. I 2010 kostet ett kilo storfekjøtt 180 kroner i butikken. Bonden fikk 32.

– Det sier litt om hvem som stikker av med gevinsten, sier bondelagsleder i Nittedal og Hakadal, Pål Skøyen. – Vi har en produktivitetsøkning på rundt seks prosent hvert år. Den går rett i lomma på de som styrer dagligvarekjedene.

Utrolig forslag om mildere straffer

Alt for mange ganger dukker det opp forslag som er helt utrolige. Her er et fra dagens aviser – overskriften er som vanlig vinklet slik at den skal fange lesere selv om det går på bekostning av det saklige innhold, men uansett: “Frykter bølge av kriminelle. Nytt forslag om halv straff”.

Artikkelen forteller: “(VG Nett) Et nytt forslag om halv straff til kriminelle kan føre til at en bølge av utenlandske kriminelle kommer til landet.

Om innvandring og SSB og om å ikke se poenget

SSB har funnet ut at innvandring ikke lønner seg, og nyheten om dette er spredd i alle aviser og på en rekke internettfora. Men hovedpoenget har vi ikke sett omtalt noe sted.

Først om SSBs undesøkelse fra Nettavisen: “SSB: Innvandring lønner seg ikke. Innvandring gir økte inntekter til det offentlige de første årene, men etter hvert går regnskapet i minus. Det viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Oslo vokser

Antall innbyggere i Oslo vokser raskt; innen 2030 vil byen ha 200 000 flere innbyggere enn i dag. Men hvor skal disse nye innbyggerne bo? Dette var tema for en reportasje i Dagsrevyen sist lørdag 26/5. FrP i Oslo bystyre ved leder av byutviklingskomiteen Jøran Kallmyr gikk inn for at man skulle bygge nye boliger omkring T-bane-stasjonen i vest, dette fordi det praktisk talt ikke er plass til flere boliger i øst. Han sa også at utnyttelsesgraden i vest var omkring 12 %, mens den i øst mange steder var større enn 100 %.

FN og Syria

Det er svært mye man kunne sagt om det som skjer i Syria – og vi skal si noe - men vi skal i hovedsak konsentrere oss om FNs rolle.

Det som skjer i Syria er ikke annet enn barbarisk. Heldigvis har de fleste av oss sluppet å se videoen som viser drepte barn mens det ropes «Allah Akbar», men vi vet at det pågår en borgerkrig og at et stort antall mennesker er blitt massakrert.

Pressen og ytringsfriheten

Ytringsfriheten, retten til å gi uttrykk for hva man måtte mene uansett hvor populært eller upopulært det er, burde være selvsagt. Men det er den ikke. Alt for få forsvarer i dag denne retten.