December 2011

Religioner og politikk

”Krav om at kvinner og menn skal holdes adskilt på offentlige steder, setter sinnene i kok blant sekulære israelere” forteller Aftenposten sist tirsdag 29/11.

Videre: ”De ultraortodokse jødene har strenge sosiale skiller for hvordan de kler seg, og hvordan menn og kvinner oppfører sg mot hverandre … Det[te] har i årevis skapt konflikt med de sekulære. De ultraortodokse har gjentatte ganger angrepet busser og biler som har kjørt på sabbaten og gått til angrep på åpne butikker. …”.

”Kvelende helsebyråkrati”

Tittelen har vi tatt fra en kronikk i Dagens Næringsliv for et par dager siden (29/11). Den er skrevet av to fastleger, og vi siterer først noe fra dem:

”Legers profesjonelle og faglige integritet er under press. Skrivebordsreformer truer med å redusere legekunsten til kontorhold, regelanvendelse og utfylling av blanketter. De siste endringer i sykelønnsordningen medfører økende rapporteringsplikt og uhensiktsmessig byråkrati for legene, under trusler om bøter og andre sanksjoner. Og neste år rulles samhandlingslingsreformen ut.

Det er på tide å sette foten ned.

Tilfeldigheter, systemsvikt, eller …?

”- Politiet tar ikke rømningsfaren på alvor i voldtektssaker” leser vi på NRK.no, og artikkelen forteller bla. følgende: ”Flere voldtektssiktede bør varetektsfengsles for å hindre at de rømmer til utlandet, krever bistandsadvokat. Det gjøres i altfor liten grad i dag, og jeg mener politiet bør bruke mer ressurser på å begjære varetektsfengsling i voldtektssaker, sier bistandsadvokat Trine Rjukan.

Tidligere i dag fortalte NRK.no at 19 personer som er sikta eller dømt for seksuelle overgrep i Norge er etterlyst internasjonalt.”

Hva er problemet? Er det demokratiet? Eller …?

For noen år siden kunne man stadig høre oppfordringen om at USA burde bli mer likt Europa. Men nå er det ingen som sier dette lenger (og dessverre er USA spesielt under Bush jr og Obama blitt alt for likt Europa, men vi skal la dette ligge), ingen vil i dag fremheve Europa som et ideal.

Forbud mot farlige ting …

Som kjent er det en rekke ting som er forbudt i dag og som var tillatt i tidligere tider: narkotika, spill som poker (om penger), å selge sex, profesjonell boksning var en periode forbudt, osv. (Vi tenker her ikke på ting som bør være forbudt, som f.eks. det å stjele fra andre eller å bruke vold mot andre.)

Grunnen til at disse tingene er forbudt er at de regnes som farlige og skadelige for samfunnet.

Ingen nyhetskommentarer torsdag og fredag

Det kommer dessverre ingen nyhetskommentarer torsdag 8/12 og fredag 9/12.

Ultralyd og frihet

”Flertallet i Nasjonalt råd har med knapt flertall gått inn for at alle gravide skal få tilbud om ultralyd i uke 12 i svangerskapet. …” forteller Dagbladet, og videre:

”Gravide kan i dag få tidlig ultralyd dersom de føler uro for at svangerskapet ikke utvikler seg normalt – på medisinsk indikasjon. Slik bør det fremdeles være. Rådet la vekt på at mange går til private klinikker for ultralyd i 12. uke. KrF mener likevel at det ikke er et godt nok argument for å innføre en ordning som i realiteten vil innebære en screening av alle gravide. Til det er konsekvensen for alvorlig.

Det indre liv på venstresiden

Det er sjelden man får et innblikk i hvordan de politiske kamper på den ekstreme venstresiden foregår. Men takket være Dagbladets undersøkelser av SOS Rasisme, undersøkelser som bla. har vist at organisasjonen har bedrevet omfattende juks for å motta enda mer i statsstøtte enn de har krav på, er en rekke forhold i organisasjonen og dens eier (?), kommunistpartiet Tjen Folket, blitt avslørt. Det har vist seg at de har drevet eiendomsspekulasjon, forfalskning av medlemslister, trygdemisbruk, trakassering av personer som melder seg ut, osv.

