September 2007

Eiendomsskatt i Oslo

Hva vil skje mht eiendomsskatt i Oslo etter valget? La oss først så på hva som vil skje hvis de røde får flertall.

SV vi ha eiendomsskatt. Programmet sier at "Oslo SV ønsker å innføre en eiendomsskatt …". Dette er beundringsverdig klar tale.

Klimavalget

"Hvor ble det av klima- debatten?" spør en åpenbart skuffet Aftenposten i dag. Kommende kommunevalg blir altså ikke det klimavalget som de venstreorienterte politikerne truet med for noen måneder siden. Og bra er det. Man hvorfor ble det slik?

Skolevalgene

I går kom resultatene fra skolevalgene, og Høyre er en klar vinner.

Av andre interessante resultater kan man merke seg at SV og FrP går tilbake. Skolevalgene varsler ofte trender som også vil komme til uttrykk i selve valget, dette selv om nivået på skoledebattene er noe annerledes enn nivået på de vanlige valgdebattene.

Hvordan står det til?

Man kan iblant faktisk få et godt innblikk i hvordan det står til i samfunnet ved å lese aviser. I dagens Aftenposten finner man en rekke overskrifter som tar tempen på Norge i dag, og vi gjengir noen av dem her:

"Flere ungdommer til barnevernet" (s. 3)

"Dårligere etter sykehusreform" (s. 2-3)

"Grunnskolen sakker akterut i bruk av data i undervisningen" (s. 7)

"Løftebrudd gir politikerforakt" (s. 13)

"Hyttegebyr: fra 0 til 580 000 kroner" (s. 14-15)

Valg

Om et par dager er det valg, og vi synes at som et politisk parti bør vi komme med et råd om hvordan folk bør stemme.

Til valget stiller de syv store partiene, men i mange kommuner er det også en rekke andre parter/lister. I Oslo for eksempel er det 19 alternativer på velge mellom.

11. september 2007

Terrorangrepene for seks år siden var kulminasjonen av en serie terrorangrep utført mot Vesten av ulike militante muslimske grupper. Etter dette angrepet gikk USA til krig først mot det Talibanstyrte Afghanistan, og så mot Saddam Husseins Irak. Dette fordi Afghanistan direkte støttet og skjulte ledere i al Qaida, som sto bak angrepene, og fordi Irak hadde støttet et stort antall terrorangrep mot Vesten, og åpenbart planla/støttet flere angrep.

En tragisk og farlig utvikling. Men hvorfor?

"Unge homofile mobbes over en lav sko. Halvparten har vært utsatt for vold og trusler" forteller Aftenposten i dag, og artikkelen forteller videre bla. følgende:

"- Unge homofile er fortsatt en utsatt minoritetsgruppe. De aller yngste er en særlig sårbar og utsatt gruppe, konstaterer forsker Bera Ulstein Moseng ved Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA. Hun har hatt hovedansvaret for rapporten "Vold mot lesbiske og homofile tenåringer", som offentliggjøres i dag.

En skam

Tyver får i dag lov til å herje fritt uten noen innblanding fra rettsapparatet. Dette er innholdet i en artikkel fra Nettavisen i dag. "Fritt fram for tjuvradder" er overskriften, og artikkelen forteller med utgangspunkt i en konkret sak:

"Butikksjefen leverer skriftlige tilståelser fra butikktyver til politiet. Likevel blir sakene henlagt.
….

Nesten hver uke tar [butikksjefen] folk på fersken i å stjele fra jernvarebutikken. Og de fleste som blir tatt signerer en tilståelse på stedet.

Ytringsfrihet igjen

Igjen har militante muslimer kommet med trusler overfor en som kun bedriver normal kunstnerisk aktivitet. Den svenske kunstneren Lars Vilks har laget en karikatur av religionsstifteren Muhammed, og terrornettverket alQaida har utlovet en belønning på 100 000 amerikanske dollar (!) til den som dreper ham.

Dommen mot Microsoft

Dommen mot Microsoft er grovt urettferdig. Microsoft ble dømt til å betale en bot på fire miliarder kr, til å oppgi forretningshemmeligheter til konkurrenter, og til å fjerne enkelte deler av sitt produkt.

