June 2005

Ja til medisinsk teknologi

Teknologi er en god ting. Teknologi handler om å benytte videnskapelige resultater i produkter og prosesser med det formål å gjøre menneskers liv bedre, og dette er en god ting. Teknologi har gitt oss goder innen underholdning (stereoanlegg, kino, TV), innen produksjon (industriroboter, datamaskiner), innen kommunikasjon (bil, fly), og innen medisin (røntgenapparater, strålingsbehandling, etc.)

Handlekraftige politikere

Mange er imponert over den handlekraft som helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen har vist i forbindelse med legionella-utbruddet for noen dager siden (se vår kommentar 25. mai).

Som kjent krevet han, i et krav fremsatt fredag 27. mai, at alle kjøletårn skulle renses innen utgangen av mai, dvs. i løpet av mindre enn en uke, og de som da ikke var renset skulle stenges og de ansvarlige skulle straffes.

Nei til EU-grunnloven

Forslaget til EU-grunnlov har fått to klare Nei i folkeavstemningene i Frankrike og Nederland. Hvorfor? Dette er en traktat som hele den politiske elite i EU har satset sterkt på, og allikevel sa franskmenn og nederlendere et klart Nei.

Det er mange grunner til dette, og en dyptpløyende analyse kan vi ikke få plass til i en kort nyhetskommentar. Men vi skal nevne noen få punkter:

Et kolossalt overgrep

Å utføre omskjæring på en liten jente er et kolossalt overgrep. Vi skal ikke her gå i detaljer om hva dette inngrepet består i, men bare konstatere at en jente som har vært utsatt for noe slikt vil få enorme problemer og store smerter senere i livet.

Omskjæring av piker er forbudt i Norge, men det er svært sannsynlig at slikt allikevel forekommer. Det er gjerne muslimer fra Sudan som behandler sine døtre på denne barbariske måten.

"Norge fikk sin frihet 7. juni 1905"

I dag, 7. juni 2005, feirer Norge oppløsningen av unionen med Sverige. Norge kom i union med Sverige på høsten 1814, og ble styrt av en svensk konge og en svensk regjering i omtrent 90 år. Men for 100 år siden i dag fikk Norge sin selvstendighet, og de fleste vil si at Norge da også fikk sin frihet.

"Integrasjonspolitikken er mislykket"

Dette var en overskrift på NRKs tekst-TV i dag. Og vi er ikke overrasket, denne konstateringen føyer seg inn i en lang rekke av tilsvarende konstateringer: skolepolitikken er mislykket, helsepolitikken er mislykket, trygdepolitiken er mislykket, kriminalpolitikken er mislykket, osv.

Segway forbudt i Norge

Vi er ikke overrasket over at Segway ble forbudt i Norge. Segway er en liten elektrisk tohjulssykkel som kan beskrives som en "stå-scooter", og den består av en plate med et hjul på hver kortside og en styrestang i armhøyde foran. Brukeren står på platen og styrer farkosten ved å flytte kroppens tyngdepunkt. Det spesielle ved Segwayen er at den balanserer av seg selv - også når den står stille.

"Løftebruddet"

"Hittil har ti statsråder kommet med barnehageløfter som ikke er blitt innfridd. Laila Dåvøy blir neppe den siste."

Dette er innledningen på en to helsiders artikkel i dagens Aftenposten om løftebruddene i barnehavepolitikken.

U-landsgjelden slettes

G8-landenes finansministere ble lørdag 11/6 enige om en avtale om å slette 260 milliarder kr som en del u-land skylder långivere i de rike land. 18 afrikanske land får slettet til sammen 40 milliarder dollar, eller 260 milliarder norske kroner. Avtalen omfatter all gjeld til IMF (Det internasjonale pengefondet), Verdensbanken, m.fl.

Skolematen

"Gratis skolemat" og "Stortinget spanderer skolematen" leser vi i Aftenpostens papirutgave i dag.

Myndighetene har sett seg leie på at skoleelevene ikke spiser sunn mat mens de er på skolen, og Stortinget kommer nå til å vedta at det skal bli gratis skolemat om et år eller to. (Det som Stortinget skal vedta i disse dager er å be regjeringen utrede dette, men det er ingen tvil om at dette vil bli vedtatt etter at utredningen er ferdig.)

Valgerd vil gi fotballjentene mer penger

Velferdsstatens opprinnelige idé er at alle skal betale litt skatt til staten, og så skal staten hjelpe de svake, de som ellers ikke kan klare seg på egen hånd. Liberalister har i alle år sagt om dette at dels er skatt - penger som man tvinges til å betale til staten - umoralsk, og dels at hvis staten begynner å hjelpe de svake, så vil flere og flere grupper bli definert som svake. Resultatet vil bli at skattenivået øker og øker, og at mer og mer virksomhet vil gå ut på ikke å skape verdier, men på å påvirke staten til å overføre til seg verdier som andre har skapt.

