February 2005

Erstatning for tap av dyr

Hvert år mottar norske bønder erstatning fra staten for tap av ca 30 000 dyr. Dette til tross for at bøndene melder at 50 000 dyr er tapt, men at det kun er dokumentert at erstatningsgrunnlaget er til stede i ca 3000 av tilfellene.

Son kjent er det vanlig i Norge at bønder slipper sine sauer og geiter etc. løs i utmark i store deler av året. Der blir de satt ut og overlatt til seg selv uten noen form for tilsyn, og så blir de hentet senere på året.

”Endrer spillereglene”

Utdanningsministeren har visstnok sagt at resultatene av de nasjonale prøvene ikke skulle offentliggjøres dersom flere enn 10 % av elevene boikottet dem. Nå viser det seg at flere enn 10 % boikottet prøvene, men Clemet vil offentliggjøre resultatene allikevel.

Dette er å ”endre spillereglene” sier Aftenposten på sin førsteside i dag, som om det er en nyhet at våre politikere gjør noe annet enn de har sagt at de skal gjøre.

Staten: de svakes beste venn?

Grunnen – eller påskuddet - til at vi har en velferdsstat, dvs. en stat som skal drive velferd, er at den skal hjelpe de svake, de som visstnok ikke hadde klart seg selv hvis de ikke hadde blitt hjulpet av staten.

Sannheten er motsatt: staten slik vi har den i dag, er svært ødeleggende for alle, men mest for de svake. Grunnen er at en omfattende stat må ha et høyt skattenivå og en omfattende regulering av næringslivet.

Det feige Europa

De mange irakere som stemte i valget viste stort mot (i hvert fall hvis vestlige journalisters vurdering av farene forbundet med å stemme er pålitelig).

Omtrent 60 % av irakerne valgte å gå til stemmeurnene, til tross for at de var truet av sunnimuslimske terrorister som hadde lovet å gjøre sitt beste for å forsøke å drepe mange av de som avga stemme (og vel ca 30 personer ble drept i terroraksjoner mot stemmelokalet).

Velferdsstaten: quo vadis?

”Rungende nei til mer privatisering” leste vi i Dagbladet i går. En undersøkelse har vist at nordmenn ikke vil ha mer privatisering, de foretrekker offentlige løsninger.

Dagen før skrev den alltid lite innsiktsfulle Sissel Benneche Osvold i samme avis at velferdsstatene i Europa er svært gode å leve i: ”… folk i de europeiske velferdsstatene [lever] lenger, barnedødeligheten er lavere, vi får mer helse og skole for pengene, vi arbeider mindre, men har høyere produktivitet…”.

Det gjennomkorrupte Norge?

Vi er ikke sikre på hvor opprullingen begynte, men la oss ta utgangspunkt i at den første avsløring i år var den om toppene i Vinmonopolet som ble tatt med på smøreturer av enkelte vinimportører. Grunnen til importørenes sjenerøsitet er selvsagt at de ville at Polet, et statlig monopol, skulle kjøpe inn akkurat deres viner til sine butikker.

Etter dette har det vært flere avsløringer av lignende type f.eks.

Gratulerer, Fogh!

Vi vil gratulere den danske statsminister Andres Fogh Rasmussen med valgseieren. Rasmussen er en av de få av dagens politikere vi beundrer. Etter at han kom med på høyt nivå i dansk politikk har han vist en prinsippfasthet som er imponerende. Til sterk motstand fra demonstranter og journalsiter, har han for eksempel stått fast i sin støtte til USAs frigjøringskrig i Irak. Rasmussen har også støttet Bjørn Lomborg, som har vært det en forsker bør være – en sannhetssøker – innen et forskningsfelt som er sterkt dominert av venstrepropaganda.

Markedsmakt

Hvem er det som har markedsmakt? Det har stått mye i avisene om dette i de siste dager, etter at det tidligere statsmonopolet Norske Meieriers etterfølger Tine visstnok forsøkte å betale ICA for at ICA ikke skulle ta inn varer fra konkurrenter som Synnøve Finden og Q-meierier.

Nå har vi tidligere sagt at en slik avtale mellom Tine og ICA bør være lovlig, men det er ikke slik at alt vi mener bør være lovlig er klokt. Frihet innebærer at alt som er frivillig bør være tillatt, men selvsagt er det ikke slikt at alt som er frivillig er like klokt.

Enda en freds/våpenhvile-avtale

Toppmøtet i Egypt mellom PAs Mahoud Abbas og Israels Ariel Sharon førte til ende en våpenhvile avtale mellom Israel og den arabiske siden. Det er i de siste år inngått et meget stort antall våpenhvileavtaler mellom disse to partene, og den arabiske siden har brutt alle avtalene. I forbindelse med akkurat denne avtalen har Hamas uttalt at de ikke er part i denne avtalen, og dermed kan man vel regne med at de ikke på noe vis vil føle seg bundet av den.

Offentlig vandalisme

Under overskriften ”Offentlige vandaler” skriver Aftenposten i dag at ”Norske kommuner ødelegger kulturminner og ilegges nå bøter som svir. En jernalderhaug i Skien, et strandområde ved Utstein kloster og en gårdshaug i Nordland er blant det som er rasert.”

Videre fra Aftenposten i dag: ”Kommunene unnlater å varsle fylkeskommunene om utbygginger og andre tiltak som rammer fredede kulturminner. 28.

Overgrep mot barn

Dessverre er det en del barn som ikke kan bli oppdratt av sine foreldre. Foreldrene kan ha ulike typer problemer som innebærer at de ikke kan fungere som gode omsorgspersoner. I slike tilfeller bør først og fremst andre i familien få anledning til å ta seg av barna – onkler, tanter, besteforeldre.