Et folk får de politikere det fortjener

Slik det ser ut nå vil USAs president etter 20. januar 2013 være enten Barack Obama eller Mitt Romney eller Newt Gingrich. Det er lite sannsynlig at noen av de andre kandidatene på republikansk side vil kunne nå frem, men det er ikke helt umulig at den utbredte misnøyen med Romney og Gingrich vil kunne føre til at en outsider som f.eks. Jon Huntsman, som på kort tid har gått fra ca 0 % til ca 10 % på enkelte meningsmålinger, vil kunne seile opp. Men vi tror det er lite sannsynlig.

Lambda/Munch-museet

DLF har ingen mening om det nye Munch-museet og hvor det bør plasseres. Men vi har meninger om hvordan slike saker prinsipielt sett bør behandles/vedtas.

Først noen ord fra Aftenposten om den ytterst normale, men skandaløse, behandlingen Lambda har fått frem til i går:

”Lambda skrinlegges. Nær 110 millioner er brukt til nå, men i dag [14/12] valgte bystyret i Oslo å slå hele Lambda-prosjektet i svime. Ingen vet om det noen gang blir vekket til live igjen.

Med nisselua på hodet. Eller med skjegget i postkassa?

De fleste kjenner vel saken godt nå: ved en skole i Drammen ble elevene nektet å ha på nisselue ved en julemarkering, og forbudet skyldtes at skolens ledelse ikke ville støte visse minoritetselever, elever som ikke feirer jul slik det er vanlig i Norge.

Mange kommentatorer, bloggere og politikere tok da for gitt at dette var enda et tilfelle av ettergivenhet overfor muslimer, og kommenterte enda en gang at de fremmedkulturelle måtte innrette seg etter norske skikker.

"Gratis"

”Nytt Ap-forslag: Gratis hjelp til barnløse” forteller VG i forrige uke. Det er flere ting man kunne ta opp i forbindelse med et slikt utspill, men vi skal se på kun en av dem; bruken av ordet ”gratis”.

At noe man får er gratis betyr at man ikke skal betale for det eller på annen måte yte gjengjeld for det man får.

Men er ting man får fra det offentlige gratis selv om man ikke betaler for det man får når man får det?

Også i Kina

Det er ikke bare i den arabiske verden at folket gjør opprør mot diktatoriske regimer. Hva resultatet blir i de arabiske landene er ikke godt å si ennå – kanskje går de fra vondt til verre, men lignende opprør skjer nå i både Russland og Kina, selv om de der foreløpig forekommer i langt mindre omfang.

Demokratiet

Det er ikke så greit med demokratiet. I utgangspunktet går det ut på at folket skal velge de som skal styre. Alle de store partiene er for demokrati. Eller de sier at de er for demokrati.

La oss først se på et par aktuelle saker som viser at det muligens er en viss forskjell på hva de i de store partiene sier og hva de egentlig mener:

Løgn fra TV2 om strømprisene

«Fritt marked – dyrere strøm» var en overskrift på TV2s nyhetssending i går 21. des. At strømmen er dyr er sant, men er det vi har et fritt marked?

La oss for å undersøke dette se på noen relevante fakta.

I et fritt marked er aktørene private, det er ingen statlige hindringer for produksjon, og det er ingen statlige avgifter.

Enda sterkere byråkratisering av helsevesenet

Vi siterer fra Aftenposten i går 22/12: «I dag legges Helse- og omsorgsdepartementet frem en ny fastlegeforskrift. Den er preget av at fastlegene i større grad skal kontrolleres. Helseministeren vil etablere jevnlige standardiserte spørreundersøkelser der pasientene sier hva de mener om legene, både om behandling og tilgjengelighet.

Helseministeren vil gjøre det lettere å komme i kontakt med fastlegen. Hun krever at 80 prosent av telefonhenvendelsene skal besvares innen to minutter.

Julens virkelige innhold

I tider som disse er man utsatt for så mye påvirkning fra ulike hold at man lett kan komme til å glemme julens virkelige budskap.

Julen er en tid for feiring, en tid for å være sammen med familie og venner, en tid for å gi gaver til hverandre, en tid for velvilje overfor andre mennesker.