Som om vi kunne sagt det selv …

""…drosjeløyvene avler snusk og kriminalitet" mener politisjef" leser vi på Aftenpostens førsteside i dag. Og dette er som om vi kunne sagt det selv.

Et system hvor man må ha tillatelser fra noen for å kunne drive vanlig handelsvirksomhet, vil alltid medføre muligheter for snusk, korrupsjon og kriminalitet. Og hvis virksomheten er regulert eller utsatt for andre typer offentlige inngrep, vil det ofte skje forsøk på å unnslippe disse, og dette avler igjen vanlig kriminalitet.

Reelle trusler

Fra Svenska Dagbladet henter vi følgende om en debatt hvor Lars Vilks var til stede og hvor hans tegninger av Muhammed ble diskutert:

"Mitt under seminariet om yttrandefrihet i Stockholm stal en grupp muslimer uppmärksamheten från Lars Vilks. På svenska och arabiska kritiserade Husam Madani den svenske konstnären och försvarade profeten.

Enligt arabisktalande personer på plats ska Husam Madani ha sagt följande om Lars Vilks: "Låt hans öde bli en läxa för de andra".

Hva er det Iran vil?

I de siste uker har mye oppmerksomhet blitt rettet mot Iran. I denne omgang skal vi gjengi litt av det som ser ut til å være Irans planer for fremtiden. Men først litt historie: Sjahen av Iran, en tyrann som be støttet av bla. USA, ble styrtet på slutten av 70- tallet, og man fikk et islamistisk diktatur av verset slag, langt verre enn under sjahen, ledet av ayatolla Khomeiny. Dette regimet er blitt stadig mer undertrykkende og aggressivt siden da.

En uklok dom

Høyesterett har bestemt at det skal være fem års reklamasjonstid på mobiltelefoner. Dette er etter vårt syn en meget uklok dom. Den tar for seg et område hvor rettsapparatet ikke skal blande seg inn, den viser at både de som har kjørt saken og de som har avgjort saken ikke har innsikt i elementære økonomiske årsakssammenhenger, og den vil føre til et dårligere tilbud til kundene.

Norge er utsatt

I det siste har vi opplevd at russiske fly gang på gang har vært nær ved å krenke grensen for norsk luftterritorium. Dette er klart en demonstrasjon av styrke fra Russlands side, og vi bør huske på at NATO ble opprettet rett etter annen verdenskrig for å demme opp for det da kommunistiske Russlands (som da het Sovjetunionen) ekspansjon.

Overvåkede muslimer

"Muslimer føler seg overvåket" var tittelen på et innslag i NRK-nyhetene i går. Vi siterer fra artikkelen om saken på nrk.no: "Muslimer i Norge føler seg over terrorovervåket av myndighetene. Vanlige mennesker er redde for å snakke fritt. De passer seg for hva de sier over telefonen og hva de skriver i e-poster. … Flere muslimer opplever at de blir sett på som en sikkerhetsrisiko. …

Systematiske løftebrudd

"Bryter makspris-løftet" er hovedoverskriften på Aftenpostens førsteside i dag, og artikkelen som følger begynner slik: "Nytt løftebrudd. Regjeringens løfte om full barnehavedekning innen utgangen av året er allerede brutt. Nå ryker også løftet om en makspris på 1750 kroner.

For dyrt. Begrunnelsen som gis, er at det rett og slett ville koste for mye sammenlignet med andre oppgaver Regjeringen ønsker å bruke penger på"(sitat slutt).

Renten

For et par dager siden ble igjen renten satt opp. Hovedstyret i Norges Bank ved sentralbanksjef Svein Gjedrem satte onsdag opp renten for åttende gang i år. Påskuddet er at "veksten i økonomien er sterkere enn ventet". En renteøkning vil gjøre det vanskeligere å ta opp/betjene lån, og derfor vil veksten i økonomien bremses. For ikke mange årene siden var renten (Norges Banks styringsrente) omkring 2%, men nå har den gått opp til 5%.