Dessverre er det slik at staten, som tar seg av slike saker, idag er preget av en ideologi som ikke ser med særlig blide øyne på familien som institusjon.

Ja til ren og sikker energi

Minst 203 personer mistet livet i gruveulykken i Kina sist mandag. Tilsvarende ulykker har det vært over hele verden i de siste hundre år, og også andre former for "gammel" energiproduksjon – vannkraft – forårsaker ulykker i og med at dammer brister.

VGs artikkel om saken ligger her.

Men å produsere energi ved å brenne kull, eller ved å la vann renne gjennom turbiner, er ”gammel” teknologi.

-Regnefeil har gitt feil rente

Påstanden i overskriften har vi fra dagens Aftenposten, og den feilen som påpekes er alvorlig: den skal visstnok innebære store konsekvenser for norsk økonomi. Grunnen til dette er at feilen er begått i Norges Bank. Forskere ved SSB påstår at prisstigningen her i landet er mye høyere enn både Norges Bank og SSB har regnet med. I en artikkel hevder de at det er blitt mye dyrere å bo de siste par årene enn de offisielle tallene viser. I tillegg påviser de at kostnaden ved å bo ikke får den vekt den fortjener i konsumprisindeksen.

Også Akershus sa Nei til John Bauer

Den svenske skolekjeden John Bauer fikk i går avslag på sin søknad om på etablere private skoler i Akershus. Fylkestinget så i går, med knappest mulig flertall, nei til John Bauers planer om å etablere 1050 elevplasser i Bærum og Follo.

John Bauer er en privat kjede av skoler, som i flere år har operert med stor suksess i Sverige, elevene har vært fornøyde og resultatene har vært gode.

Norske politikere vil ikke innføre slike svenske tilstander her.

Sosial dumping?

Åpnere grenser fører blant annet til at folk fra andre land kan komme hit og jobbe. Det er fra sitt hjemland kanskje vant til lavere lønninger enn det som er vanlig her i Norge, og derfor kan de tilby sine tjenester til en lavere pris enn det nordmenn er vant til – det de gjør er å utnytte sitt konkurransefortrinn for å skaffe seg oppdrag, og derved øker de både sin egen og sin arbeidsgivers velstand. DLF synes at dette er en god ting – dette er til fordel for alle som er direkte involvert i det.

Som vanlig når det gjelder gode ting så er venstresiden imot dette.

Styringen – eller mangelen på sådan – av Forsvaret

Vi har hatt stor sympati for mange av forsvarsminister Krohn Devolds modige standpunkter og tiltak. Men det virker helt klart for oss at hun ikke har hatt en god styring med økonomien i Forsvaret. Siste runde om dette begynte da det ble klart at Forsvaret hadde overskredet siste års budsjett med omkring én milliard kroner.

Med blant annet dette utgangspunkt ble det i går avholdt en høring i Stortinges kontroll- og konstitusjonskomité hvor forsvarsministeren var innkalt for å forklare den manglende styring under hennes tre år som forsvarsminister.

Terje Lidwin

Vi har mottatt den triste beskjeden at Terje Lidwin er gått bort. Han døde for noen dager siden, etter en lengre tids sykdom.

Terje var en av de liberalistene som gikk ut av Fridemokratene og inn i DLF i 1996, og han var, sammen med Arne Lidwin og Trond Johansen, hovedansvarlig for jobben med å gjøre om DLF om fra et sosialliberalt til et liberalistisk parti.

Sosialisme = føydalisme?

I en fri økonomi kan man velge – man kan velge mellom mange tilbud på alle slags varer og tjenester. Dette øker velstanden, fordi det åpner for konkurranse, forbedringer, spesialisering, osv.

Nå er det dessverre mange som er imot det frie system – kapitalismen – og dette er i dag gjerne de som har oppnådd fordeler; de som har oppnådd en god posisjon ønsker ikke at andre skal få del i de samme fordelene.

Et godt forslag fra regjeringen

Regjeringen foreslår nå endringer i Arbeidsmiljøloven, endringer som vil gjøre det lettere for bedrifter på si opp ansatte. Forslaget innbærer også at det skal blir vanskeligere for en ansatt å bli i sin stilling mens en oppsigelsestvist pågår.

Vi mener at dette er et godt forslag, eller et forslag som er et skritt i riktig retning. Først og fremst vil det øke bedriftens rett til å disponere sin egen virksomhet; det som forsalget innebærer er at statlige pålegg og statlig innblanding i individers frivillige samkvem reduseres.

Intet er nytt under solen

Vi sakser fra VG 13/2: Israelske myndigheter uttalte søndag at de vil løslate 500 palestinske fanger.- En tillitserklæring til Abbas, sier Ariel Sharon.

Israels statsminister Ariel Sharon uttalte at løslatelsen er en tillitserklæring til palestinernes leder Mahmoud Abbas og et ledd i å bygge gjensidig tillit, skriver nyhetsbyrået AP.

Etisk dilemma?

I dag er det slik at sykehusene bestemmer hvordan de skal prioritere sine penger. I og med at sykehusene har ulik økonomi – noen har mye penger, andre har lite – har dette ført til at på et sykehus kan noen pasienter få en behandling som pasienter med samme lidelser på andre sykehus ikke får.

En slik sak har vært omtalt i avisene sist uke, og vi siterer fra VG i går, søndag 27/2: ”I Vaksdal sitter en firebarnsfar med uhelbredelig kreft. Det finnes kostbar medisin som kanskje kan forlenge livet hans.