"Helsefarlige østkanten"

"Hvorfor er mennene på Slemdal slanke, høye og sunne, mens levealderen på Grønland er på samme nivå som i Albania?"

Dette spørsmålet stilte Aftenposten i en artikkel for et par dager siden, og artikkelen utdyper slik:

Innvandrere

Det virker som om vi har problemer med innvandrere i Norge. Her er fire eksempler fra avisene den siste uken:

-Det er avslørt en betydelig organisert svindel blant drosjesjåfører i Oslo. De har jobbet svart, samtidig som de har hevet store beløp i form av ulike typer trygd (arbeidsløshetstrygd, uføretrygd, og lignende). De fleste av disse sjåførene har bakgrunn fra Pakistan.

Fra krise til dyp krise

Avisene skriver i dag at EU har gått fra "krise" til "dyp krise". Det som var årsaken til krisestempelet var Frankrikes og Nederlands Nei til grunnlovsforsalget, og når det nå snakkes om "dyp krise" så er det uenigheten om det kommende budsjettet som er årsaken.

Motstanden mot privatskolene

Den som har barn burde sørge for å gjøre dem best mulig rustet til å klare seg godt i livet. Dette burde inkludere å sørge for at ens barn går på en skole som gir best mulig undervisning. Det er et opplagt velkjent faktum at i dag er den offentlige skolen i meget stor grad preget av slike ting som forfalne skolebygninger, umotiverte lærere, mangel på lærere som kan realfag, foreldede skolebøker, etc. I tillegg bruker mange lærere i samfunnsfag timene til å drive venstreorientert propaganda ved å gi en løgnaktig fremstilling av historien og av verdens miljømessige tilstand.

Iran

Det som nå skjer i Iran kan være begynnelsen til slutten for det islamske diktauret, som har tyrannisert befolkningen siden 1979.

Striden om statsministerposten

Hvem blir statsminister etter valget? Det er det ikke så lett å si, men det er lett å si at ikke blir Kjell Magne Bondevik.

Som kjent har FrPs leder Carl I Hagen gått ut og sagt at FrP, som pga. sin størrelse er en nødvendig basis for enhver ikke-sosialistisk regjering, ikke vil støtte en regjering hvor Bondevik er statsminister.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL. Dette nummeret inneholder talen som lederen i DLF, Vegard Martinsen, hold på landsmøtet i april, men denne versjonen er betydelig lenger. LIBERAL innholder også en artikkel av Andreas Aure om hvorfor demokratiet står så sakt i landene i Midt-Østen og Nord-Afrika. Dessuten vil leseren finne refleksjoner om flere ulike temaer av Per-Anton Rønning, Lasse Andre Raa, Lasse K. Lien og Vegard Martinsen

Bladet blir i disse dager sendt til alle medlemmer og abonnenter.

En ny svak gruppe

Velferdsstaten er en ordning som innebærer at folk flest skal betale en del av det de tjener til det offentlige, og så skal det offentlige bruke disse pengene på å hjelpe de svake. Resultatet av dette blir naturlig nok at det blir flere og flere svake; det kommer stadig til nye grupper som sier at "her er en svak gruppe, nå dere politikere gi min organisasjon penger slik at disse kan få hjelp".

Rettigheter ved sene aborter

Mange jordmødre er ikke villige til å medvirke ved senaborter, fortalte Dagsrevyen i går. Grunnen er at ved senaborter, aborter utført etter at mer enn 12 uker av svangerskapet er gått, er fosteret så utviklet at mange jordmødre har store etiske problemer med å delta i utførelsen av abortinngrepet. Nå er det slik at enkelte gravide kvinner får innvilget søknad om å få utført senabort, som regel begrunnet med at fosteret er skadet, og i dag er det slik at sykehus er lovpålagt å utføre slike aborter.

Er politikk floskler og fjas?

Aftenposten vurderer i dag de store partienes slagord, og kommer til følgende konkusjon: "Politiske slagord er floskler og fjas". Vi leser videre: "Reklamefolk og kommunikasjonseksperter ler av partienes slagord foran høstens valg. - Floskler og fjas, er dommen."

Nå er det slik at et slagord alltid er en oppsummering, et partis slagord er en oppsummering av det som partiet synes er viktig, av den politikk som partiet går inn for. Slagordene er derfor svært avslørende.

Kina og Taiwan

Kina er fortsatt et kommunistdiktatur, men det meste vi hører i media om utviklingen i Kina handler om økonomien: økonomien er på enkelte punkter liberalisert, og dette har ført til at den økonomiske vekst er blitt svært stor.

Denne økonomiske veksten er i ferd med å føre til at Kina vil ha økonomisk styrke til å effektivisere sitt militærapparat, og da kan det bli farlig: Fastlands-Kina har ikke gitt opp den øya som den relativt frie republikken Taiwan ligger på.