June 2007

Markedskreftene

Dette innlegget ble sendt til Aftenposten i dag, og det er allerede blitt refusert:

Tilstanden i helsevesenet: et øyenvitne forteller

Alle klager på helsevesenet, og alle de store partiene lover før hvert valg at de skal løse problemene, og allikevel blir det stadig verre - eller?

De som ikke har vært i nær kontakt med helsevesenet vet lite om hvordan det fungerer, og det er relativt sjelden at de som rammes av det forteller hva de har opplevd. Men forleden sto det et langt leserbrev i Aftenposten hvor en pårørende fortalte om det hans ektefelle, en tidligere sykepleier, var blitt utsatt for:

Kan krig løse problemer?

Det er i dag 40 år siden seksdagerskrigen brøt ut. Israel hadde siden etableringen i 1948 gjentatte ganger blitt angrepet av sine arabiske/muslimske naboer; naboer som ønsket at Israel skulle opphøre å eksistere. Israel hadde vunnet alle disse krigene. Men den spektakulære seieren som Israel oppnådde i krigen som begynte 5. juni 1967 hadde verden aldri sett maken til.

"Samfunnsmessig styring og kontroll" i praksis

Venstresiden er motstandere av den private eiendomsrett og av at individer handler frivillig med det de eier, og derfor er de motstandere av et fritt næringsliv.

"Vi vil ikke klare å utrydde fattigdommen"

Det forløpig siste punkt i den lange listen med løftebrudd fra SVs side er at de nå går bort fra løftet om å utrydde fattigdommen. Vi siterer fra Aftenposten:

"I Soria Moria-erklæringen står det at regjeringen skal utrydde fattigdommen i Norge. Nå innrømmer finansminister Kristin Halvorsen (SV) at regjeringen ikke greier å nå målet.

Offentlig vs privat

Den som forsøkte å se nyheter på TV i morges fant ut at det var en sending på TV2, men ingen sending på NRK. TV2 har morgensendinger inkludert nyheter hver dag, mens NRK kun har morgensendinger i perioder.

Hvorfor er det slik? NRK har store ressurser, og man skulle tro at de hadde personell nok til å sende en nyhetssending om morgenen, men slik er det altså ikke.

Enda en tragisk barnevernsak

Enda en gang har Barnevernet foretatt en feilvurdering, denne gang endte den med at en 13 år gammel gutt ble drept med kniv av sin egen far.

Faren har tidligere brukt vold overfor sønnen, men allikevel ble sønnen, som bodde på et resurssenter, sendt på besøk til faren. De i Barnevernet som var involvert i denne saken var klar over at faren var voldelig, men som VG skriver: " … de regnet med at den unge gutten kunne stikke av hvis pappaen ble voldelig igjen."

Svømmeundervisning

I de siste årene har det dessverre vært en rekke drukningsulykker i Norge. En del av disse har rammet barn, og de skyldes at barna ikke er gode nok til å svømme. I media har vi det siste årene også ofte lest om at en rekke svømmebassenger omkring i kommunene står tomme og at omfanget av svømmeundervisningen derfor er langt mindre enn det burde være.

Spill for galleriet

Er det problematisk at LO gir store beløp til Arbeiderpartiets valgkamp? Det kan se slik ut på en rekkeavisoppslag vi har sett de siste dagene, for eksempel på side 9 i dagens Aftenposten: "Varselklokkene bør ringe. … Politikerne må avklare LO-støtten".

Hva skjer i Gaza

Den første fasen av Irans direkte krig mot Vesten er nå i gang. Enkelte vil bli overrasket over dette fordi angrepene foreløpig kun består i at Iran sikrer seg områder hvor de tidligere ikke har hatt full kontroll. Dvs., første fase av Irans krig handler om å ta kontroll over de palestinske områdene og Libanon.

Barnehagekollapsen

"Stenger åtte barnehager i Oslo etter kollaps" var overskriften i Dagbladet, og artikkelen fortsatte slik: "Etter at fundamentet til en brakke-barnehage på Bjerke kollapset i dag tidlig har kommunen besluttet å stenge åtte av 15 midlertidige barnehager i Oslo for kontroll."

Seniorpolitikk

Det har de siste årene blitt snakket mye om at eldre arbeidstagere (55 pluss) er blitt skjøvet ut av arbeidsmarkedet; når de mister jobben i en bedrift som er i omstilling er det få eller ingen som vil ansette dem igjen, dette til tross for deres store erfaring, en erfaring som normalt skulle gjøre dem meget attraktive på arbeidsmarkedet. Dette har ført til stor arbeidsledighet blant eldre arbeidstagere.

Gjestfrihet og frihet

Kan et hotell nekte å innlosjere visse typer besøkende? Et hotell i Oslo har åpenbart ment dette, og vi siterer fra oppslaget om saken i Nettavisen:

"Likestillings- og diskrimineringsombudet har nå bedt hotellet forklare praksisen sin, etter at en sint, kvinnelig gjest klaget fordi hun ble nektet rom på hotellet. Gjesten mener hun ble diskriminert av hotellet på grunn av sin etniske bakgrunn.

En meget foruroligende trend

Frihet betyr at hvert individ har rett til å benytte det vedkommende eier slik han selv finner er riktig, så lenge det er fredelig. Dette inkluderer retten til å bruke det man tjener uten at staten som i dag tar deler av det i skatter og avgifter, og retten til å bruke sine eiendommer uten å være underlagt offentlige reguleringer, konsesjonsordninger, osv. Det inkluderer også retten til å bestemme over sin egen kropp.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er ajour med kontingenten.

Dette nummeret inneholder en artikkel om John Stuart Mill, som feilaktig regnes som en av de store liberale tenkere. Artikkelen, som er skrevet av Knut Mønnesland, fastslår at Mill ikke satte individets frihet særlig høyt.

Barnehaver og tunneler

I de siste har flere barnehaver blitt stengt, og det samme har skjedd med flere veitunneler. Grunnen er at bygninger i barnehaver har rast sammen, og noe tilsvarende har skjedd med tunneler; betong har falt ned fra taket og har kunnet være svært farlige for trafikken. Heldigvis er ingen blitt skadet i disse ulykkene.

God sommer!

Fra og med 27. juni tar de som skriver kommentarene her sommerferie. I de neste ukene vil altså denne siden ikke få sine daglige oppdateringer. Allikevel kan det hende at det kommer en og annen kommentar, men de daglige kommentarene vil ikke bli tatt opp igjen før en gang i august.

Vi vil ønske alle våre lesere en fortsatt god sommer.